1 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Romera - Diamentowa - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Kalinowszczyzna - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia

Kierunek 2:
Odlewnia - Metalurgiczna - Mełgiewska - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - Gazowa - Krochmalna - Diamentowa - Romera


2 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Podzamcze - Unicka - aleja Spółdzielczości Pracy - Związkowa - Elsnera - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - osiedle Szymanowskiego

Kierunek 2:
osiedle Szymanowskiego - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - Elsnera - Związkowa - aleja Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy


3 - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Dąbrowica - Nałęczowska - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Lipowa - Okopowa - Hempla

Kierunek 2:
Hempla - Okopowa - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Nałęczowska - Dąbrowica


4 - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Poligonowa - Wyrwasa (Ducha) - Północna - Puławska - Popiełuszki - aleja Długosza - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Kalinowszczyzna - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Turystyczna - Zabytkowa - [Wólka Lubelska - Długie]

Kierunek 2:
[Długie - Wólka Lubelska] - Zabytkowa - Turystyczna - Mełgiewska - aleja Tysiąclecia - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Długosza - Popiełuszki - Puławska - Północna - Wyrwasa (Ducha) - Poligonowa


5 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Zbożowa - aleja Warszawska - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Walecznych - Ponikwoda - Niepodległości

Kierunek 2:
Niepodległości - Ponikwoda - Walecznych - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Warszawska - Zbożowa


6 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Romera - Diamentowa - Wrotkowska - Nowy Świat - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - Koryzonowej - Niepodległości

Kierunek 2:
Niepodległości - Koryzonowej - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Nowy Świat - Wrotkowska - Diamentowa - Romera


7 - Linia autobusowa, okrężna, zwykła

Kierunek 1:
Felin - Doświadczalna - aleja Witosa - Grygowej - Rataja - Grenadierów - Pancerniaków - Herc - aleja Witosa - Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Okopowa - Lipowa - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa - Azotowa - Chemiczna - Rataja - Grygowej - aleja Witosa - Doświadczalna - Felin


8 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Zemborzyce - Krężnicka - Janowska - Nadbystrzycka - Narutowicza - Pomnik Kochanowskiego

Kierunek 2:
Pomnik Kochanowskiego - Narutowicza - Nadbystrzycka - Janowska - Krężnicka - Zemborzyce


9 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Stogi - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska FS - [Mełgiewska - Grygowej - Zajezdnia MPK]

Kierunek 2:
[Zajezdnia MPK - Grygowej - Mełgiewska] - Mełgiewska FS - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Głęboka - Wileńska - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Stogi


A - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Uniszowice - Nałęczowska - aleja Kraśnicka

Kierunek 2:
aleja Kraśnicka - Nałęczowska - Uniszowice


B - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Konopnica - Zemborzyce Dolne - Zemborzyce Tereszyńskie - [Zemborzyce Wojciechowskie]

Kierunek 2:
[Zemborzyce Wojciechowskie] - Zemborzyce Tereszyńskie - Zemborzyce Dolne - Konopnica - aleja Kraśnicka - Węglin


C - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Boduszyn - Ciecierzyn - Elizówka - aleja Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

Kierunek 2:
Ruska - Lubartowska - aleja Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn - Boduszyn


D - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
aleja Kraśnicka - Nałęczowska - Uniszowice - Motycz - Sporniak - [Skubicha]

Kierunek 2:
[Skubicha] - Sporniak - Motycz - Uniszowice - Nałęczowska - aleja Kraśnicka


E - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Hempla - Okopowa - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Warszawska - Zbożowa - Sławinkowska - Snopków - Smugi

Kierunek 2:
Smugi - Snopków - Sławinkowska - Zbożowa - aleja Warszawska - Aleje Racławickie - Lipowa - Okopowa - Hempla


F - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
aleja Kraśnicka - Konopnica - Kozubszczyzna - Motycz Stacja PKP - Radawiec - Radawczyk

Kierunek 2:
Radawczyk - Radawiec - Motycz Stacja PKP - Kozubszczyzna - Konopnica - aleja Kraśnicka


G - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
aleja Kraśnicka - aleja Warszawska - Dębówka - Barak - Jastków

