Spis powstał na bazie informacji udostępnionych ok. 2002 r. na stronie Rafała Tarnawskiego o lubelskiej komunikacji, obserwacji własnych (naprawy główne), kroniki MPK z Archiwum Państwowego w Lublinie, wykazu udostępnionego ok. 2002 r. na nieistniejącej stronie Marcina Stiasnego o Ikarusach w Polsce, fotografii z książki Bogdana Turżańskiego.

Spis może zawierać błędy w zakresie numerów dotyczących Jelczy PR110.

Numer Producent Typ Rok zakupu Ostatni remont Rok wycofania z eksploatacji Uwagi
1708 MAN NL202 - - 2008 wypożyczony w 2008r., prod. 1993, rej. GKA HS64
1709 Mercedes O405N - - 2008 wypożyczony w 2008 r., prod. 1992
1700 Ikarus 280 1982     Ikarus z MZK Warszawa
1701 Ikarus 280.02 1982   1988 przebudowany na pogotowie techniczne #4-1222, później 004
1702 Ikarus 280.02 1982      
1703 Ikarus 280.02 1982      
1704 Ikarus 280.02 1982      
1705 Ikarus 280.02 1982      
1706 Ikarus 280.02 1982      
1707 Ikarus 280.02 1982      
1708 Ikarus 280.02 1982      
1709 Ikarus 280.02 1982      
1710 Ikarus 280.02 1982   1989 przebudowany na pogotowie techniczne #1226
1711 Ikarus 280.02 1982      
1712 Ikarus 280.02 1982 ? 1999 data kasacji przybliżona
1713 Ikarus 280.02 1982      
1714 Ikarus 280.02 1982      
1715 Ikarus 280.02 1982      
1716 Ikarus 280.02 1982   1998 -
1717 Ikarus 280.02 1982      
1718 Ikarus 280.02 1982   1987 przebudowany na pogotowie techniczne, #1215
1719 Ikarus 280.02 1982      
1720 Ikarus 280.02 1982      
1721 Jelcz PR110U 1982   do ok. 1991-1992 kasacja wozów PR110U z 1982 r. do 1991-1992 r.
1722 Jelcz PR110U 1982   ?  
1723 Jelcz PR110U 1982   ?  
1724 Jelcz PR110U 1982   ?  
1725 Jelcz PR110U 1982   ?  
1726 Jelcz PR110U 1982   ?  
1727 Jelcz PR110U 1982   ?  
1728 Jelcz PR110U 1982   ?  
1729 Jelcz PR110U 1982   ?  
1730 Jelcz PR110U 1982   ?  
1731 Jelcz PR110U 1982   ?  
1732 Jelcz PR110U 1982   ?  
1733 Jelcz PR110U 1982   ?  
1734 Jelcz PR110U 1982   ?  
1735 Jelcz PR110U 1982   ?  
1736 Jelcz PR110U 1982   ?  
1737 Jelcz PR110U 1982   ?  
1738 Jelcz PR110U 1982   ?  
1739 Jelcz PR110U 1983   ?  
1740 Jelcz PR110U 1983   ?  
1741 Jelcz PR110U 1983   ?  
1742 Jelcz PR110U 1983   ?  
1743 Jelcz PR110U 1983   ?  
1744 Jelcz PR110U 1983   ?  
1745 Jelcz PR110U 1983   ?  
1746 Jelcz PR110U 1983   ?  
1747 Jelcz PR110U 1983   ?  
1748 Jelcz PR110U 1983   ?  
1749 Jelcz PR110U 1983   ?  
1750 Jelcz PR110U 1983   ?  
1751 Jelcz PR110U 1983   ?  
1752 Jelcz PR110U 1983   ?  
1753 Jelcz PR110U 1983   ?  
1754 Jelcz PR110U 1983   ?  
1755 Jelcz PR110U 1983   ?  
1756 Jelcz PR110U 1983   ?  
1757 Jelcz PR110U 1983   ?  
1758 Jelcz PR110U 1983   ?  
1759 Jelcz PR110U 1983   ?  
1760 Jelcz PR110U 1983   ?  
1761 Ikarus 280.26 1982 ? 1997 -
1762 Ikarus 280.26 1982 ? 1999 -
1763 Ikarus 280.26 1982 ? 1993 -
1764 Ikarus 280.26 1982 ? 2004 -
1765 Ikarus 280.26 1982 ? 1993 -
1766 Ikarus 280.26 1982 - 1988 -
1767 Ikarus 280.26 1982 ? 1994 -
1768 Ikarus 280.26 1982 ? 1995 data kasacji przybliżona
1769 Ikarus 280.26 1982 - 1989 -
1770 Ikarus 280.26 1982   1983 oddany do Warszawy - 2597
1771 Jelcz PR110M 1983   0  
1772 Jelcz PR110M 1983   0  
1773 Jelcz PR110M 1983   0  
1774 Jelcz PR110M 1983   0 czerwony-kremowy-czerwony
1775 Jelcz PR110M 1983   0  
1776 Jelcz PR110M 1983   0  
1777 Jelcz PR110M 1983   0  
1778 Jelcz PR110M 1983   0  
1779 Jelcz PR110M 1983   0  
1780 Jelcz PR110M 1983   0  
1781 Jelcz PR110M 1983   0  
1782 Jelcz PR110M 1983   0  
1783 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1784 Jelcz PR110M 1983   0  
1785 Jelcz PR110M 1983   0  
1786 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1787 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1788 Jelcz PR110M 1983   0  
1789 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1790 Jelcz PR110M 1983   1992 Kraśnik
1791 Jelcz PR110M 1983   0  
1792 Jelcz PR110M 1983   0  
1793 Jelcz PR110M 1983   0  
1794 Jelcz PR110M 1983   0  
1795 Jelcz PR110M 1983   0  
1796 Jelcz PR110M 1983   0  
1797 Jelcz PR110M 1983   0  
1798 Jelcz PR110M 1983   0  
1799 Jelcz PR110M 1983   0  
1800 Jelcz PR110M 1983   0  
1801 Jelcz PR110M 1983   0  
1802 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1803 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1804 Jelcz PR110M 1983   0 Kraśnik
