Spis powstał na bazie danych z Archiwum Państwowego w Lublinie, archiwum MPK Lublin i archiwum Kuriera Lubelskiego. Może zawierać pewne nieścisłości ze względu na niekompletność danych.

Marka Typ Numer Prod. Dostawa Kasacja Rejestracje Uwagi
JaTB JaTB-2 101 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 102 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 103 193x 1953 przed 1957 T20-307 ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 104 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 105 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 106 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 107 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 108 193x 1953 przed 1957   ex MZK Warszawa
JaTB JaTB-2 109 193x 1953 przed 1957   ex Gdynia
JaTB JaTB-2 110 193x 1953 przed 1957   ex Gdynia
JaTB JaTB-2 111 193x 1953 przed 1957   ex Gdynia
JaTB JaTB-2 112 193x 1953 przed 1957   ex Gdynia
JaTB JaTB-2 113 193x 1953 przed 1957   ex Gdynia
Skoda 8Tr 501 1959     LL3374   
Skoda 8Tr 502 1958     LL1638   
Skoda 8Tr 503 1958     LL1617   
Skoda 8Tr 504 1958     LL1616   
Skoda 8Tr 505 1958     LL1655   
Skoda 8Tr 506 1958     LL1613   
Skoda 8Tr 507 1956     LL1612   
Skoda 8Tr 508 1956     LL1610   
Skoda 8Tr 509 1956     LL1611   
Skoda 8Tr 510 1955     LL1620   
Skoda 8Tr 511 1955     LL1619   
Skoda 8Tr 512 1955     LL1618  
Skoda 8Tr 513 1955     LL1642   
Skoda 8Tr 514 1955     LL1641   
Skoda 8Tr 515 1955     LL1640   
Skoda 8Tr 516 1959     LL3373   
Skoda 8Tr 517 1959     LL3375   
Skoda 8Tr 518 1959     LL3372  
Skoda 8Tr 519 1959     LL3376   
Skoda 8Tr 520 1959     LL3377   
Skoda 8Tr 521 1959     LL3479   
Skoda 8Tr 522 1959     LL3483   
Skoda 8Tr 523 1959     LL3482   
Skoda 8Tr 524 1959     LL3490   
Skoda 8Tr 525 1959        
Skoda 8Tr 526 1960        
Skoda 8Tr 527 1960     LL4049   
Skoda 8Tr 528 1960        
Skoda 8Tr 529 1960        
Skoda 8Tr 530 1960        
Skoda 8Tr 531 1960        
Skoda 8Tr 532 1960     LL4044  
Skoda 8Tr 533 1960        
Skoda 8Tr 534 1960        
Skoda 8Tr 535 1960     LL4041   
Skoda 8Tr 536 1961        
Skoda 8Tr 537 1961     LL5163  
Skoda 8Tr 538 1961        
Skoda 8Tr 539 1961     LL77__  
Skoda 8Tr 540 1962        
Skoda 8Tr 541 1962        
Skoda 8Tr 542 1962     LL8189  
Skoda 8Tr 543 1962     LL8251  
Skoda 8Tr 544 1962     LL8302  
Skoda 9Tr 545 1963        
Skoda 9Tr 546 1963        
Skoda 9Tr 547 1963     LL9209   
Skoda 9Tr 548 1963        
Skoda 9Tr 549 1963     LL9207  
Skoda 9Tr 550 1963     LL9267  
Skoda 9Tr 551 1963        
Skoda 9Tr 552 1963        
Skoda 9Tr 553 1963        
Skoda 9Tr 554 1964     LL9929  
Skoda 9Tr 555 1964        
Skoda 9Tr 556 1964        
Skoda 9Tr 557 1964        
Skoda 9Tr 558 1964        
Skoda 9Tr 559 1964     LL9971   
Skoda 9Tr 560 1964     LL9991   
Skoda 9Tr 561 1964     LL9982   
Skoda 9Tr 562 1964     LL9970   
Skoda 9Tr 563 1965        
Skoda 9Tr 564 1965     1032LL   
Skoda 9Tr 565 1965        
Skoda 9Tr 566 1965     1030LL  
Skoda 9Tr 567 1965     1631LL  
Skoda 9Tr 568 1965        
Skoda 9Tr 569 1966     1852LL   
Skoda 9Tr 570 1966        
Skoda 9Tr 571 1966        
Skoda 9Tr 572 1966        
Skoda 9Tr 573 1966     1856LL   
Skoda 9Tr 574 1966     1857LL   
Skoda 9Tr 575 1966        
Skoda 9Tr 576 1966     1859LL   
Skoda 9Tr 577 1968     7325LL  
Skoda 9Tr 578 1968     7326LL  
Skoda 9Tr 579 1968        
Skoda 9Tr 580 1968     7328LL   
Skoda 9Tr 581 1969     LUB716H  
Skoda 9Tr 582 1969     9247LL  
Skoda 9Tr 583 1969     LUB713H  
Skoda 9Tr 584 1969        
Skoda 9Tr 585 1969     9251LL   
Skoda 9Tr 586 1969        
Skoda 9Tr 587 1969        
Skoda 9Tr 588 1969     9275LL   
Skoda 9Tr 589 1969     9274LL  
Skoda 9Tr 590 1969        
Skoda 9Tr 591 1970     6733LL  
Skoda 9Tr 592 1970        
Skoda 9Tr 593 1970     6723LL  
Skoda 9Tr 594 1970     6715LL   
Skoda 9Tr 595 1970     6712LL   
Skoda 9Tr 596 1967 1972   LW9987  ex MZK Warszawa
Skoda 9Tr 597 1967 1972   LL5586 ex MZK Warszawa
Skoda 9Tr 598 1967 1972   LL6493 ex MZK Warszawa
Skoda 9Tr 599 1967 1972     ex MZK Warszawa
Skoda 9Tr 600 1967 1972   8207LW ex MZK Warszawa
Skoda 9Tr 601 1967 1972 1972   

