.

Lokalizacja Przeznaczenie Okres funkcjonowania
Rusałka 10 Autobusowa Prawdopodobnie 1929-1938
Garbarska 16

Autobusowa

Autobusowo-trolejbusowa

1938-05.06.1963
Lipowa 4 Autobusowa ok. 1940-1962
Helenów, al. Kraśnicka 25 Autobusowo-trolejbusowa 1960-2015
Młyńska Taksówki, mikrobusy, pojazdy gospodarcze 1974-1986 (około)
Wojciechowska Autobusowa - wozy szczytowe 1977-1991 (około)
Majdan Tatarski

Autobusowa

Autobusowo-trolejbusowa

Od 1984
Stefczyka Autobusowa Od 03.08.2016

 

Zajezdnia Garbarska

Zajezdnię uruchomiono tuż przed wojną, w 1938 r. Była przewidziana na 30 pojazdów. Zastąpiła zajezdnię przy ul. Rusałka 10. Niestety w trakcie wojny uszkodziły ją bombardowania. Po wojnie odbudowano zakład i użytkowano co najmnie do czasu otwarcia zajezdni na Helenowie.

Na Garbarskiej garażowały też trolejbusy. Początkowo holowano je wąską ulicą od strony ul. Kunickiego przez drewniany most na Czerniejówce, później prawdopodobnie powstała sieć. Eksploatowanymi typami były: JaTB-2, Vetra, Skoda 8Tr. Drewniany most uległ uszkodzeniu w 1962 r., przez co trolejbusy musiały być holowane ulicą Pawią.

Początkowo do nowej zajezdni na Helenowie przeniesiono z Garbarskiej autobusy. Tabor gospodarczy przeniesiono w kwietniu 1963 r., a trolejbusy przeniosły się 05.06.1963 r. po uruchomieniu podstacji. Teren na Garbarskiej przekazano następnie MPO.

Hala zajezdni na Garbarskiej nadal istnieje, choć ma zmienione przeznaczenie (stan na 2020 r.).

Zajezdnia Lipowa

Poniemieckie garaże przy Lipowej 4 były użytkowane przez autobusy w latach 40. Użytkowano autobusy z demobilu m. in. Bussing, Saurer i Mercedes, a także budowano nowe karoserie. W 1953 r. dotarły do zakładu trolejbusy JaTB z Warszawy. Jeszcze pod koniec lat 50. na zakładzie stacjonowały autobusy m. in. San H01. W miejsce zajezdni wprowadzić się miała Miejska Służba Drogowa i Miejska Pracownia Geodezyjna od 1963 r. Później w miejscu zajezdni powstał sklep supersam (ok. 1974 r.), zlikwidowany po 2000 r.

Zajezdnia MPK Helenów

Zbudowany w latach 1957-1963 zakład przewidziany był na 100 pojazdów.Pierwszymi wozami na zajezdni były m. in. Ikarusy 60 i Skody 8Tr. Trolejbusy wprowadziły się na zajezdnię 05.06.1963 r. W 1963 r. zamontowana została sieć na zajezdni.

Szybko przekroczono projektowaną pojemność obiektu i już w latach 60. zakład był przepełniony. Na zajezdni znalazły się place postojowe, hala naprawcza, biurowiec. Zajezdnię powiększono w latach 70. i 80. o dodatkowe place postojowe przy ul. Nałęczowskiej i Wojciechowskiej.

Na początku 1976 r. w kilkanaście dni powstał nowy plac dla autobusów MPK przy Nałęczowskiej. Na płytach betonowych znalazły się miejsca dla kilkudziesięciu autobusów, świeżo po dostawie pierwszych 20 z 40 ogółem Autosanów H9-35. Zajezdnia Helenów przewidziana na 100 wozów obsługiwała ich bowiem ponad 300. Dzięki temu autobusy MPK powróciły na Nałęczowską, a pomocniczą zajezdnię na Młyńskiej przeznaczono dla mikrobusów i taksówek. Przeprowadzka nastąpiła na początku lutego.

Place przy Wojciechowskiej zostały w 1977 r. wydzielone jako zajezdnia autobusów szczytowych.

W 1980 r. uruchomiono dodatkową halę do obsługi Jelczy PR110U, zwanych Berlietami.

Zmniejszenie obciążenia obiektu przyniosło dopiero otwarcie zakładu na Majdanie Tatarskim od 1984 r.

W 1986 r. na ul. Nałęczowskiej budowano obiekty nowej zajezdni dla taboru gospodarczego. Miało to związek z wyniesieniem się MPK z obiektów na Młyńskiej. Budowa przeciągała się, w 1989 r. obiekt nie był jeszcze gotowy.

Zajezdnia Helenów specjalizowała się w naprawach głównych. W latach 70. i 80. prowadzono masową regenerację i produkcję części z powodu braku dostaw odpowiedniej ilości części zamiennych.

W latach 1998-2010 na zajezdni produkowano trolejbusy. Wykonano lub wykończono m. in. Jelcze 120MT, M121E, SAM M120, Solaris Trollino 12M, MAZ 203T.

W czasach, gdy budowano zajezdnię na Kraśnickiej, znajdowała się ona na terenie podmiejskim, dopiero włączanym do obszaru Lublina. Z czasem powstały osiedla LSM i Węglin, aleja Kraśnicka nabrała na znaczeniu i teren zyskał na wartości. Zadecydowano więc o sprzedaży gruntu i przeniesieniu zajezdni trolejbusowej na Majdan Tatarski. W miejscu zajezdni po 2015 r. powstały biurowce i bloki mieszkalne.