1805 Jelcz PR110IL 1983   0  
1806 Jelcz PR110IL 1983   0  
1807 Jelcz PR110IL 1983   0  
1808 Jelcz PR110IL 1983   0  
1809 Ikarus 280.26 1983 ? 1994 -
1810 Ikarus 280.26 1983 ? 1990 przebudowany na pogotowie techniczne, #1227
1811 Ikarus 280.26 1983 ? 2008 -
1812 Ikarus 280.26 1983 ? 1996 -
1813 Ikarus 280.26 1983 ? 2002 -
1814 Ikarus 280.26 1983 ? 1987 przebudowany na pogotowie techniczne, #1217
1815 Ikarus 280.26 1983 ? 1995 -
1816 Ikarus 280.26 1983 2005 2010 -
1817 Ikarus 280.26 1983 ? 2005 -
1818 Ikarus 280.26 1983 ? 1999 -
1819 Ikarus 280.26 1983 ? 2000 -
1820 Ikarus 280.26 1983 2004 2007 -
1821 Ikarus 280.26 1983 ? 1993 -
1822 Ikarus 280.26 1983 ? 1990 przebudowany na pogotowie techniczne, #1225
1823 Ikarus 280.26 1983 ? 1991 -
1824 Ikarus 280.26 1983 ? 1999 -
1825 Ikarus 260 1983 2003 2011 przebudowany z 280.26
1826 Ikarus 280.26 1983 ? 2006 -
1827 Ikarus 280.26 1983 ? 1997 -
1828 Ikarus 280.26 1983 ? 2006 -
1829 Ikarus 280.26 1983 ? 1999 -
1830 Ikarus 280.26 1983 ? 2004 -
1831 Ikarus 280.26 1983 ? 1996 -
1832 Ikarus 280.26 1983 2006 (NŚ) 2009 -
1833 Ikarus 280.26 1983 ? 1993 -
1834 Jelcz PR110M 1983   ?  
1835 Jelcz PR110M 1983   ?  
1836 Jelcz PR110M 1983   ?  
1837 Ikarus 280.26 1983 2002 2008 -
1838 Ikarus 280.26 1983 ? 1993 -
1839 Ikarus 280.26 1983 ? 1992 skasowany po wypadku
1840 Ikarus 280.26 1983 2005 (NŚ) 2007 -
1841 Ikarus 280.26 1983 ? 1996 -
1842 Ikarus 280.26 1983 ? 2005 -
1843 Ikarus 280.26 1983 ? 1998 -
1844 Ikarus 280.26 1983 ? 1994 -
1845 Ikarus 280.26 1983 ? 2009 -
1846 Ikarus 260 1983 2004 2012 przebudowany z 280.26
1847 Ikarus 280.26 1983 ? 1992 skasowany po wypadku (1996?)
1848 Ikarus 280.26 1983 ? 2006 -
1849 Ikarus 280.26 1983 2006 (NŚ) 2008 -
1850 Ikarus 280.26 1983 ? 2005 -
1851 Ikarus 280.26 1983 2003 2009 -
1852 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1853 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1854 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1855 Jelcz PR110M 1984   1999  
1856 Jelcz PR110M 1984   ?  
1857 Jelcz PR110M 1984   1997  
1858 Jelcz PR110M 1984   ?  
