Najdłuższe linie (kilometraż)

km Linia Relacja
34,2 N2 Gęsia - Świdnik Helikopter
30,6 N2 Świdnik Helikopter - Gęsia
26,3 55 Koncertowa - Świdnik Helkopter przez Pancerniaków, Felin Europark i Świdnik Stadion
26,2 44 Osiedle Widok - Kawka Las
25,9 44 Kawka Las - Osiedle Widok
24,5 20 Herberta - Piotrawin Wygoda przez Wytwórnię Szczepionek
24,1 55 Świdnik Helikopter - Koncertowa przez Świdnik Stadion
24,0 5 Mełgiew - Brama Krakowska
23,9 47 Felin Spiessa - Zbożowa
23,8 17 Padereskiego - Jabłonna UG
23,6 17 Jabłonna UG - Paderewskiego
23,4 5 Brama Krakowska - Mełgiew
23,3 47 Zbożowa - Felin Spiessa
22,2 20 Piotrawin Wygoda - Herberta
21,2 16 Rudnik - Wygodna
20,8 3 Dominów - Dąbrowica
20,8 16 Wygodna - Rudnik
20,3 3 Dąbrowica - Dominów
19,3 18 Smugi - Chony
19,2 18 Choiny - Smugi
18,8 4 Poligonowa - Dys Wąwozowa
18,8 25 Dworzec Główny PKP - Prawiedniki
18,8 150 Pancerniaków - Osiedla Poręba
18,7 1 Dąbrowa - Pancerniaków Felicity
18,7 150 Osiedle Poręba - Pancerniaków
18,6 25 Prawiedniki - Dworzec Główny PKP
18,5 1 Pancerniaków Felicity - Dąbrowa
18,5 14 Felin Uniwersytet - Węglinek przez Europark i Pancerniaków
18,5 160 Choiny - Osiedle Poręba
18,4 160 Osiedle Poręba - Choiny
18,2 4 Dys Wąwozowa - Poligonowa
18,2 12 Koncertowa - Stasin
18,2 12 Stasin - Koncertowa
18,1 39 Zadębie - Lipniak
18,1 39 Lipniak - Zadębie
18,1 73 Mickiewicza - Felin przez Wygodną
18,0 14 Węglin CH - Felin Uniwersytet przez Europark i Pancerniaków

 

Najwięcej wariantów linii:
8 wariantów w kierunku wschodnim znajdziemy na linii 55
a) podstawowy Koncertowa - Felin Europark
b) Koncertowa - Felin Europark przez Grygowej
c) Koncertowa - Świdnik Helikopter
d) Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Felin Europark
e) Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Pancerniaków i Felin Europark
f) Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Pancerniaków, Felin Europark i Świdnik Stadion
g) Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Felin Europark i Świdnik Stadion
h) Koncertowa - Świdnik Stadion

7 wariantów w kierunku północnym znajdziemy na linii 23:
a) podstawowy Felin - Kupiecka IKEA i dowrotnie
b) Felin - Elizówka Giełda i odwrotnie
c) Felin Spiessa - Kupiecka IKEA i odwrotnie
d) Felin Spiessa - Elizówka Giełda i odwrotnie
e) Felin Uniwersytet - Kupiecka IKEA i odwrotnie
f) Felin Uniwersytet - Elizówka Giełda i odwrotnie
g) Felin Spiessa - Paderewskiego

5 wariantów w obu kierunkach ma linia 14:
a) podstawowy Felin Uniwersytet - Węglinek; Węglin CH - Felin Uniwersytet
b) przez Pancerniaków
c) przez Europark
d) przez Pancerniaków i Europark
e) tylko od/do Pancerniaków

 

