2000

W 2000 r. tabor MPK powiększa się jeszcze o kilka fabrycznie nowych autobusów. Nie są to jak w poprzednich latach Jelcze M121M, tym razem zakupione są nieco tańsze 4 wysokopodłogowe 120M oraz 2 przegubowe M181M służące wcześniej Jelczowi jako pojazdy testowe. Tym samym zamykają się trwające od 1996 r. zakupy wieloletnie Jelczy i Neoplanów, mające zamknąć się liczbą po 50 sztuk każdej marki, finansowane z emisji obligacji miejskich. Przyczyną tego jest niekorzystna sytuacja finansowa miasta. Odbija się to wprost na MPK, gdzie poszukiwane są oszczędności. Z trolejbusów zakupione są 2 nadwozia, na bazie których wyprodukowane są 2 trolejbusy 120MT. Z zakresu remontów wykonywane są w MPK naprawy główne Jelczy M11 i Ikarusów 280. Kasowane są za to młodsze rocznikami Jelcze PR110U. Ma to na celu unifikację taboru, gdyż Jelcz M11 i Ikarus 280 bazują na tych samych podzespołach podwozia (silnik, skrzynia biegów, most napędowy). Trolejbusy PR110E również są remontowane, kasowane są za to starsze, radzieckie ZIU.

W MPK trwa poszukiwanie oszczędności i możliwości zarobku. W tym czasie na większości starych autobusów i trolejbusów znajdują się reklamy całopojazdowe, obecne na wozach od lat 90. Liczne ogłoszenia pojawiają się też na szybach.

W międzyczasie sytuacja finansowa przewoźników prywatnych jest niezła. Przyjmują oni zapłatę tylko gotówką i nie oferują biletów abonamentowych. MPK sprzedaje za to bilety papierowe w kioskach Ruchu i u kierowców, dostępne są też bilety miesięczne. Bilety okresowe pozwalają jednak jedynie na jazdę wozami MPK, pomimo iż prywatni przewoźnicy jeżdżą na tych samych liniach. Prywatni przewoźnicy eksploatują w tamtym czasie modele z czasów PRL. Są to używane wozy odkupione z innych miast: Jelcz M11, Jelcz PR110U, Ikarus 260, Karosa B732.

W związku z przebudową skrzyżowania Unickiej i Lubartowskiej przesunięta zostaje pętla trolejbusowa. Ponieważ środki są ograniczone, powstaje tylko krótki odcinek na ul. Obywatelskiej do pętli na Chodźki koło szpitala. Tylko na tyle pozwala moc istniejącej podstacji.

W 2000 r. linia 15 zostaje podzielona na kursujące w przeciwnych kierunkach 15A i 15B.

2001

W 2001 r. MPK kupuje tylko jeden nowy autobus, za to niezwykle nowoczesny - Solaris Urbino 15 #2257. Równocześnie powstaje nowy prototyp niskopodłogowego trolejbusu - Jelcz M121E #818. Wóz trapią różne usterki napędu, zatrzymujące go na długi okres w zajezdni. Aby poprawić sytuację taborową trolejbusów, MPK kupuje 19 używanych wozów ze zlikwidowanej linii trolejbusowej Warszawa - Piaseczno. To kolejne używane wozy po zakupionych w 1993 i 1999 r. wozach z Dębicy i Słupska.

Likwidacji ulega linia 0 i 35. Powstają za to linie prywatne: 73, 74, dołączając do uruchomionych w 1999 r. linii 76 i 77.

MPK wycofuje z linii ostatni radziecki trolejbus ZIU 9. Ostatni zachowany wóz #730 zostaje w latach 2002-2003 przebudowany na mobilny bar z przyciemnianymi szybami.

2002

W 2002 r. miasto rozpoczyna ograniczenie komunikacji prywatnej. Ma to na celu wsparcie komunalnej spółki MPK. Prowadzone są negocjacje z prywatnymi przewoźnikami, których jest około kilkunastu, zrzeszonych pod szyldem Miejskiej Komunikacji Prywatnej z charakterystycznym, żółtym logo. W rezultacie liczba brygad prywatnych kursujących po mieście ulega ograniczeniu z ok. 64 do 34. Dodatkowo, dla zbilansowania sytuacji przewoźnicy prywatni otrzymują do obsługi "nierentowne" linie o niskiej frekwencji: 21, 22, 47 i 56. Wciąż jednak nie wprowadzono jednolitego systemu biletowego. W MPK kupowało się bilety w przedsprzedaży, a w wozach prywatnych płaciło gotówką.