Kierunek 2:
Jastków - Barak - Dębówka - aleja Warszawska - aleja Kraśnicka


H - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Radawiec Lotnisko - Radawiec Duży - Radawiec Mały - Trojaczkowice - Konopnica - aleja Kraśnicka - Węglin

Kierunek 2:
Węglin - aleja Kraśnicka - Konopnica - Trojaczkowice - Radawiec Mały - Radawiec Duży - Radawiec Lotnisko


K - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Mickiewicza - Kunickiego - Zemborzycka - Żeglarska - Krężnicka - Pszczela - Zemborzyce Podleśne

Kierunek 2:
Zemborzyce Podleśne - Pszczela - Krężnicka - Żeglarska - Zemborzycka - Kunickiego - Mickiewicza


L - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Mickiewicza - Kunickiego - Zemborzycka - Żeglarska - Krężnicka - Krężnica Jara

Kierunek 2:
Krężnica Jara - Krężnicka - Żeglarska - Zemborzycka - Kunickiego - Mickiewicza


M - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Mickiewicza - Kunickiego - Zemborzycka - Osmolicka - Prawiedniki - Polanówka - Żabia Wola - Pszczela Wola - Osmolice - Piotrowice

Kierunek 2:
Piotrowice - Osmolice - Pszczela Wola - Żabia Wola - Polanówka - Prawiedniki - Osmolicka - Zemborzycka - Kunickiego - Mickiewicza


10 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Mełgiewska Chłodnia

Kierunek 2:
Mełgiewska Chłodnia - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Węglin


11 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Wojciechowska - Zana - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - Wróblewskiego - Krakowskie Przedmieście - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Grygowej - Zajezdnia MPK

Kierunek 2:
Zajezdnia MPK - Grygowej - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przechodnia - plac Wolności - Narutowicza - Głęboka - Wileńska - Zana - Wojciechowska


13 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Długosza - Popiełuszki - Puławska - Północna - Kosmowskiej - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Smorawińskiego - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - aleja Smorawińskiego - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - Kosmowskiej - Północna - Puławska - Popiełuszki - aleja Długosza - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy


14 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Felin - Doświadczalna - aleja Witosa - Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Aleje Zygmuntowskie - aleja Piłsudskiego - Narutowicza - Nadbystrzycka - Zana - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Stogi

Kierunek 2:
Stogi - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Nadbystrzycka - Narutowicza - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - aleja Witosa - Doświadczalna - Felin


15 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
osiedle Szymanowskiego - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Smorawińskiego - Północna - Prusa - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Kołłątaja - Hempla

Kierunek 2:
Hempla - Kołłątaja - 3 Maja - Dolna 3 Maja - Prusa - Północna - aleja Smorawińskiego - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - osiedle Szymanowskiego


17 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Diamentowa - Zemborzycka - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - Podzamcze - Unicka - aleja Spółdzielczości Pracy - Związkowa - [Bursaki - Rapackiego - Ceramiczna] - Związkowa - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - Związkowa - [Ceramiczna - Rapackiego - Bursaki] - Związkowa - aleja Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Zemborzycka - Diamentowa


18 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Zbożowa - aleja Warszawska - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - Podzamcze - Unicka - aleja Spółdzielczości Pracy - Związkowa - [Bursaki - Rapackiego - Ceramiczna] - Związkowa - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - Związkowa - [Ceramiczna - Rapackiego - Bursaki] - Związkowa - aleja Spółdzielczości Pracy - Lubartowska - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Warszawska - Zbożowa


19 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Inżynierska - Smoluchowskiego - Kruczkowskiego - Zemborzycka - Diamentowa - Krochmalna - Nadbystrzycka - Zana - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Stogi

Kierunek 2:
Stogi - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Nadbystrzycka - Krochmalna - Diamentowa - Zemborzycka - Kruczkowskiego - Smoluchowskiego - Inżynierska


20 - Linia autobusowa, podmiejska

Kierunek 1:
Główna - aleja Warszawska - Aleje Racławickie - Lipowa - aleja Piłsudskiego - plac Bychawski - Kunickiego - Zemborzycka - Budowlana

