Początkowy okres funkcjonowania lubelskiej komunikacji trolejbusowej był bardzo trudny, ze względu na złą kondycję taboru, który tworzyły mocno zużyte JaTB-2. Na X-lecie PRL, w odpowiedzi na nieustające próśby i starania Lublina o nowy tabor, władze centralne postanowiły nieco pomóc lubelskiej komunikacji. 6 używanych trolejbusów Vetra VBR skierowano z Gdyni do Lublina, gdzie miały pozostać do czasu dostaw nowych trolejbusów Skoda.

Dostęp do wnętrza umożliwiały 3 pary harmonijkowych drzwi. Podwozie było konstrukcji ramowej. Elektrykę umieszczono w przedniej części pojazdu. Silnik znalazł się między osiami.

Według analizy kompleksowej MPK za 1954 r., znajdującej się w Archiwum Państwowym w Lublinie, trolejbusy Vetra nie były w dobrym stanie technicznym i często ulegały awariom. Do wozów brakowało części zamiennych, w tym silników sprężarek i resorów. Z powodu zużycia przekładni głównej tylnego mostu 4 z 6 Vetr zostały odstawione.

Trolejbusy zwrócono do Gdyni w pierwszej połowie 1955 roku, krótko po dostawie 6 pierwszych trolejbusów Skoda 8Tr. Vetry nie otrzymały w Lublinie numerów taborowych i kursowały z numerami gdyńskimi.

Vetra VBR na Krakowskim Przedmieściu w 1954 roku. Źródło zdjęcia: archiwum MPK Lublin. Autorem zdjęcia najprawdopodobniej jest Edward Hartwig.
 

Dane techniczne

Typ VBR
Długość 10 m
Szerokość 2,5 m
Wysokość 2,9 m
Masa całkowita 14 700 kg
Masa własna 9 400 kg
Ilość miejsc 80 (w tym siedzących: 28)
Moc silnika trakcyjnego 100 kW
Typ rozruchu stycznikowy
Prędkość maksymalna 60 km/h

 

Zdjęcia:

Vetra VBR4 na ul. Królewskiej. Pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Danyluka. Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Lipnika.