W międzyczasie jeden z prywatnych przewoźników, firma Motyl, testuje fabrycznie nowe autobusy: Volvo 7000 i B10BLE, Scania Omnicity, MAN NL223. Do żadnych zakupów nowych autobusów jednak nie dochodzi.Pojawiają się za to pierwsze używane niskopodłogowce: egzotyczny Den Oudsten B90 #225 i bardziej znany model MAN NL222 #226.

W 2002 r. mija też 20 lat eksploatacji Ikarusów 280 w Lublinie. W taborze jest nadal ok. 60 wozów tego typu z ponad 100 dostarczonych.

Kolejnym krokiem w kierunku oszczędności jest przetarg MPK na 10-15 midibusów. Wygrywa go Kapena Thesi City. Do 2003 r. dostarczone jest 10 szt. tego modelu.

W taborze MPK sytuacja nie jest najlepsza. Nie zostaje zakupiony ani jeden nowy autobus. Trwają remonty M11 i Ikarusów 280, rozpoczynają się też naprawy blacharskie korodujących, niskopodłogowych Jelczy M121M z 1996 r. Na linię wyjeżdża pierwszy wyremontowany, używany trolejbus PR110E #821 z Warszawy.

Na rondzie na Zana w ramach modernizacji skrzyżowania pojawiają się nowe prowadnice, umożliwiające szybszą jazdę, oraz sterowane radiowo zwrotnice. Pierwsze takie zwrotnice pojawiły się już wcześniej na al. Piłsudskiego oraz na al. Kraśnickiej.

W związku z wybudowaniem ul. Wojciechowskiej na Lipniaku przedłużona do nowej pętli zostaje linia 11. Dotychczasowa pętla została zlikwidowana, stąd linie 21, 39, 44 i 50 wykonują różne pętle po okolicznych ulicach. W 2002 r. linie 12, 13 i 42 wracają na zachodni odcinek Północnej. Przedłużone zostają linie 47 i 53, za to linia 24 jest skrócona do giełdy w Elizówce. Likwidacji ulega linia 41. W 2002 r. po latach przerwy wracają linie nocne, tym razem kursują tylko w weekendy.

2003

W ramach oszczędności MPK rozpoczyna skracanie Ikarusów 280 do wersji solowej 260. Ma to na celu oszczędność kosztów remontu. Przez kilka lat skróceniu ulegnie kilka Ikarusów.

MPK wprowadza do ruchu minibusy Kapena Thesi City. Wycofany zostaje ostatni autobus Jelcz PR110M, licencyjny Berliet.

Zanotowano w prasie ostatni przypadek porażenia prądem pasażera trolejbusu.

Incydentem opisywanym w prasie była kradzież kasowników z autobusów i "dorabianie" biletów siedmiodniowych celem umorzenia kary za przejazd bez biletu.

Decyzją ówczesnego prezesa MPK zlikwidowano bilety czasowe i okresowe sieciowe. Pasażerowie przyjęli szczególnie drugą zmianę z niezadowoleniem. Zmiany miały na celu dopasowanie opłaty za przejazd do przewoźników prywatnych, a także podwyższenie średniej odpłatności za przejazd. Realizowano to po to, aby zwiększyć wpłyty biletów i obniżyć deficyt przedsiębiorstwa pokrywany z budżetu miasta.

Studenci, będący liczną grupą pasażerów, zaczęli akcję protestacyjną. W miarę możliwości przesiadali się do prywatnych autobusów MKP, a dla utrudnienia życia miejskiego przewoźnika przy wysiadaniu podawali bilety pasażerom wsiadającym, tak by nie musieli oni kasować nowych biletów. Dodatkowych kontrowersji przysporzył jeszcze zakaz używania telefonów komórkowych w autobusach.

