W 1947 roku w Gdyni znalazły się trzy trolejbus typu Bussing 400T / AEG pochodzące z Olsztyna. Po wyremontowaniu w 1948 roku zostały one przekazane do eksploatacji i otrzymały numery taborowe 216, 217 i 218. Trolejbusy te były przeważnie eksploatowane z przyczepami. Wycofano je z eksploatacji pod koniec lat pięćdziesiątych.

Konstrukcja tych trolejbusów była oparta na podwoziu i nadwoziu popularnych autobusów Bussing 400, o czym świadczyła osłona chłodnicy z przodu pojazdu. Wersja „trolejbusowa” różniła się kilkoma szczegółami, m.in. przednie drzwi znajdowały się przed przednią osią (a nie po środku - tak jak w autobusach).