Spis autobusów MPK z zakresu numeracji 101-1699.

Najpewniej w 1965 r. przenumerowano autobusy MPK tak że wszystkie wozy z zakresu 1-250 znalazły się w zakresie 1-104. Od tego momentu numerowano wozy kolejno. Zmiana nastąpiła w 1977 r. - wtedy dodano do przybyłych autobusów na początku "11", tak by po przekroczeniu liczby 500 numery nie pokryły się z trolejbusami ponumerowanymi powyżej 500.

W 1986 r. pierwsza cyfra 5-cyfrowego numeru taborowego uległa zmianie - 1 dla Helenowa, 2 dla Majdanu Tatarskiego, 3 dla trolejbusów (Helenów). Cyfrę oddzielano myślnikiem. Numer ten zniesiono w 1990 r., choć w oznaczeniach widocznych na wozach jeszcze przez kilka lat nie było konsekwencji.

Zakład w Kraśniku został utworzony w 1976 r. Wozy wchodziły w chronologiczny zakres numeracji. Od 1986 r. na wozach umieszczano na początku czwórkę, oznaczającą zakład w Kraśniku.

Spis powstał na bazie wielu rozproszonych źródeł informacji: kroniki MPK Lublin dostępnej w Archiwum Państwowym w Lublinie, raportów rocznych MPK z Archiwum Państwowego w Lublinie, zachowanych archiwalnych zdjęć i notatek prasowych z Kuriera Lubelskiego uwieczniających pojazdy o danych numerach, zdjęć z książki Bogdana Turżańskiego.

Spis może zawierać błędy, ponieważ nie każdy numer udało się potwierdzić. Prośba o kontakt do osób, które mają informacje o numerach wycofanych pojazdów.