ex MZK Warszawa

przeznaczony na części

ZIU 682 602 1975 1975 1983 7405LV  
ZIU 682 603 1975        
ZIU 682 604 1975        
ZIU 682 605 1976        
ZIU 682 606 1976        
ZIU 682 607 1976        
ZIU 682 608 1976        
ZIU 682 609 1976        
ZIU 682 610 1976        
ZIU 682 611 1976        
ZIU 682 612 1976        
ZIU 682 613 1976        
ZIU 682 614 1976        
ZIU 682 615 1976        
ZIU 682 616 1976        
ZIU 682 617 1976        
ZIU 682 618 1976     LV8910  
ZIU 682 619 1976        
ZIU 682 620 1976        
ZIU 682 621 1976        
ZIU 682 622 1976        
ZIU 682 623 1976        
ZIU 682 624 1978        
ZIU 682 625 1978        
ZIU 682 626 1978        
ZIU 682 627 1978        
ZIU 682 628 1978        
ZIU 682 629 1978        
ZIU 682 630 1978        
ZIU 682 631 1978        
ZIU 682 632 x        
ZIU 682 633 x        
ZIU 682 634 1979     LUB322P  
ZIU 682 635 1979        
ZIU 682 636 1979        
ZIU 682 637 1979        
ZIU 682 638 1979        
ZIU 682 639 1979        
ZIU 682 640 1979        
ZIU 682 641 1979        
ZIU 682 642 1979        
ZIU 682 643 1979        
ZIU 682 644 1979        
ZIU 682 645 1979        
ZIU 682 646 1979        
ZIU 682 647 1979        
ZIU 682 648 1979        
ZIU 682 649 1979        
ZIU 682 650 1979        
ZIU 682 651 1980        
ZIU 682 652 1980        
ZIU 682 653 1980        
ZIU 682 654 1980        
ZIU 682 655 1980        
ZIU 682 656 1980        
ZIU 682 657 1980        
ZIU 682 658 1980        
ZIU 682 659 1980        
ZIU 682 660 1980        
ZIU 682 661 1980        
ZIU 682 662 1980        
ZIU 682 663 1980        
ZIU 682 664 1980        
ZIU 682 665 1980        
ZIU 682 666 1980        
ZIU 682 667 1980        
ZIU 682 668 1980        
ZIU 682 669 1980        
ZIU 682 670 1980        
ZIU 682 671 1980        
ZIU 682 672 1980        
ZIU 682 673 1980        
ZIU 682 674 1980        
ZIU 682 675 1980        
ZIU 682 676 1980        
ZIU 682 677 1980        
ZIU 682 678 1980        
ZIU 682 679 1980        
ZIU 682 680 1980        
ZIU 682 681 1980     LBB5673  
ZIU 682 682 1980        
ZIU 682 683 1980        
ZIU 682 684 1980        
ZIU 682 685 1980        
ZIU 682 686 1980        
ZIU 682 687 1980        
ZIU 682 688 1980        
ZIU 682 689 1980        
ZIU 682 690 1980        
ZIU 682 691 1980        
ZIU 682 692 1980        
ZIU 682 693 1980        
ZIU 682 694 1980        
ZIU 682 695 1980        
ZIU 682 696 1980        
ZIU 682 697 1980        
ZIU 682 698 1981        
ZIU 682 699 1981        
ZIU 682 700 1981        
ZIU 682 701 1981        
ZIU 682 702 1981        
ZIU 682 703 1981        
ZIU 682 704 1981        
ZIU 682 705 1981        
ZIU 682 706 1981        
ZIU 682 707 1981        
ZIU 682 708 1981        
ZIU 682 709 1981       Warszawa
ZIU 682 710 1981       Warszawa
ZIU 682 711 1981       Warszawa
ZIU 682 712 1981       Warszawa
ZIU 682 713 1981       Warszawa
ZIU 682 714 1981       Warszawa
ZIU 682 715 1981       Warszawa
ZIU 682 716 1981        
ZIU 682 717 1981       Warszawa
ZIU 682 718 1983 1983      
ZIU 682 719 1983 1983      
ZIU 682 720 1983        
ZIU 682 721 1983        
ZIU 682 722 1983        
ZIU 682 723 1983        
ZIU 682 724 1983        
ZIU 682 725 1983        
ZIU 682 726 1985        
ZIU 682 727 1985        
ZIU 682 728 1985        
ZIU 682 729 1985        
ZIU 682 730 1985 1985      
ZIU 682 731 1985        
ZIU 682 732 1985        
ZIU 682 733 1985        
ZIU 682 734 1985        
ZIU 682 735 1985        
ZIU 682 736 1985        
ZIU 682 737 1985        
ZIU 682 738 1986        
ZIU 682 739 1986        
ZIU 682 740 1986        
ZIU 682 741 1986        
ZIU 682 742 1986        
ZIU 682 743 1986        
ZIU 682 744 1986        
ZIU 682 745 1986        
ZIU 682 746 1986        
ZIU 682 747 1986