Kierunek 2:
Budowlana - Zemborzycka - Kunickiego - plac Bychawski - aleja Piłsudskiego - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Warszawska - Główna


21 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Wojciechowska - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Lipowa - aleja Piłsudskiego - plac Bychawski - Kunickiego - Zemborzycka - Diamentowa - Romera

Kierunek 2:
Romera - Diamentowa - Zemborzycka - Kunickiego - plac Bychawski - aleja Piłsudskiego - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Wojciechowska


25 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
plac Łokietka - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Zemborzycka - Żeglarska - Krężnicka - Cienista - Osmolicka - Prawiedniki

Kierunek 2:
Prawiedniki - Osmolicka - Cienista - Krężnicka - Żeglarska - Zemborzycka - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - plac Łokietka


26 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Filaretów - Głęboka - Sowińskiego - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - Prusa - Jaczewskiego - Chodźki - aleja Smorawińskiego - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - aleja Smorawińskiego - Chodźki - Jaczewskiego - Prusa - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - Sowińskiego - Głęboka - Filaretów - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - aleja Kraśnicka - Węglin


27 - Linia autobusowa, okrężna, zwykła

Kierunek 1:
Abramowicka Dominów - Abramowicka - Kunickiego - Wolska - Fabryczna - 1 Maja - Kunickiego - Abramowicka - Abramowicka Dominów


28 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Nadbystrzycka - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek

Kierunek 2:
Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Wolska - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - Gazowa - Krochmalna - Nadbystrzycka - Zana - Bohaterów Monte Cassino - aleja Kraśnicka - Węglin


29 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Inżynierska - Smoluchowskiego - Kruczkowskiego - Zemborzycka - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - aleja Tysiąclecia - aleja Kompozytorów Polskich - Północna - Kosmowskiej - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - Elsnera - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - Elsnera - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - Kosmowskiej - Północna - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Zemborzycka - Kruczkowskiego - Smoluchowskiego - Inżynierska


30 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Głuska - Wyzwolenia - Długa - Pawia - Piaskowa - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Pomnik Kochanowskiego

Kierunek 2:
Pomnik Kochanowskiego - Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Pawia - Długa - Wyzwolenia - Głuska


33 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Nałkowskich - Romera - Diamentowa - Wrotkowska - Nowy Świat - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Podzamcze - Unicka

Kierunek 2:
Unicka - Podzamcze - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Nowy Świat - Wrotkowska - Diamentowa - Romera - Nałkowskich


34 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - osiedle Szymanowskiego

Kierunek 2:
osiedle Szymanowskiego - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Wolska - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy


35 - Linia autobusowa, okrężna, szczytowa

Kierunek 1:
Zadębie - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Zadębie


36 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
osiedle Szymanowskiego - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia

Kierunek 2:
Odlewnia - Metalurgiczna - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - osiedle Szymanowskiego


38 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Budowlana - Zemborzycka - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - plac Singera - Lwowska - Koryzonowej - Niepodległości

Kierunek 2:
Niepodległości - Koryzonowej - Lwowska - plac Singera - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Zemborzycka - Budowlana


39 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Zana Filaretów - Filaretów - Jana Pawła II - Nadbystrzycka - Narutowicza - Wróblewskiego - Krakowskie Przedmieście - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Turystyczna

Kierunek 2:
Turystyczna - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przechodnia - plac Wolności - Narutowicza - Nadbystrzycka - Jana Pawła II - Filaretów - Zana Filaretów


40 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Nałkowskich - Romera - Diamentowa - Krochmalna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Pomnik Kochanowskiego

Kierunek 2:
Pomnik Kochanowskiego - Narutowicza - Nadbystrzycka - Krochmalna - Diamentowa - Romera - Nałkowskich


41 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Zana Filaretów - Filaretów - Jana Pawła II - Nadbystrzycka - Narutowicza - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska

Kierunek 2:
Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Fabryczna - Aleje Zygmuntowskie - aleja Piłsudskiego - Narutowicza - Nadbystrzycka - Jana Pawła II - Filaretów - Zana Filaretów