Marka Typ Numer Tablice rejestracyjne Rok produkcji Rok dostawy Kasacja NG Uwagi
San lub Jelcz   100            
San lub Jelcz   101            
San lub Jelcz   102            
San lub Jelcz   103            
San lub Jelcz   104            
Jelcz 272MEX 105     1966      
Jelcz 272MEX 106     1966      
Jelcz 272MEX 107     1966      
Jelcz 272MEX 108     1966      
Jelcz 272MEX 109     1966      
Jelcz 272MEX 110     1966      
Jelcz 272MEX 111     1966      
Jelcz 272MEX 112     1966      
Jelcz 272MEX 113     1966      
Jelcz 272MEX 114     1966      
Jelcz 272MEX 115     1967      
Jelcz 272MEX 116     1967      
Jelcz 272MEX 117     1967      
Jelcz 272MEX 118     1967      
Jelcz 272MEX 119     1967      
Jelcz 272MEX 120     1967      
Jelcz 272MEX 121     1967      
Jelcz 272MEX 122     1967      
Jelcz 272MEX 123     1967      
Jelcz 272MEX 124     1967      
Jelcz 272MEX 125     1967      
Jelcz 272MEX 126 34-55-LL   1967      
Jelcz 272MEX 127     1967      
Jelcz 272MEX 128     1967      
Jelcz 272MEX 129     1967      
San H100B 130     1968      
San H100B 131     1968      
San H100B 132     1968      
San H100B 133     1968      
San H100B 134     1968      
San H100B 135     1968      
San H100B 136     1968      
San H100B 137     1968      
San H100B 138     1968      
San H100B 139     1968      
San H100B 140     1968      
San H100B 141     1968      
Ikarus 620 142     1968 do 1972   20 szt. z Warszawy, ostatnie wycofano w 1972 r.
Ikarus 620 143     1968 do 1972    
Ikarus 620 144     1968 do 1972    
Ikarus 620 145     1968 do 1972    
Ikarus 620 146     1968 do 1972    
Ikarus 620 147     1968 do 1972    
Ikarus 620 148     1968 do 1972    
Ikarus 620 149     1968 do 1972    
Ikarus 620 150     1968 do 1972    
Ikarus 620 151     1968 do 1972    
Ikarus 620 152     1968 do 1972    
Ikarus 620 153     1968 do 1972    
Jelcz 272MEX 154     1968    
Ikarus 620 155     1968 do 1972    
Ikarus 620 156     1968 do 1972    
Jelcz 272MEX 157 LUB 317B  1969?   po 1978     
Ikarus 620 158     1968 do 1972    
Ikarus 620 159     1968 do 1972    
Ikarus 620 160     1968 do 1972    
Ikarus 620 161     1968 do 1972    
Jelcz 272MEX 162   1968 1968    
Jelcz 272MEX 163   1969 1969      
Jelcz 272MEX 164   1969 1969      
Jelcz 272MEX 165 75-61-LL 1969 1969      
Jelcz 272MEX 166 75-63-LL 1969 1969      
Jelcz 272MEX 167   1969 1969      
Jelcz 272MEX 168   1969 1969      
Jelcz 272MEX 169   1969 1969      
Jelcz 272MEX 170   1969 1969      
Jelcz 272MEX 171   1969 1969      
Jelcz 272MEX 172   1969 1969      
Jelcz 272MEX 173   1969 1969      
Jelcz 272MEX 174   1969 1969      
Jelcz 272MEX 175   1970        
Jelcz 272MEX 176   1970        
Jelcz 272MEX 177   1970        
Jelcz 272MEX 178   1970        
Jelcz 272MEX 179   1970        
Jelcz 272MEX 180   1970        
Jelcz 272MEX 181   1970        
Jelcz 272MEX 182 99-63-LL 1970        
Jelcz 272MEX 183   1970        
Jelcz 272MEX 184   1970        
Jelcz 272MEX 185   1970        
Jelcz 272MEX 186   1970        
San H100B 187   1970        
San H100B 188   1970        
San H100B 189   1970        
San H100B 190   1970   1978   Kraśnik
Jelcz 272MEX 191   1971        
Jelcz 272MEX 192   1971        
Jelcz 272MEX 193   1971        
Jelcz 272MEX 194   1971        
Jelcz 272MEX 195   1971        
Jelcz 272MEX 196   1971        
Jelcz 272MEX 197   1971        
Jelcz 272MEX 198   1971        
Jelcz 272MEX 199