Najwięcej przystanków
Zestawienie obejmuje regularne linie

Liczba przystanków Linia Relacja
57 N2 Gęsia - Świdnik Helikopter
51 N2 Świdnik Helikopter - Gęsia
49 47 Zbożowa - Felin Spiessa
46 47 Felin Spiessa - Zbożowa
42 3 Dominów - Dąbrowica
41 3 Dąbrowica - Dominów
41 16 Rudnik - Wygodna
41 55 Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Pancerniaków, Felin Europark i Świdnik Stadion
40 17 Paderewskiego - Jabłonna UG
40 17 Jabłonna UG - Paderewskiego
39 44 Kawka Las - Osiedle Widok
39 44 Osiedle Widok - Kawka Las
38 14 Węglin CH - Felin Uniwersytet przez Pancerniaków i Europark
38 16 Wygodna - Rudnik
38 20 Herberta - Piotrawin Wygoda przez Wytwórnię Szczepionek
38 55 Świdnik Helikopter - Koncertowa przez Świdnik Stadion lub przez Pancerniaków
38 161 Felin - Osiedle Poręba
38 N1 Paderewskiego - Żeglarska
37 1 Pancerniaków Felicity - Dąbrowa
37 7 Zbożowa - Felin przez Plac Bychawski
37 N3 Skansen - Abramowice
36 1 Dąbrowa - Pancerniaków Felicity
36 4 Poligonowa - Dys Wąwozowa
36 12 Koncertowa - Stasin
36 14 Felin Uniwersytet - Węglinek przez Europark i Pancerniaków
36 160 Choiny - Osiedle Poręba
36 160 Osiedle Poręba - Choiny
36 161 Osiedle Poręba - Felin
36 N3 Abramowice - Skansen

 

Najmniej przystanków
Zestawienie obejmuje regularne linie

10 35 Felin - Świdnik Racławicka (do 06.19)
12 35 Świdnik Racławicka - Felin (do 06.19)
13 73 Felin - Mickiewicza
13 54 Wądolna - Zana (do 02.20)
13 54 Zana - Wądolna (do 02.20)
14 73 Mickiewicza - Felin
15 152 Osiedle Poręba - Dworzec Główny PKP
16 52 Świdnik Duży Leśniczówka - Brama Krakowska
16 152 Dworzec Główny PKP - Osiedle Poręba
16 156 Felin - Chodźki Szpital (do 10.19)
17 33 Tomaszowice Kościół - Nałęczowska
17 52 Brama Krakowska - Świdnik Duży Leśniczówka
18 22 Pliszczyn Szkoła - Brama Krakowska
18 22 Brama Krakowska - Pliszczyn Szkoła
18 70 Felin - Felin bez zajazdu na Brzegowa Wiadukt (okrężna)
18 156 Chodźki Szpital - Felin (do 10.19)
19 44 Osiedle Widok - Choiny
20 31 Osiedle Poręba - Węglarza
20 40 Chodźki - Żeglarska
20 40 Żeglarska - Chodźki
20 44 Choiny - Osiedle Widok

 

Przystanki z najmniejsza ilością kursów w dni powszednie:
Zestawienie obejmuje regularne linie

Kursy Linia Nazwa
2 20 Wytwórnia Szczepionek
5 36 Rondo Przemysłowców 02; Plewińskiego; Plewińskiego MPK;
7 4 Dys Wąwozowa; Elizówka Obwodnica; Dys Samsonówka; Dys Słoneczna;
7 50 Bohaterów Monte Cassino 02;
8 12 Stasin; Stasin Szkoła; Stasin Polny PKP; Stasin Wiadukt;
8 20 Piotrawin Wygoda; Piotrowice Wielkie; Jastków Podleśny;
8 85 Motycz Góry 01; Konopnica Skrzyżowanie 03; Motycz hotel 01; Stara Wieś Stawy 01; Stara Wieś Remiza 01;
9 17 Jabłonna UG; Jabłonna Stacja Paliw; Czerniejów; Czerniejów Szkoła; Głuszczyzna Sklep;
9 85 odcinek Konopnica Kościół 03 - Kozubszczyzna 01 i Motycz Szkoła - Motycz Leśny Remiza oraz w całości odcinek Motycz Leśny Remiza - Konopnica Szkoła w kierunku miasta

BRYGADY ŁĄCZĄCE W SOBIE WIELE LINII (z wyłączeniem linii zjazdowych "B" i "Z"):