W rezultacie, po protestach jesienią przywrócono bilety okresowe sieciowe, ale tylko dla studentów. Pasażerowie korzystający z biletów normalnych i ulgowych szkolnych nadal musieli kupować więcej biletów, niż dotychczas. 

W ramach eksperymentu wprowadzono w autobusach konduktorów, sprzedających bilety. Z eksperymentu jednak zrezygnowano. Kolejnym pomysłem była propozycja wprowadzenia obowiązku wsiadania przednimi drzwiami, by zmniejszyć liczbę gapowiczów. Również to rozwiązanie oprotestowano.

Ostatecznie bilety sieciowe zostały przywrócone dla wszystkich pasażerów.

Pod koniec roku alarmowano o złej sytuacji finansowej MPK. Zaplanowane w budżecie dofinansowanie z budżetu miejskiego miało nie pokryć wszystkich strat. Sytuację tłumaczono brakiem refundacji ulg ustawowych w minionych latach. 

2004

Z początkiem roku podjęte zostają drastyczne decyzje związane z ulgami i podwyżkami cen biletów. W lutym w wyniku licznych kontrowersji z minionego roku ulega zmianie prezes MPK. W następnym kroku obniżono ceny biletów. Sytuacja finansowa MPK była alarmująco zła. Zawieszono z oszczędności linię trolejbusową 157. W prasie alarmowano, że oszczędności czynione na eksploatacji trolejbusów mogą źle wróżyć dla ich przyszłości.

Aby przełamać złą passę komunikacji, a także uporządkować sytuację w przewozach, zaczęto przygotowania do utworzenia zarządu transportu, który w drodze przetargu wyłaniałby przewoźników.

W taborze MPK nie pojawiły się nowe autobusy, za to prowadzono remonty Jelczy, Ikarusów, a także Neoplanów. Tabor trolejbusowy uzupełniały odremontowane, używane Jelcze z Warszawy. W taborze przewoźników prywatnych zaczęły stopniowo coraz liczniej pojawiać się używane, niskopodłogowe MANy NL202. 

Z końcem 2004 r. zaprezentowano plan rozbudowy sieci trolejbusowej. Przewidywał on wydłużenie istniejących linii, budowę nowego odcinka sieci w centrum na ul. 3 Maja (realizacja pomysłu z połowy lat 90.), budowę nowych tras na Czechów oraz budowę sieci na głównych ulicach Czubów. Opracowanie dokumentu miało pozwolić na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Zaplanowano realizację planu do 2013 r. 

2005

Po groźbie strajku ze strony MPK, odłożono w czasie projekt utworzenia zarządu transportu i wyłaniania przewoźników w drodze przetargu.

Plan rozwoju transportu został uzupełniony o projekt wprowadzenia do ruchu autobusów zasilanych CNG, co motywowano ekologią. W ramach rozpoczęcia realizacji trolejbusowego podjęto decyzję o budowie nowej trasy trolejbusowej na Czubach na ul. Wileńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej i Orkana.

MPK kupuje pierwsze od lat używane autobusy. Wybór pada na Mercedesy O405N2. Testowano też autobus Solbus C10,5. 

Dla poprawy sytuacji trolejbusów, podjęto decyzję o powrocie do montażu nowych pojazdów na bazie nadwozi z Jelcza. Do 2006 r. wykonano 3 szt. pojazdów. Wprowadzono na nich jednolite, czerwone malowanie.

W 2005 r. wprowadzono kolejne podwyżki cen biletów. Dla poprawy sytuacji finansowej MPK wysunięto propozycję sprzedaży zajezdni na Helenowie i budowy zajezdni w nowej lokalizacji, na obrzeżach miasta.

W celu optymalizacji układu linii, specjaliści z Krakowa wykonali jesienią badanie wielkości popytu - liczono liczbę pasażerów na poszczególnych liniach.

W związku z modernizacją układu drogowego, w tym budową ul. Lubelskiego Lipca 80 i przebudową przyległych skrzyżowań, rozpoczyna się proces modernizacji sieci trolejbusowej na licznych skrzyżowaniach. Osprzęt wraz z łukami i zwrotnicami zostaje wymieniony na nowy, umożliwiający szybką jazdę trolejbusów.

