Lista publikacji

Książka:

20111217

Pudło J., Trolejbusy w Polsce, Księży Młyn, Łódź 2011, ISBN 978-83-7729-096-5

 

Artykuły drukowane - przykłady:

1. Pudło J., Metro bus - czy podaż może kształtować popyt w komunikacji miejskiej?, Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2010, nr 114, s. 34-35

2. Lozia Z., Pudło J., Niekompatybilność wymiarowa elementów infrastruktury drogowej miast i autobusów jako możliwe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów, Paragraf na drodze 2011, nr specjalny, ISSN 1505-3520, s. 283-297

 

Artykuły on-line - przykłady:

1. www.infobus.pl -  Start testów VDL Citea w MZA Warszawa - 2012-05-22

2. www.infobus.pl - Komunikacja miejska w średnich miastach - Częstochowa - 2012-05-22