5 linii:
23+47+7+2+14 (I'19) - 2x23+8x47+1x7+3x2+2x14 PN(pt) dwuzmianowy
7+2+70+36+1 (III'19) - (1x7+1x2)+(1x70+4x36+2x1) PN szczytowy
4 linie:
55+73+7+24 (III'20) - 5x55+2x73+8x7+2x24 NN dwuzmianowy
8+29+40+15 (IX'19) - (2x8+2x29)+(3x40+2x15) PN szczytowy
23+35+21+70 (XI'19) - 1x23+8x35+1x70+2x21+9x70 PN dwuzmianowy
23+29+30+7 (VII'19) - 5x23+2x29+4x30+3x7 PL dwuzmianowy
52+5+34+44 (VII'19) - 1x52+2x5+15x34+2x44 PL dwuzmianowy
7+2+30+47 (I'19) - 7x7+2x2+2x30+3x7+4x47 PN dwuzmianowy
30+7+47+55 (I'19) - 6x30+4x7+2x30+1x7+4x47+1x55 PN dwuzmianowy
23+47+7+2 (I'19) - 2x23+8x47+1x7+3x2 PN(pn-czw) dwuzmianowy
2+70+36+1 (I'19) - (3x2)+(1x70+4x36+2x1) PN szczytowy
7+2+15+40 (I'19) - (1x7+1x2)+(2x40+2x15+1x40) PN szczytowy
30+2+34+36 (I'19) - (2x30+2x2)+(1x34+1x36+2x34) PN szczytowy
50+1+15+40 (III'19) - 2x50+7x1+2x40+2x15+5x1 PN dwuzmianowy
23+47+30+7 (III'19) - 2x23+1x47+4x30+2x47+2x7 PN dwuzmianowy
45+7+2+14 (III'19) - 2x45+9x7+3x2+2x14 PN(pt) dwuzmianowy
15+37+1+N2 (II'19) - przeplatanka 15+37 + 1x1+2xN2 SN dwuzmianowy
7+2+30+55 (IX'18) - 7x7+2x2+2x30+7x7+1x55 PN dwuzmianowy
47+7+2+14 (IX'18) - 10x47+1x7+3x2+2x14 PN(pt) dwuzmianowy
157+2+7+30 (XI'18) - (1x157+1x2+4x30)+(1x7+2x2) PL szczytowy
2+7+70+47 (XI'18) - (2x1+3x7+1x70)+(1x47+2x7+1x2) PL szczytowy
36+2+7+30 (VII'19) - (1x36+1x7+1x2)+(5x30) PL szczytowy
50+45+57+14 (I'18) - 4x50+8x45+3x57+1x45+2x14 PN(pt) dwuzmianowy
30+2+36+1 (V'18) - (2x30+2x2)+(4x36+2x1) PN szczytowy
2+7+30+70 (II'18) - 3x2+2x7+8x30+1x7+1x70+1x7+3x2 PL dwuzmianowy
14+161+153+3 (XII'17) - (1x14+2x161+1x153)+(4x3) PL szczytowy
30+2+36+42 (II'17) - (2x30+2x2)+(4x36+2x42) PN szczytowy
55+34+15+17 (IX'16) - 3x55+6x34+10x15+1x17 PN dwuzmianowy
13+15+34+1 (IX'16) - 1x13+6x15+8x34+5x15+1x1 PN dwuzmianowy
3 linie:
ponad 100 różnych brygad na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat

 

NAJDŁUŻSZE CZASOWO KURSY (ponad 60 minut) 
Zestawienie obejmuje najdłużej trwające pojedyncze kursy na danej linii, w danym kierunku, w najddłuższym wariancie.
Zazwyczaj są to kursy rozpoczynające się z przystanków początkowych pomiędzy godziną 15:00 a 16:30 w dni powszednie,
kiedy obowiązuje najdłuższy czas przejazdu. W wyjątkowych przypadkach - np. linia 7 - są to kursy w porannym szczycie przewozowym.
 
