xstar52

Star 52

Parametry: 8-metrowy, 2-drzwiowy, przedniosilnikowy, wysokopodłogowy

Liczba: 18 szt.
Lata eksploatacji: 1955-1963

 

W 1948 r. ruszyła produkcja polskiej ciężarówki Star 20. Kolejnym krokiem było uruchomienie produkcji autobusu. Wydłużono ramę pojazdu i skonstruowano odpowiednią autobusową karoserię, liczącą 28 miejsc. W rezultacie uzyskano niewielki autobus z benzynowym silnkiem S42. W 1952 roku ruszyła produkcja seryjna. Autobus dostarczano do PKS, jak i do MPK.

star52

Star 52. Źródło: Transport Samochodowy w Polsce Ludowej, WKiŁ, Warszawa 1973 r.

Star 52 miał dugość 8,0 m, szerokość 2,3 m i wysokość zaledwie 2,6 m.

W 1955 roku Ministerstwo Gospodarki Komunalnej przyznało MPK pierwsze 2 Stary 52 (otrzymały one numery 26 i 28). Kolejne 8 wozów dostarczono w 1956 r., a w 1957 następne 5.

Początkowo Stary numerowano zapełniając istniejące luki. W 1957 r. uporządkowano spis inwentarzowy. Stary otrzymały wtedy numery 20-35, po Mavagach Tr-5 znajdujących się w zakresie 1-19 (wg danych z informatora Ziutek). Wozów było łącznie ok. 18 sztuk.

Star 52 był pojazdem zbyt małym, by sprostać potrzebom przewozowych w miastach. Wnętrze było niskie, a wejście - otwierane na klamkę. Wszystkie te cechy czyniły pojazd mało przydatnym w komunikacji miejskiej. Pomimo to, tylko takie autobusy były produkowane w Polsce w latach 50., stąd trafiły one do licznych miast. Większe znaczenie w taborze miały importowano Ikarusy. Dopiero w 1958 r. ruszyła produkcja dużo większego Sana H-01 w Sanoku - wtedy też zaprzestano produkcji Stara 52.

Wg książki B. Turżańskiego, kilka Starów wymieniono z Olsztynem i Toruniem na Mavagi.

W 1963 r. skasowano Stara #27. Autobus #20 przebudowano w tym roku na pogotowie techniczne (dane za raportem MPK za 1963 r.), z kolei wóz #32 przekazano MPGK Biała Podlaska.

W raporcie MPK za 1964 r. nie umieszczono już Starów 52. (inne źródła podają, że Stary eksploatowano jeszcze do 1969 r.).

Tabela dostaw
Rok Numery Ilość
1955 26, 28 2
1956 25, 27, 29-34 8
1957 20-24 5
SUMA 15

Dane na podstawie powszechnej inwentaryzacji środków transportu - trolejbusów MPK Lublin z 1960 r., z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie, Zespół 35/2397/0