LL-24-49

LUB 016H

1971    1983   Odbudowany na zabytek w 2014 r.
Jelcz 272MEX 200   1971        
Jelcz 272MEX 201   1971        
Jelcz 272MEX 202   1971        
Jelcz 272MEX 203   1971        
Jelcz 272MEX 204   1971        
Jelcz 272MEX 205 84-73-LL 1971    1983    
Jelcz 272MEX 206   1971        
Jelcz 272MEX 207   1971        
Jelcz 272MEX 208   1971        
San H100B 209   1971       Kraśnik 1976
San H100B 210   1971        
San H100B 211   1971       Kraśnik 1976
San H100B 212 LUK 419C  1971       Kraśnik 1976
San H100B 213   1971       Kraśnik 1976
San H100B 214   1971        
San H100B 215   1971       Kraśnik 1976
San H100B 216   1971       Kraśnik 1976
San H100B 217 LUK 411C  1971       Kraśnik 1976
San H100B 218   1971       Kraśnik 1976
San H100B 219   1971        
San H100B 220   1971       Kraśnik 1976
San H100B 221   1971        
San H100B 222   1971       Kraśnik 1976
Jelcz 272MEX 223   1972        
Jelcz 272MEX 224   1972        
Jelcz 272MEX 225   1972        
Jelcz 272MEX 226   1972        
Jelcz 272MEX 227   1972    1983    
Jelcz 272MEX 228   1972        
Jelcz 272MEX 229   1972        
Jelcz 272MEX 230   1972        
Jelcz 272MEX 231   1972        
Jelcz 272MEX 232   1972        
Jelcz 272MEX 233   1972        
Jelcz 272MEX 234 10-62-LL  1972        
Jelcz 272MEX 235   1972        
Jelcz 272MEX 236   1972        
Jelcz 272MEX 237   1972        
Jelcz 272MEX 238   1972        
Jelcz 272MEX 239   1972        
Jelcz 272MEX 240   1972        
Jelcz 272MEX 241   1972        
Jelcz 272MEX 242   1972        
Jelcz 272MEX 243   1972        
Jelcz 272MEX 244   1972        
Jelcz 272MEX 245   1972        
Jelcz 272MEX 246   1972       foto tremb
Jelcz 272MEX 247   1972        
Jelcz 272MEX 248   1972        
Jelcz 272MEX 249   1972        
Jelcz 272MEX 250   1972        
Jelcz 272MEX 251   1972        
San H100B 252   1972       Kraśnik
San H100B 253   1972       Kraśnik
San H100B 254   1972       Kraśnik
San H100B 255   1972       Kraśnik
San H100B 256   1972       Kraśnik
San H100B 257   1972       Kraśnik
San H100B 258   1972       Kraśnik
San H100B 259   1972        
San H100B 260   1972       Kraśnik
San H100B 261 LW-71-14  1972       Kraśnik 1976
San H100B 262   1972       Kraśnik
San H100B 263   1973       Kraśnik
San H100B 264   1973       Kraśnik
San H100B 265 LW-73-58 1973       Kraśnik
San H100B 266 LW-73-57  1973       Kraśnik
San H100B 267   1973       Kraśnik
San H100B 268   1973       Kraśnik
San H100B 269   1973       Kraśnik
San H100B 270   1973       Kraśnik
San H100B 271   1973       Kraśnik
San H100B 272   1973       Kraśnik
Jelcz 272MEX 273   1973        
Jelcz 272MEX 274   1973    1983    
Jelcz 272MEX 275   1973    1983    
Jelcz 272MEX 276 LW-83-82  1973        
Jelcz 272MEX 277   1973        
Jelcz 272MEX 278   1973        
Jelcz 272MEX 279   1973    1983    
Jelcz 272MEX 280   1973        
Jelcz 272MEX 281   1973        
Jelcz 272MEX 282   1973        
Jelcz 272MEX 283   1973        
Jelcz 272MEX 284 LW-91-62  1973        
Jelcz 272MEX 285   1973        
Jelcz 272MEX 286   1973    1983   niebiesko-biały
Jelcz 272MEX 287   1973    1981   14.04.1981 spłonął na Krakowskim Przedmieściu 
Jelcz 272MEX 288   1973        
Jelcz 272MEX 289   1973    1983    
Jelcz 272MEX 290   1973        
Jelcz 272MEX 291   1973        
Jelcz 272MEX 292   1973        
Jelcz 272MEX 293   1973        
Jelcz 272MEX 294   1973        
Jelcz 272MEX 295   1973        
Jelcz 272MEX 296   1973        
Jelcz 272MEX 297   1973        
Jelcz 272MEX 298            
San H100B 299   1973       Kraśnik
San H100B 300 LW-99-49  1973       Kraśnik 1976
San H100B 301 LW-99-48  1973       Kraśnik 1976
San H100B 302   1973       Kraśnik
San H100B 303   1973       Kraśnik