2006

Na początku 2006 r. miał miejsce strajk głodowy pracowników MPK, którzy walczyli o podwyżki wynagrodzeń. O strajku pisano m. in. w marcu 2006 r. w Kurierze Lubelskim. Na skutek protestu w kwietniu wprowadzono podwyżki.

Przeprowadzone zostały badania napełnień pojazdów komunikacji miejskiej. Wprowadzono zmiany tras linii, m. in. linię 10 skierowano przez Głęboką, by w mniejszym stopniu dublowała się z linią 57. Wprowadzono też zmiany na liniach 3, 4, 7, 15, 25, 27 i 45. Kontynuowano badania ankietowe pasażerów.

MPK ogłosiło przetarg na 5 autobusów CNG, jednak zakończył się on fiaskiem. Zakupiono za to prototypowego Solarisa Urbino 18 CNG, który musiał poczekać na uruchomienie stacji tankowania CNG przy al. Witosa. Testowano też autobus Irisbus Citelis 12M CNG.

Tabor uzupełniają kolejne używane Mercedesy O405N2. 

W przygotowaniu były projekty przedłużenia tras trolejbusowych do Abramowic i na Felin.

W 2006 r. trwała budowa galerii handlowej Lublin Plaza, a także przygotowywano budowę hipermarketu Carrefour przy al. Witosa. Przygotowywano plany budowy dróg ekspresowych S17 do Warszawy, obwodnicy Lublina, a także drogi S19 z północny na południe Lubelszczyzny. W ramach restrukturyzacji połączono przedsiębiorstwa PKS na Lubelszczyźnie.

2007

Dokonano dalszych optymalizacji tras linii, w wyniku których linię 150 skierowano na Węglin. W grudniu trolejbusy pojechały nową trasą na Czubach przez ul. Orkana, gdzie skierowano linię 153. MPK wprowadza do ruchu 3 w pełni niskopodłogowe trolejbusy Solaris Trollino 12, z których 2 zmontowano na zajezdni MPK.

Dokonano modyfikacji w planie rozwoju trolejbusów. Ówczesny wiceprezydent zadecydował, że nie będzie budowany odcinek sieci w centrum na ul. 3 Maja za zlikwidowaną w 1994 r. sieć na Krakowskim Przedmieściu.

MPK zakupiło 2 używane Mercedesy na gaz, jednak wycofano je z powodu awaryjności. Konfilkt ze sprzedawcą autobusów zakończył się wieloletnią sprawą sądową. Tabor uzupełniły też 3 midibusy Mercedes O405N2K.

MPK testowało autobusy MAN Lion's City oraz Mercedes O530K Citaro. 

2008

MPK kupuje pierwsze od wielu lat fabrycznie nowe, duże autobusy. Przetarg wygrywają Solarisy Urbino 12, których dostarczone zostaje 20 sztuk. Pojawia się też pierwszy trolejbus Trollino 12 zakupiony ze środków unijnych.

Uruchomiono system biletu elektronicznego, który zastąpił miesięczne bilety papierowe.

W 2008 r. zbudowano przedłużenie ul. Jana Pawła II do Kraśnickiej, w wyniku czego wydłużono linie docierające dotychczas na osiedle Poręba.

2009

Utworzony zostaje Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Jego zadaniem jest m. in. włączenie przewoźników prywatnych w miejski system biletowy i zorganizowanie przetargów na część linii.

Zrezygnowano całkowicie z paliwa CNG - przegubowy Urbino 18 CNG został sprzedany do Radomia.

Tabor MPK zostaje odnowiony przez dostawę 30 Mercedesów Conecto - 20 solowych i 10 przegubowych.

2010

W wyniku przetargów obsługę części rozkładów przejmują przewoźnicy: AKL i Irex. Następuje włączenie prywatnych autobusów w miejski system biletowy. Z ulic znikają ostatnie autobusy z płatnością za gotówkę. Miejsce Jelczy M11 i używanych MANów i Mercedesów zajmują nowsze Mercedesy i MANy.

MPK wprowadza do ruchu trolejbus z białoruskim nadwoziem - MAZ 203T, zmontowany w zajezdni MPK.

W 2010 r. ukończono budowę ul. Granitowej, co stworzyło nową lokalizację dla zlikwidowanej w 2008 r. pętli os. Poręba.

