Statystyka

Średni wiek autobusów MPK przed dostawami mercedesów conecto wyniósł 13,91 lat przy czym tylko 25% taboru miało mniej niż 10 lat, i aż 25% miało więcej niż 21 lat.

Udział marek w taborze był następujący:

1. Jelcz - 48%

2. Ikarus - 13%

3. Neoplan - 12%

4. Mercedes - 11%

5. Solaris - 11%

6. Kapena - 5%

Najbardziej popularnym typem w taborze był Jelcz M11, który stanowił 22% floty. Tuż za nim był Jelcz M121M z wynikiem 19%.

Średni wiek trolejbusów wypadał w lipcu nieco gorzej i wyniósł 15,77 lat.


Ciekawostki


  • W 1954 roku było w Lublinie 32 km linii autobusowych z 26 obsługującymi je autobusami, a także 7 kilometrów tras trolejbusowych z 9 trolejbusami. [Źródło: Komunikacje Miejskie. Część III. Tomasz Mazurek, PWN Łódź - Warszawa 1960 r.]

  • Ilostan taboru na 31.08.1998:

AUTOBUSY
Jelcz PR110 23
Ikarus 280 79
Jelcz M11 81
Jelcz L11 4
Jelcz 120M 2
Jelcz M121 32
Jelcz M181MB 1
Jelcz PR110Dlux 2
MAN SG192 3
Mercedes O305 4
Neoplan N4020 27
RAZEM 256

 

TROLEJBUSY
ZIU 9B
9
ZIU 9UP
7
ZIU 9
7
Jelcz PR110 48
Ikarus 280
1
Fiat 418AC
4
RAZEM 76

 

[Źródło: 70 lat Komunikacji Miejskiej w Lublinie 1929-1999, wydawnictwo ARS Service, Lublin 1998 r.]


  • Ilostan taboru w 1979 r.:

AUTOBUSY
Autosan (H9-35)
104
San (H100)
23
Jelcz (272 MEX i 043)
163
Jelcz PR110U
40
Jelcz przegubowy (021)
7

przyczepy (Jelcz AP-02)

16
RAZEM 337 + 16

 

TROLEJBUSY
ZIU 9
29
Skoda 9Tr
19
RAZEM 48

 

[Źródło: 50 lat komunikacji miejskiej w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 r.]