San H100B 304   1973       Kraśnik
San H100B 305   1973       Kraśnik
San H100B 306   1973       Kraśnik
Jelcz 272MEX 307   1973        
Jelcz 272MEX 308   1973        
Jelcz 272MEX 309   1973        
Jelcz 272MEX 310   1973       kremowy
Jelcz 272MEX 311   1973        
Jelcz 272MEX 312   1973        
Jelcz 272MEX 313   1973        
Jelcz 272MEX 314   1973        
Jelcz 272MEX 315   1974        
Jelcz 272MEX 316   1974        
Jelcz 272MEX 317   1974        
Jelcz 272MEX 318   1974        
Jelcz 272MEX 319   1974        
Jelcz 272MEX 320   1974        
Jelcz 272MEX 321   1974        
Jelcz 272MEX 322   1974        
Jelcz 272MEX 323   1974        
Jelcz 272MEX 324 81-07-LW  1974        
Jelcz 272MEX 325   1974        
Jelcz 272MEX 326   1974    1983    
Jelcz 272MEX 327   1974        
Jelcz 272MEX 328   1974        
Jelcz 272MEX 329   1974       kremowy
Jelcz 272MEX 330   1974        
Jelcz 272MEX 331   1974    1983    
Jelcz 272MEX 332   1974    1983    
Jelcz 272MEX 333   1974        
San H100A 334   1974       Kraśnik
Jelcz 272MEX 335   1974        
Jelcz 272MEX 336   1974        
Jelcz 272MEX 337   1974        
Jelcz 272MEX 338   1974        
Jelcz 272MEX 339   1974        
Jelcz 272MEX 340   1974        
Jelcz 272MEX 341   1975    1983    
Jelcz 272MEX 342   1975    1983    
Jelcz 272MEX 343   1975        
Jelcz 272MEX 344   1975        
Jelcz 272MEX 345   1975        
Jelcz 272MEX 346   1975        
Jelcz 272MEX 347   1975    1983    
Jelcz 272MEX 348   1975        
Jelcz 272MEX 349   1975    1983    
Jelcz 272MEX 350   1975        
Jelcz 272MEX 351   1975        
Jelcz 272MEX 352   1975        
Jelcz 272MEX 353   1975        
Jelcz 272MEX 354   1975    1983    
Jelcz 272MEX 355   1975        
Jelcz 272MEX 356   1975    1983    
Jelcz 272MEX 357   1975        
Jelcz 272MEX 358   1975        
Jelcz 272MEX 359   1975    1983    
Jelcz 272MEX 360   1975        
Jelcz 272MEX 361   1975        
Jelcz 272MEX 362   1975        
Jelcz 272MEX 363   1975        
Jelcz 272MEX 364   1975        
Jelcz 272MEX 365   1975    1983    
Jelcz PO-1 366   1975        
Jelcz PO-1 367   1975        
Jelcz PO-1 368   1975        
Jelcz PO-1 369   1975        
Jelcz PO-1 370   1975        
Jelcz PO-1 371   1975        
Jelcz PO-1 372   1975        
Jelcz PO-1 373   1975        
Jelcz PO-1 374   1975        
Jelcz PO-1 375   1975        
Jelcz 272MEX 376   1975        
Jelcz 272MEX 377   1975        
Jelcz 272MEX 378   1975        
Jelcz 272MEX 379   1975        
Jelcz 272MEX 380   1975        
Jelcz 272MEX 381   1975        
Autosan H9-35 382   1976        
Autosan H9-35 383   1976        
Autosan H9-35 384   1976        
Autosan H9-35 385   1976        
Autosan H9-35 386   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 387   1976        
Autosan H9-35 388   1976    1983    
Autosan H9-35 389   1976        
Autosan H9-35 390   1976        
Autosan H9-35 391   1976        
Autosan H9-35 392   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 393   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 394   1976        
Autosan H9-35 395   1976        
Autosan H9-35 396   1976    1983    
Autosan H9-35 397   1976        
Autosan H9-35 398   1976        
Autosan H9-35 399   1976        
Autosan H9-35 400   1976        
Autosan H9-35 401   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 402   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 403   1976        
Autosan H9-35 404   1976    1983    
Autosan H9-35 405   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 406   1976        
Autosan H9-35 407   1976        
Autosan H9-35 408   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 409   1976    1983    
Autosan H9-35 410   1976        
Autosan H9-35 411   1976        
Autosan H9-35 412