2011

MPK wprowadza do ruchu autobusy Autosan M12LF i Mercedes O530G Citaro, które wygrały wieloletni przetarg na dostawę autobusów, dofinansowany ze środków UE. Łącznie do 2013 r. dostarczone zostają 53 Autosany i 27 Mercedesów. Równocześnie, tabor wzmacniają trolejbusy Trollino 12 również zakupione w ramach przetargu dofinansowanego ze środków unijnych. MPK zmontowało też 3 trolejbusy na bazie nadwozi odkupionych z upadłych zakładów w Jelczu.

Rozpoczyna się modernizacja podstacji zasilających, będąca częścią projektu rozbudowy sieci trolejbusowej, dofinansowanego z funduszy unijnych.

2012

Wycofane zostają ostatnie wysłużone Ikarusy 280.

W taborze pojawia się 20 autobusów Autosan M09LE, zakupionych z dofinansowaniem unijnym.

Kontynuowane są dostawy Autosanów M12LF, Mercedesów O530G i Trollino 12.

2013

W ramach projektu rozwoju sieci trolejbusowej, dofinansowanego ze środków unijnych, dostarczone zostaje 20 Trollino 12 z agregatem Diesla umożliwiającym jazdę bez sieci. Kolejnym zakupionym typem są Ursusy T70116 z bateriami - 38 szt., oraz przegubowe Trollino 18, w liczbie 12 szt., również z bateriami. Dostawy przegubowych Solarisów są zrealizowane w 2014 r. 

W 2013 r. wprowadzono na mniej uczęszczanych przystankach zasadę przystanku na żądanie.

Od 2013 r. wybrane kursy linii 55 wydłużono do Świdnika.

2014

Zakończeniu ulega pierwszy kontrakt AKL i Irexu na obsługę linii. W obsłudze zadań następuje zmiana: PKS Zielona Góra wygrywa przetarg ZTM na obsługę pakietu linii. MPK zaś wprowadza na swoje linie podwykonawców.

Na ulice wyjeżdżają Trollino 18.

Wydłużono trasę trolejbusową w Abramowicach, trolejbusy pojechały też pod siecią na Felin. Uruchomiono też odcinki na al. Unii Lubelskiej i Zemborzyckiej.

2015

Linia autobusowa 9 zaczyna być obsługiwana przez trolejbusy i z czasem zmienia numer na 159.

Irex w wyniku wygranego przetargu wprowadza na ulice Solarisy Urbino 18.

Na ulicach pojawia się pierwszy elektrobus z Ursusa.

MPK przeniosło trolejbusy z zajezdni Helenów, ukończonej w latach 60., do nowej zajezdni przy ul. Grygowej. Dotyczasowy obiekt uległ likwidacji. Zakończono dostawy trolejbusów Ursus T701, rozpoczęte w 2013 r. Trolejbusy pojechały nowymi odcinkami sieci na os. Poręba i ul. Krochmalną.

Wprowadzono zmiany tras linii 4, 16, 39, 73 i wydłużone kursy na liniach 17 i 21. Uruchomiono linię 5 do Świdnika.

W wyniku dostaw nowych trolejbusów wycofane z eksploatacji zostały ostatnie Jelcze PR110E i 120MT.

2016

PKS Zielona Góra schodzi przedterminowo z obsługi linii ZTM.

Na linie ZTM wchodzi LLA z autobusami MAZ i Solbus, a także Warbus z autobusami Mercedes Conecto.

Uruchomiono nowe odcinki sieci na ul. Filaretów, Lwowskiej, Bohaterów Monte Cassino, Zana i Nadbystrzyckiej.

W 2016 r. wprowadzono liczne zmiany w trasach linii: 4, 13, 14, 16, 47, 74, 152 i 154, a także wariantowe kursy linii 14, 21, 23. Uruchomiono też nowe linie 30 i 157. Linię 28 zelektryfikowano, zmieniając numer na 161. Linie 151 i 159 otrzymały 7-minutową częstotliwość kursowania. Uruchomiono też linię 35 do Świdnika. Punkt przesiadkowy dla linii nocnych przeniesiono z placu Litewskiego na plac Wolności. Obniżono też ceny biletów na linie nocne.