42 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Stogi - Jana Pawła II - Filaretów - Zana - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Puławska - Północna - Kosmowskiej - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - Elsnera - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - Elsnera - aleja Kompozytorów Polskich - Koncertowa - Kosmowskiej - Północna - Puławska - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Zana - Filaretów - Jana Pawła II - Stogi


44 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Zana Wileńska - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Nadbystrzycka - Narutowicza - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Długosza - Leszczyńskiego - Czechowska - Lubomelska - aleja Kompozytorów Polskich - Północna - aleja Smorawińskiego - aleja Kompozytorów Polskich - Elsnera - Choiny - osiedle Paderewskiego

Kierunek 2:
osiedle Paderewskiego - Choiny - Elsnera - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Smorawińskiego - Północna - aleja Kompozytorów Polskich - Lubomelska - Czechowska - Leszczyńskiego - aleja Długosza - Aleje Racławickie - Lipowa - Narutowicza - Nadbystrzycka - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana Wileńska


45 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
osiedle Świt - Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia

Kierunek 2:
Odlewnia - Metalurgiczna - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Wolska - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - Gazowa - Krochmalna - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Orkana - Roztocze - osiedle Świt


49 - Linia autobusowa, okrężna, szczytowa

Kierunek 1:
Odlewnia - Metalurgiczna - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia


50 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Wojciechowska - Zana - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Krochmalna - Diamentowa - Zemborzycka - [Budowlana] - Zemborzycka - Kunickiego - Mickiewicza - Wyzwolenia - Długa - Krańcowa - Azotowa - Chemiczna - Rataja - Grenadierów

Kierunek 2:
Grenadierów - Rataja - Chemiczna - Azotowa - Krańcowa - Długa - Wyzwolenia - Mickiewicza - Kunickiego - Zemborzycka - [Budowlana] - Zemborzycka - Diamentowa - Krochmalna - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Wojciechowska


53 - Linia autobusowa, szczytowa

Kierunek 1:
Inżynierska - Smoluchowskiego - Kruczkowskiego - Zemborzycka - Kunickiego - Mickiewicza - Wyzwolenia - Długa - Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Turystyczna

Kierunek 2:
Turystyczna - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa - Długa - Wyzwolenia - Mickiewicza - Kunickiego - Zemborzycka - Kruczkowskiego - Smoluchowskiego - Inżynierska


55 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
osiedle Świt - Roztocze - aleja Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska FS

Kierunek 2:
Mełgiewska FS - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Głęboka - Wileńska - Bohaterów Monte Cassino - aleja Kraśnicka - Roztocze - osiedle Świt


56 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
Dobrzańskiego - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Aleje Zygmuntowskie - aleja Piłsudskiego - Narutowicza - Głęboka - Filaretów - Zana - Zana Wileńska

Kierunek 2:
Zana Wileńska - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Dobrzańskiego


57 - Linia autobusowa, zwykła

Kierunek 1:
osiedle Świt - Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia

Kierunek 2:
Odlewnia - Metalurgiczna - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Zana - Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej - Orkana - Roztocze - osiedle Świt


58 - Linia autobusowa, okrężna, szczytowa

Kierunek 1:
Mełgiewska - aleja Tysiąclecia - Ruska - Biernackiego - Północna - Kosmowskiej - Koncertowa - aleja Kompozytorów Polskich - Północna - Biernackiego - Ruska - plac Singera - Kalinowszczyzna - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska


100 - Linia autobusowa, nocna

Kierunek 1:
Orkana - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Filaretów - Zana - Nadbystrzycka - Krochmalna - Diamentowa - Zemborzycka - Kunickiego - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska FS

Kierunek 2:
Mełgiewska FS - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Wolska - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Kunickiego - Zemborzycka - Diamentowa - Krochmalna - Nadbystrzycka - Zana - Filaretów - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Orkana


101 - Linia autobusowa, nocna

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka - Sowińskiego - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Kapucyńska - Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Lwowska - aleja Smorawińskiego - Mełgiewska - Turystyczna

Kierunek 2:
Turystyczna - Mełgiewska - aleja Smorawińskiego - Lwowska - plac Singera - aleja Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Kapucyńska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - Sowińskiego - Głęboka - Wileńska - Bohaterów Monte Cassino - aleja Kraśnicka - Węglin