85-03-LV

1976        
Autosan H9-35 413   1976        
Autosan H9-35 414   1976        
Autosan H9-35 415   1976        
Autosan H9-35 416   1976        
Autosan H9-35 417   1976        
Autosan H9-35 418   1976        
Autosan H9-35 419   1976        
Autosan H9-35 420   1976        
Autosan H9-35 421   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 422   1976       brązowo-czerwony
Autosan H9-35 423   1976        
Autosan H9-35 424   1976        
Autosan H9-35 425   1976        
Autosan H9-35 426   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 427   1976        
Autosan H9-35 428   1976        
Autosan H9-35 429   1976       Kraśnik 
Autosan H9-35 430   1976    1983    
Autosan H9-35 431   1976        
Autosan H9-35 432   1976        
Autosan H9-35 433   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 434   1976        
Autosan H9-35 435   1976        
Autosan H9-35 436   1976        
Autosan H9-35 437   1976       Kraśnik
Autosan H9-35 438   1976        
Autosan H9-35 439   1976        
Autosan H9-35 440   1976        
Jelcz PO-1 441   1976        
Jelcz PO-1 442   1976        
Jelcz PO-1 443   1976        
Jelcz PO-1 444   1976        
Jelcz PO-1 445   1976        
Jelcz PO-1 446   1976        
Jelcz 272MEX 447   1977        
Jelcz 272MEX 448   1977        
Jelcz 272MEX 449   1977        
Jelcz 272MEX 450   1977        
Jelcz 272MEX 451   1977        
Jelcz 272MEX 452   1977        
Jelcz 272MEX 453   1977        
Jelcz 272MEX 454   1977        
Jelcz 272MEX 455   1977        
Jelcz 272MEX 456   1977        
Jelcz 272MEX 457   1977        
Jelcz 272MEX 458   1977        
Jelcz 272MEX 459   1977        
Jelcz 272MEX 460   1977       oliwkowy
Jelcz 272MEX 461   1977        
Jelcz 272MEX 462   1977        
Jelcz 272MEX 463   1977        
Jelcz 272MEX 464 LUB 549C 1977        
Jelcz 272MEX 465   1977        
Jelcz 272MEX 466   1977        
Jelcz 272MEX 467   1977        
Jelcz 272MEX 468   1977        
Jelcz 272MEX 469   1977        
Jelcz 272MEX 470   1977        
Jelcz 021 471   1977        
Jelcz 272MEX 472   1977        
Jelcz 021 473   1977        
Autosan H9-35 474   1977       Kraśnik
Autosan H9-35 475   1977        
Autosan H9-35 476   1977    1983    
Autosan H9-35 477   1977       Kraśnik
Autosan H9-35 478   1977        
Autosan H9-35 479   1977        
Autosan H9-35 480   1977        
Autosan H9-35 481   1977        
Autosan H9-35 482 LUB 242D  1977        
Autosan H9-35 483   1977        
Autosan H9-35 484   1977        
Autosan H9-35 485   1977        
Autosan H9-35 486   1977        
Autosan H9-35 487   1977        
Autosan H9-35 488   1977        
Autosan H9-35 489   1977        
Autosan H9-35 490   1977        
Autosan H9-35 491   1977        
Autosan H9-35 1492   1977    1983   Kraśnik, początkowo 11492
Autosan H9-35 1493   1977        
Autosan H9-35 1494   1977        
Autosan H9-35 1495   1977        
Autosan H9-35 1496   1977        
Autosan H9-35 1497   1977        
Autosan H9-35 1498   1977        
Autosan H9-35 1499   1977        
Autosan H9-35 1500   1977        
Jelcz 021 1501   1977        
Jelcz 021 1502   1977        
Autosan H9-03 1503   1977       Kraśnik
Jelcz 272MEX 1504   1978        
Jelcz 272MEX 1505   1978        
Jelcz 272MEX 1506   1978        
Jelcz 272MEX 1507 LUB 291C  1978        
Jelcz 021 1508   1978        
Jelcz PR110U 1509 LUB 380B  1978        
Jelcz PR110U 1510 LUB 379B  1978        
Jelcz PR110U 1511 LUB 381B  1978        
Jelcz PR110U 1512