2017

Rozpoczęto realizację projektu zakładającego zakup 40 trolejbusów, budowę 3 podstacji, 10 km sieci i zakup 32-67 autobusów elektrycznych wraz z budową 7-12 stacji ładowania. 

MPK w wyniku przetargu podpisało umowę na dzierżawę 15 autobusów Urbino 18, do których dołączyło 15 autobusów zakupionych przez miasto poprzez ZTM. Na podobnej zasadzie i w podobnym podziale zakupiono autobusy Ursus CS12LFD. Dostawy zrealizowano w 2018 r. Zakupy dofinansowane były ze środków unijnych.

Przedłużono deptak na Krakowskim Przedmieściu do ul. 3 Maja, co wiązało się z wycofaniem autobusów z tego odcinka.

2018

Na ulice wyruszają nowe Solarisy Urbino 18, które jeżdżą pod banderą MPK.

Wycofany zostaje ostatni Jelcz M11, a także ostatnie wysokopodłogowe autobusy w MPK - Jelcze 120M (podtypy 120MM/2 i 120M/3).

Trolejbusy pojechały nowym odcinkiem sieci na ul. Jana Pawła II na Węglin. MPK wprowadziło do ruchu 15 przegubowych trolejbusów Ursus CS18LFT z bateriami.

2019

Ursus w związku z kłopotami finansowymi i ryzykiem upadłości nie dostarczył 10 trolejbusów. Umowę zerwano i rozpisano nowy przetarg.

Uruchomiono wydłużoną z Chodźki trasę trolejbusową na Czechów, docierającą na Choiny. Pojechały tam linie 156 i 160. Powstał tam pierwszy w Lublinie parking P&R. Uruchomiono też nową trasę na ul. Grygowej.

W wakacje Warbus w związku z kłopotami finansowymi zrezygnował z obsługi linii. MPK przygotowując się do takiego biegu sprawy, zakupiło z Warszawy 28 używanych Jelczy M121I4 Mastero wyprodukowane w latach 2007-2008. W ramach łatania luki w ofercie, zelektryfikowano linię 10, która zmieniła numer na 150. Linie 10, 19 i 162 przenumerowano na 150, 162 i 202. Po dostawach Jelczy z Warszawy wycofywano najstarsze Jelcze, Mercedesy oraz ostatniego Neoplana N4020.

Pod koniec roku zostają wprowadzone ograniczone rozkłady jazdy. Mają one związek z cięciami budżetowymi.

Podpisana zostaje kolejna umowa wieloletnia z MPK Lublin. 

Rozpoczęto przygotowywanie nowego systemu biletu elektroniczego.

Podwykonawcy MPK wycofują też ostatniego MANa serii NL222.

2020

W marcu zostaje przywrócona część oferty przewozowej, zredukowana podczas cięć pod koniec minionego roku. Niestety w wyniku pandemii koronawirusa od marca rozkłady jazdy znów zostają ograniczone. Zmiany w kursowaniu pojazdów są wprowadzane zależnie od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Nałożono ograniczenie dopuszczalej liczby pasażerów w pojazdach. W pojazdach komunikacji wprowadzony zostaje obowiązek podróżowania z maseczką zasłaniającą usta i nos.

W pierwszym kwartale zostają wycofane ostatnie niskopodłogowce zakupione z obligacji miejskich w latach 90. - Jelcze M121M. Wycofano też ostatniego Mercedesa O405N2.

Rozpoczęto długo oczekiwany remont Al. Racławickich. Zdemontowano sieć i trolejbusy pokonywały ulicę na bateriach.

Wykonano modernizację węzłów przystankowych w 6 rejonach miasta.

Przetargi na dostawę 12 autobusów elektrycznych solowych i 7 przegubowych wygrywa Solaris, dostawy realizowane będą w 2021 r. Solaris dostarczył też 15 trolejbusów Trollino 18 z nadwoziem Nowe Urbino, które wyjechały na trasy już w roku kolejnym.

Ruszyła budowa Dworca Metropolitalnego.

2021

Włączono do eksploatacji nowe trolejbusy Trollino 18.

Kontynowano i zmierzano do końca remontu Al. Racławickich.

Nadal obowiązywały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.