77 minut - linia N2 (Gęsia - Świdnik Helikopter) w tym 2 minuty postoju na Placu Wolności
76 minut - linia 47 (Felin Spiessa - Zbożowa)
74 minuty - linia 55 (Koncertowa - Świdnik Helikopter przez Świdnik Stadion)
73 minuty - linia 160 (Choiny - Osiedle Poręba)
72 minuty - linia 44 (Osiedle Widok - Kawka Las)
72 minuty - linia 47 (Zbożowa - Felin Spiessa)
71 minut - linia 17 (Paderewskiego - Jabłonna UG)
71 minut - linia 44 (Kawka Las - Osiedle Widok)
71 minut - linia N2 (Świdnik Helikopter - Gęsia) w tym 4 minuty postoju na Placu Wolności
69 minut - linia 55 (Świdnik Helikopter - Koncertowa przez Świdnik Stadion)
68 minut - linia 17 (Jabłonna UG - Paderewskiego)
66 minut - linia 3 (Dominów - Dąbrowica)
66 minut - linia 13 (Paderewskiego - Osiedle Poręba)
66 minut - linia 26 (Paderewskiego - Węglinek)
65 minut - linia 20 (Herberta - Piotrawin Wygoda)
65 minut - linia 161 (Felin - Osiedle Poręba)
65 minut - linia 150 (Osiedle Poręba - Pancerniaków)
64 minuty - linia 4 (Poligonowa - Dys Wąwozowa)
64 minuty - linia 39 (Lipniak - Zadębie)
63 minuty - linia 7 (Zbożowa - Felin przez Plac Bychawski)
63 minuty - linia 160 (Osiedle Poręba - Choiny)
62 minuty - linia 3 (Dąbrowica - Dominów)
62 minuty - linia 39 (Zadębie - Lipniak)
61 minut - linia 13 (Osiedle Poręba - Paderewskiego)
61 minut - linia 14 (Felin Uniwersytet - Węglinek przez Felin Europark i Pancerniaków)
61 minut - linia 16 (Rudnik - Wygodna)
61 minut - linia 20 (Piotrawin Wygoda - Herberta)
61 minut - linia 150 (Pancerniaków - Osiedle Poręba)

NAJWCZEŚNIEJSZE WŁĄCZENIA NA LINIE DZIENNE
Stan na marzec 2020 roku
PN - Dzień powszedni
SN - Sobota
NN - Niedziele i dni świąteczne
WN - Wielkanoc; Boże Narodzenie; Nowy Rok;
 
03:49 - linia 151 - MPWiK 02 - PN
04:03 - linia 44  - Paderewskiego 05 - PN
04:13 - linia 8 - Okopowa 02 - PN
04:14 - linia 23 - Felin 02 - PN
04:15 - linia 85 - Węglin 02 - PN
04:16 - linia 20 - MPWiK 02 - PN
04:18 - linia 161 - Majdanek 02 - SN
04:19 - linia 151 - MPWiK 02 - PN
04:20 - linia 1  - Pancerniaków Felicity 02 - PN
04:20 - linia 153 - Pancerniaków 01 - PN
04:21 - linia 153 - Pancerniaków 01 - WN
04:21 - linia 3 - Park Bronowice 04 - PN
04:22 - linia 24 - Dożynkowa 01 - PN
04:22 - linia 45 - Park Bronowice 02 - PN
04:23 - linia 158 - Felin 02 - NN
04:23 - linia 50 - Pancerniaków 02  - PN; SN
04:25 - linia 151 - MPWiK 02 - NN
04:25 - linia 3 - Park Bronowice 04 - SN
04:26 - linia 3 - Park Bronowice 04 - NN
04:26 - linia 4 - Galeria Labirynt 02 - PN
04:27 - linia 14 - Pancerniaków 01 - NN
04:27 - linia 20 - Herberta 04 - PN
04:28 - linia 1 - Żeglarska 02 - SN
04:29 - linia 13 - Osiedle Poręba 02 - PN
04:30 - linia 14 - Pancerniaków 01 - SN
04:30 - linia 14 - Węglin CH 02 - PN
04:30 - linia 153 - Pancerniaków 01 - PN
04:30 - linia 155 - Park Bronowice 02 - PN; SN
04:30 - linia 18 - Choiny 02 - PN
04:30 - linia 4 - Krakowskie Przedmeiście 04 - NN
04:30 - linia 73 - Felin 02 - PN