LUB 826G

LUB 677R

1978        
Jelcz PR110U 1513   1978        
Jelcz PR110U 1514   1978        
Jelcz PR110U 1515   1978        
Jelcz PR110U 1516   1978        
Jelcz PR110U 1517   1978        
Jelcz 021 1518   1978        
Jelcz 021? 1519   1978        
Jelcz 272MEX 1520   1978        
Autosan H9-35 1521   1978        
Autosan H9-35 1522   1978        
Autosan H9-35 1523   1978        
Autosan H9-35 1524   1978        
Autosan H9-35 1525   1978        
Autosan H9-35 1526   1978        
Autosan H9-35 1527   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1528   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1529   1978    1983   Kraśnik
Autosan H9-35 1530   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1531   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1532   1978        
Autosan H9-35 1533   1978        
Autosan H9-35 1534   1978        
Autosan H9-35 1535   1978        
Autosan H9-35 1536   1978        
Autosan H9-35 1537   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1538   1978       Kraśnik
Autosan H9-35 1539   1978        
Autosan H9-35 1540   1978       Kraśnik
Jelcz 272MEX 1541   1978        
Jelcz 272MEX 1542   1978        
Jelcz 272MEX 1543   1978        
Jelcz 272MEX 1544   1978        
Jelcz PR110U 1545   1979        
Jelcz 272MEX 1546   1979        
Jelcz PR110U 1547   1979        
Jelcz PR110U 1548   1979        
Jelcz PR110U 1549   1979        
Jelcz PR110U 1550   1979        
Jelcz PR110U 1551   1979        
Jelcz PR110U 1552   1979        
Jelcz PR110U 1553   1979        
Jelcz PR110U 1554   1979        
Jelcz PR110U 1555   1979        
Jelcz PR110U 1556   1979        
Jelcz PR110U 1557   1979        
Jelcz 272MEX 1558   1979        
Jelcz PR110U 1559   1979        
Jelcz PR110U 1560   1979        
Jelcz PR110U 1561   1979        
Jelcz PR110U 1562   1979        
Jelcz PR110U 1563   1979        
Jelcz PR110U 1564   1979        
Jelcz PR110U 1565   1979        
Jelcz PR110U 1566   1979        
Jelcz PR110U 1567   1979        
Jelcz PR110U 1568   1979        
Jelcz PR110U 1569   1979        
Jelcz PR110U 1570   1979        
Jelcz PR110U 1571   1979        
Jelcz PR110U 1572   1979        
Jelcz PR110U 1573   1979        
Jelcz PR110U 1574   1979        
Jelcz PR110U 1575   1979        
Jelcz PR110U 1576   1979        
Jelcz PR110U 1577   1979        
Jelcz PR110U 1578 LUB 917G  1979   1996    przed 1989 r. przebudowany na 2-drzwiowy, wycieczkowy 
Jelcz PR110U 1579   1979        
Jelcz PR110U 1580   1979        
Jelcz PR110U 1581   1979        
Autosan H9-35 1582   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1583   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1584   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1585   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1586   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1587   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1588   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1589   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1590   1979       Kraśnik
Autosan H9-35 1591   1980        
Jelcz PR110U 1592   1980        
Jelcz PR110U 1593   1980        
Jelcz PR110U 1594   1980        
Jelcz PR110U 1595   1980        
Jelcz PR110U 1596   1980        
Jelcz PR110U 1597   1980        
Jelcz PR110U 1598   1980        
Jelcz PR110U 1599   1980        
Jelcz PR110U 1600   1980        
Jelcz PR110U 1601   1980        
Jelcz PR110U 1602   1980        