1859 Jelcz PR110M 1984   1999  
1860 Jelcz PR110M 1984   1993  
1861 Jelcz PR110U 1983 ? 2002 -
1862 Jelcz PR110M 1984   ?  
1863 Jelcz PR110M 1984   ?  
1864 Jelcz PR110M 1984   ?  
1865 Jelcz PR110M 1984   ?  
1866 Jelcz PR110M 1984   ?  
1867 Jelcz PR110M 1984   ?  
1868 Jelcz PR110M 1984   ?  
1869 Jelcz PR110M 1984   1997  
1870 Jelcz PR110M 1984   1997  
1871 Jelcz PR110M 1984   ?  
1872 Jelcz PR110M 1984   2005 #806 w 1998 r.
1873 Jelcz PR110M 1984   1993  
1874 Jelcz PR110M 1984   ?  
1875 Jelcz PR110M 1984   ?  
1876 Jelcz PR110M 1984   ?  
1877 Jelcz PR110M 1984   ?  
1878 Jelcz PR110M 1984   ?  
1879 Jelcz PR110M 1984   ? kasacja po 1994 r
1880 Jelcz PR110M 1984   ?  
1881 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1882 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1883 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1884 Jelcz PR110M 1984   ?  
1885 Jelcz PR110M 1984   ?  
1886 Jelcz PR110M 1984   ?  
1887 Jelcz PR110M 1984   ?  
1888 Jelcz PR110M 1984   ?  
1889 Jelcz PR110M 1984   ?  
1890 Jelcz PR110M 1984   ?  
1891 Jelcz PR110M 1984   ?  
1892 Jelcz PR110M 1984   ?  
1893 Jelcz PR110M 1984   ?  
1894 Jelcz PR110M 1984   ?  
1895 Jelcz PR110M 1984   ?  
1896 Jelcz PR110M 1984   ?  
1897 Jelcz PR110M 1984   ?  
1898 Jelcz PR110M 1984   ? szkoleniowy
1899 Jelcz PR110M 1984   1993  
1900 Jelcz PR110D 1984   2000  
1901 Jelcz PR110M 1984   ?  
1902 Jelcz PR110M 1984   1993  
1903 Ikarus 280.26 1984 ? 2006 -
1904 Ikarus 260 1984 2005 2012 przebudowany z 280.26
1905 Ikarus 280.26 1984 ? 2007 -
1906 Ikarus 280.26 1984 ? 1999 -
1907 Ikarus 280.26 1984 2006 (NŚ) 2011 -
1908 Ikarus 280.26 1984 2003, 2007 (NŚ) 2011 -
1909 Ikarus 280.26 1984 ? 1997 -
1910 Ikarus 280.26 1984 2006 (NŚ) 2009 -
1911 Ikarus 280.26 1984 - 1999 -
1912 Ikarus 280.26 1984 ? 2006 -
1913 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1914 Jelcz PR110M 1984   1994 Kraśnik
1915 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1916 Jelcz PR110M 1984   1993 Kraśnik
1917 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1918 Jelcz PR110M 1984   ? Kraśnik