 

NAJPÓŹNIEJSZE WYŁĄCZENIA Z LINII DZIENNYCH
(z wyłączeniem linii zjazdowych "B" i "Z" i 950)
Stan na marzec 2020 roku
PN - Dzień powszedni
SN - Sobota
NN - Niedziele i dni świąteczne
WN - Wielkanoc; Boże Narodzenie; Nowy Rok;
 
00:41 - linia 1 - Pancerniaków Felicity 01 - PN
00:40 - linia 1 - Pancerniaków Felicity 01 - SN; NN; WN
00:34 - linia 14 - Pancerniaków 05 - codziennie
23:53 - linia 55 - Doświadczalna 02 - PN
23:47 - linia 36 - Koncertowa 01 - codziennie
23:46 - linia 150 - Pancerniaków 03 - SN
23:44 - linia 150 - Pancerniaków 03 - PN
23:43 - linia 14 - Felin Uniwersytet 03 - SN
23:41 - linia 14 - Felin Uniwersytet 03 - PN
23:38 - linia 14 - Felin Uniwersytet 03 - NN
23:37 - linia 24 - Dożywnkowa 05 - PN
23:36 - linia 159 - Pancerniaków 03 - PN; SN; NN;
23:33 - linia 7 - Felin 03 - PN
23:33 - linia 155 - Pancerniaków 03 - PN
23:31 - linia 3 - Rondo Lubelskiego Lipca 03 - PN
23:30 - linia 57 - Osiedle Poręba 01 - PN; SN; NN
23:30 - linia 3 - Rondo Lubelskiego Lipca 03 - SN
23:30 - linia 161 - Felin 01 - PN
23:30 - linia 160 - Osiedle Poręba 01 - PN
23:30 - linia 153 - Pancerniaków 05 - NN
23:28 - linia 904 - Plac Wolności 01 - PN; SN
23:27 - linia 150 - Pancerniaków 03 - NN
23:27 - linia 13 - Paderewskiego 01 - SN
23:25 - linia 45 - Metalurgiczna 01 - PN
23:24 - linia 57 - Turystyczna 03 - PN
23:24 - linia 153 - Pancerniaków 05 - PN
23:22 - linia 55 - Felin Europark 01 - SN
23:22 - linia 45 - Gęsia 06 - PN
23:22 - linia 39 - Lipniak 01 - PN
23:22 - linia 17 - Paderewskiego 01 - PN
23:22 - linia 13 - Osiedle Poręba 01 - PN
23:21 - linia 39 - Mełgiewska Chłodnia 03 - PN
23:21 - linia 39 - Lipniak 01 - SN; NN
23:21 - linia 34 - Koncertowa 01 - NN
23:21 - linia 2 - Turka Osiedle Borek 01 - PN
23:21 - linia 153 - Pancerniaków 05 - SN
23:20 - linia 157 - Felin 01 - PN
23:20 - linia 12 - Koncertowa 01 - PN; SN
23:19 - linia 150 - Osiedle Poręba - SN
23:19 - linia 13 - Paderewskiego 01 - PN; NN
23:18 - linia 45 - Gęsia 06 - SN; NN; WN
23:18 - linia 25 - Prawiedniki 01 - PN
23:18 - linia 161 - Osiedle Poręba 01 - PN
23:18 - linia 150 - Osiedle Poręba - NN
23:17 - linia 7 - Zbożowa 03 - PN
23:17 - linia 7 - Felin 03 - SN
23:17 - linia 47 - Zbożowa 03 - PN
23:16 - linia 31 - Osiedle Poręba 01 - PN
23:15 - linia 40 - Żeglarska 01 - SN
23:15 - linia 17 - Paderewskiego 01 - NN
23:15 - linia 161 - Felin 01 - WN

Dane opracował MKM.