102 - Linia autobusowa, nocna

Kierunek 1:
Zbożowa - aleja Warszawska - Aleje Racławickie - Puławska - Północna - Kosmowskiej - Koncertowa - Harnasie - Choiny - Elsnera - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Smorawińskiego - Północna - aleja Kompozytorów Polskich - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Krańcowa - aleja Witosa - Grabskiego - Droga Męczenników Majdanka

Kierunek 2:
Droga Męczenników Majdanka - Wolska - plac Bychawski - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - aleja Tysiąclecia (aleja Solidarności) - aleja Kompozytorów Polskich - Północna - aleja Smorawińskiego - aleja Kompozytorów Polskich - Elsnera - Choiny - Harnasie - Koncertowa - Kosmowskiej - Północna - Puławska - Aleje Racławickie - aleja Warszawska - Zbożowa


150 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
plac Dworcowy - Dworcowa - Młyńska - aleja Piłsudskiego - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Zana - Zana Filaretów

Kierunek 2:
Zana Filaretów - Zana - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Lipowa - aleja Piłsudskiego - Młyńska - Dworcowa - plac Dworcowy


151 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Abramowice - Kunickiego - plac Bychawski - aleja Piłsudskiego - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Węglin

Kierunek 2:
Węglin - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Lipowa - aleja Piłsudskiego - plac Bychawski - Kunickiego - Abramowice


152 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Abramowice - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Lipowa - Narutowicza - Głęboka - Filaretów - Zana - Zana Wileńska

Kierunek 2:
Zana Wileńska - Zana - Filaretów - Głęboka - Narutowicza - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Abramowice


153 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Węglin

Kierunek 2:
Węglin - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek


154 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Unicka - Lubartowska - Krakowskie Przedmieście - Lipowa - Narutowicza - Głęboka - Filaretów - Zana - Zana Wileńska

Kierunek 2:
Zana Wileńska - Zana - Filaretów - Głęboka - Narutowicza - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Lubartowska - Unicka


155 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Mełgiewska FS - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Fabryczna - Aleje Zygmuntowskie - aleja Piłsudskiego - Lipowa - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Zana - Zana Filaretów

Kierunek 2:
Zana Filaretów - Zana - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Lipowa - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska FS


156 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - Unicka

Kierunek 2:
Unicka - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek


157 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Węglin - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska FS

Kierunek 2:
Mełgiewska FS - Mełgiewska - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Węglin


158 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Zana - Zana Filaretów

Kierunek 2:
Zana Filaretów - Zana - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek


159 - Linia trolejbusowa, okrężna, zwykła

Kierunek 1:
Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Lipowa - aleja Piłsudskiego - Aleje Zygmuntowskie - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek


160 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Abramowice - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - Unicka

Kierunek 2:
Unicka - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Abramowice


161 - Linia trolejbusowa, zwykła

Kierunek 1:
Unicka - Lubartowska - Krakowskie Przedmieście - Aleje Racławickie - aleja Kraśnicka - Węglin

Kierunek 2:
Węglin - aleja Kraśnicka - Aleje Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Lubartowska - Unicka


DĄB - Linia autobusowa, pospieszna, sezonowa

Kierunek 1:
Pomnik Kochanowskiego - Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska - Zamojska - aleja Unii Lubelskiej - 1 Maja - Kunickiego - Zemborzycka - Osmolicka - Ośrodek Wypoczynkowy Dąbrowa

Kierunek 2:
Ośrodek Wypoczynkowy Dąbrowa - Osmolicka - Zemborzycka - Kunickiego - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - plac Wolności - Narutowicza - Pomnik Kochanowskiego


MAR - Linia autobusowa, pospieszna, sezonowa

Kierunek 1:
Pomnik Kochanowskiego - Narutowicza - Nadbystrzycka - Janowska - Krężnicka - Ośrodek Wypoczynkowy Marina

Kierunek 2:
Ośrodek Wypoczynkowy Marina - Krężnicka - Janowska - Nadbystrzycka - Narutowicza - Pomnik Kochanowskiego