1919 Jelcz PR110M 1985   ?  
1920 Jelcz PR110M 1985   ?  
1921 Jelcz PR110M 1985   ?  
1922 Jelcz PR110M 1985   1998  
1923 Jelcz PR110M 1985   ?  
1924 Jelcz PR110M 1985   ?  
1925 Jelcz PR110M 1985   ?  
1926 Jelcz PR110M 1985   ?  
1927 Jelcz PR110M 1985   ?  
1928 Jelcz PR110M 1985   1992 Kraśnik
1929 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1930 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1931 Jelcz PR110M 1985   1993 Kraśnik
1932 Jelcz PR110M 1985   1994 Kraśnik
1933 Jelcz PR110M 1985 - ? -
1934 Jelcz PR110M 1985 - ? -
1935 Jelcz PR110M 1985 - ? -
1936 Jelcz PR110M 1985 - ? -
1937 Jelcz PR110M 1985 - ? -
1938 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1939 Jelcz PR110M 1985   1995 Kraśnik
1940 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1941 Jelcz PR110M 1985   1995 Kraśnik, MKP 107 do 2005
1942 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1943 Jelcz PR110M 1985   ?  
1944 Jelcz PR110M 1985   ?  
1945 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1946 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1947 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1948 Jelcz PR110D lux 1985 - ? -
1949 Jelcz PR110M 1985   1994 Kraśnik
1950 Jelcz PR110M 1985   1990 Kraśnik, prywatny przewoźnik Kraśnik do 1996
1951 Jelcz PR110M 1985   1993 Kraśnik
1952 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1953 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1954 Jelcz PR110M 1985   ? Kraśnik
1955 Jelcz PR110D lux 1985 - 1990 Kraśnik
1956 Ikarus 280.26 1985 ? 2006 -
1957 Ikarus 280.26 1985 2002, 2006 (NŚ) 2012 -
1958 Ikarus 280.26 1985 2001, 2007 (NŚ) 2011 -
1959 Ikarus 280.26 1985 ? 2006 -
1960 Ikarus 280.26 1985 2000 2007 -
1961 Ikarus 280.26 1985 2004 2009 -
1962 Ikarus 280.26 1985 ? 1999 -
1963 Ikarus 280.26 1985 2005 2007 -
1964 Ikarus 280.26 1985 2000, 2007 (NŚ) 2009 -
1965 Ikarus 280.26 1985 ? 2009 -
1966 Ikarus 260 1985 2005 2012 przebudowany z 280.26
1967 Ikarus 280.26 1985 ? 2007 -
1968 Ikarus 280.26 1985 2000, 2009 (NŚ) 2010 -
1969 Ikarus 280.26 1985 ? 1999  
1970 Ikarus 280.26 1985 ? 1999  
1971 Ikarus 280.26 1985 2001, 2006 (NŚ) 2009  
1972 Ikarus 280.26 1985 2000 2008 -
1973 Ikarus 280.26 1985 2009 (NŚ) 2011 -
1974 Ikarus 280.26 1985 ? 2006 -
1975 Ikarus 280.26 1985 - 2004 -
1976 Ikarus 280.26 1985 2006 2012 odstawiony 07.2012 jako ostatni Ikarus 280, z przeznaczeniem na autobus historyczny
1977 Ikarus 260 1985 2005 2012 przebudowany z 280.26
1978 Ikarus 260 1985 2006 2012 przebudowany z 280.26
1979 Jelcz M11 1985   1993  
1980 Jelcz M11 1985   1997  
1981 Jelcz M11 1985   1997  
1982 Jelcz M11 1985   1996  
1983 Jelcz M11 1985 2004 2009 -
1984 Jelcz M11 1985   1996  
1985 Jelcz M11 1985 2002 2009 -
1986 Jelcz M11 1985   1996  
1987 Jelcz M11 1985   1995  
1988 Jelcz M11 1985   1996 kas po 1996 r
1989 Ikarus 280.26 1985 2002 2007 -
1990 Ikarus 280.26 1985 2001, 2007 (NŚ) 2009 -
1991 Ikarus 280.26 1985 2003 2009 skasowany po wypadku
1992 Ikarus 280.26 1985 2001, 2008 (NŚ) 2009 -
1993 Ikarus 280.26 1985 ? 2005 -
1994 Ikarus 280.26 1985 2000 2008 -
1995 Ikarus 280.26 1985 2006 (NŚ) 2009 -
1996 Jelcz M11 1985   1995  
1997 Jelcz M11 1985   1996  
1998 Jelcz M11 1985   1999  
1999 Jelcz M11 1985   1995