Jelcz PR110U 1603   1980        
Jelcz PR110U 1604   1980        
Jelcz PR110U 1605   1980        
Jelcz PR110U 1606   1980        
Jelcz PR110U 1607   1980        
Jelcz PR110U 1608   1980        
Jelcz PR110U 1609   1980        
Jelcz PR110U 1610   1980        
Jelcz PR110U 1611   1980        
Jelcz PR110U 1612   1980        
Jelcz PR110U 1613   1980        
Jelcz PR110U 1614   1980        
Jelcz PR110U 1615   1980        
Jelcz PR110U 1616   1980        
Jelcz PR110U 1617   1980        
Jelcz PR110U 1618   1981        
Jelcz PR110U 1619   1980        
Jelcz PR110U 1620   1980        
Jelcz PR110U 1621   1980        
Jelcz PR110U 1622   1980        
Jelcz PR110U 1623   1980        
Jelcz PR110U 1624   1980        
Jelcz PR110U 1625   1980        
Jelcz PR110U 1626   1980        
Jelcz PR110U 1627   1980        
Jelcz PR110U 1628   1980        
Jelcz PR110U 1629   1980        
Jelcz PR110U 1630   1981        
Jelcz PR110U 1631   1981        
Jelcz PR110U 1632   1981        
Jelcz PR110U 1633   1981        
Jelcz PR110U 1634   1981        
Jelcz PR110U 1635   1981        
Jelcz PR110U 1636   1981        
Jelcz PR110U 1637   1981        
Jelcz PR110U 1638   1981        
Jelcz PR110U 1639   1981        
Jelcz PR110U 1640   1981        
Jelcz PR110U 1641   1981        
Jelcz PR110U 1642   1981        
Jelcz PR110U 1643   1981        
Jelcz PR110U 1644   1981        
Jelcz PR110U 1645   1981        
Jelcz PR110U 1646   1981        
Jelcz PR110U 1647   1981        
Jelcz PR110U 1648   1981        
Jelcz PR110U 1649   1981        
Jelcz PR110U 1650   1981        
Jelcz PR110U 1651   1981        
Jelcz PR110U 1652   1981        
Jelcz PR110U 1653   1981        
Jelcz PR110U 1654   1981        
Jelcz PR110U 1655   1981        
Autosan H9-35 1656   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1657   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1658   1981       Kraśnik
Jelcz PR110U 1659   1981        
Jelcz PR110U 1660   1981        
Jelcz PR110U 1661   1981        
Jelcz PR110U 1662   1981        
Jelcz PR110U 1663   1981        
Autosan H9-35 1664   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1665   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1666   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1667   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1668   1981       Kraśnik
Jelcz PR110U 1669   1981        
Jelcz PR110U 1670   1981        
Jelcz PR110U 1671   1981        
Jelcz PR110U 1672   1981        
Jelcz PR110U 1673   1981        
Jelcz PR110U 1674   1981        
Autosan H9-35 1675   1981       Kraśnik
Autosan H9-35 1676   1981       Kraśnik
Jelcz PR110U 1677   1981        
Jelcz PR110U 1678   1981        
Jelcz PR110U 1679   1981        
Jelcz PR110U 1680   1981        
Jelcz PR110U 1681   1981        
Jelcz PR110U 1682   1981        
Jelcz PR110U 1683   1981        
Jelcz PR110U 1684   1981        
Jelcz PR110U 1685   1981        
Jelcz PR110U 1686   1981        
Jelcz PR110U 1687   1981        
Jelcz PR110U 1688   1981        
Autosan H9-35 1689   1982       Kraśnik
Autosan H9-35 1690   1982       Kraśnik
Jelcz PR110U 1691   1982 1982      
Jelcz PR110U 1692   1982 1982      
Jelcz PR110U 1693   1982 1982      
Jelcz PR110U 1694 LUB 724R  1982 1982      
Jelcz PR110U 1695   1982 1982      
Jelcz PR110U 1696   1982 1982      
Jelcz PR110U 1697   1982 1982      
Jelcz PR110U 1698   1982 1982      
Jelcz PR110U 1699   1982 1982