Zajezdnia MPK Młyńska

Zajezdnię uruchomiono w 1974 r. i jej zadaniem była obsługa komunikacji mikrobusowej obsługiwanej Nysami oraz trakcji taksówkowej. Były na niej do lutego 1976 r. też autobusy z przepełnionej zajezdni Helenów. Komunikację mikrobusową zlikwidowano w 1978 r., do 1981 r. kursowały zaś taksówki z MPK. Obiekt prawdpodobnie do 1986 r. był w posiadaniu MPK, był tam m. in. magazyn. Z tego roku pochodzi wzmianka o oddaniu terenu przez MPK. Do zajezdni były też doprowadzone betonowe słupy trakcyjne, ale bez sieci.

Obiekty garażowe nadal istnieją (stan na 2018 r.)

Zajezdnia MPK Wojciechowska

W 1977 r. uruchomiono na nowych placach przy ul. Wojciechowskiej zajezdnię autobusów szczytowych. W obiekcie stacjonował powołany dnia 15.10.1977 Zakład Komunikacji Autobusowej Nr 1 (ZNA-1). Następnie 01.11.1977 powołano:
- Zakład Komunikacji Autobusowej Nr 2
- Zakład Komunikacji Trolejbusowej
- Zakład Regeneracji i Napraw Głównych.

Zakład Komunikacji Trolejbusowej otrzymał numer kolejny 3.

Pojazdy od tej pory były numerowane następująco:

- 11500 - wozy z zajezdni szczytowej Wojciechowska ZNA-1,

- 21500 - wozy zakładu autobusowego na Helenowie ZNA-2,

- 30650 - trolejbusy z Zakładu Komunikacji Trolejbusowej.

- 41950 - autobusy, oddział ZKM Kraśnik

W 1984 r. likwidowano obiekty cegielni Rekord istniejącej przy Wojciechowskiej. Odzyskany teren przeznaczony był na garażowanie 25 autobusów.

Zajezdnia na Wojciechowskiej istniała do ok. 1991 r., kiedy uległa likwidacji z powodu ograniczenia oferty przewozowej MPK, spadku liczby wozów w ruchu i poszukiwania oszczędności. Autobusy z niej przeniesiono na Majdan Tatarski.

Place postojowe przez wiele lat służyły jako parking. W końcu, wraz ze sprzedażą terenu po likwidacji zajezdni Helenów, po 2015 r. rozpoczęto na nich budowę bloków mieszkalnych.

Zajezdnia MPK Majdan Tatarski

Wzmianki o zajezdni Majdan Tatarski pojawiają się w 1973 r. Już wtedy zajezdnia na Helenowie była od dłuższego czasu przepełniona. W 1976 r. Zakład Projektowania Zaplecza Transportu Kołowego w Lublinie otrzymał zlecenie wykonania projektu nowej zajezdni na Majdanie Tatarskim. Zajezdnia przewidziana była na 300 autobusów. W 1980 r. ruszyły prace budowlane, które opóźniały się. Uzbrajanie terenu trwało też w 1981 r., w 1982 r. LPBP stawiało pierwsze budynki, trzeba było jeszcze wybudować dojazd od trasy W-Z. Pierwsze obiekty na zajezdni oddano do użytkowania w 1984 r. Do zajezdni przeniósł się Zakład Autobusowy nr 2, czyli autobusowy oddział mieszczący się dotychczas na Helenowie.

W zakładzie przewidziano tylko niewielkie zaplecze obsługowe, stąd też naprawy główne pojazdów prowadzono częściowo na zajezdni Helenów. Halę napraw głównych na Majdanie otwarto w 1985 r. Pierwszymi wozami garażującymi na zajezdni były głównie Jelcze PR110U i Ikarusy 280. Zajezdnię ukończono w 1986 r., choć magazyn został ukończony w późniejszym terminie.

W 2015 r. na nieużytkowanym wcześniej terenie uruchomiono zajezdnię trolejbusową zbudowaną z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Zajezdnia MPK Stefczyka

Zajezdnia uruchomiona 03.08.2016, aby skrócić dojazdy i zjazdy z zajezdni na Majdanie. Generalnie zajezdnia Stefczyka obsługuje rozkłady zaczynające i kończące się w północnej części Lublina (np. Paderewskiego, Os. Choiny, Sławinkowska, Zbożowa) i poza Lublinem (Rudnik, Elizówka, Jakubowice-Ogrodowa).

Inne obiekty związane z transportem autobusowym - PKS, TOS, LZNS i Transped

Inne zajezdnie autobusowe i podobne obiekty związane były z przedsiębiorstwami PKS i Transped.

PKS posiadał zajezdnię przy ul. Przemysłowej, funkcjonującą od 1945-1946 r. Garażowały tam od 1945 r. samochody ciężarowe zakupione z demobilu. Zajezdnia istniała jeszcze w latach 50. Funkcjonował też obiekt przy Lubomelskiej i Czechowskiej, który działał jeszcze w latach 90. Obecnie w jego miejscu pozostała jedynie stacja paliw, a na terenie wzniesiono inne budynki.

pks czechowska 750

Zajezdnia PKS przy ul. Czechowskiej w latach 60. Widoczny przekrój taborowy PKS: autobusy Jelcz 043, San H01A i H25. Zdjęcie wykonano ze skarpy z terenu Lublinianki, porośniętej obecnie roślinnością. Obecnie w tym miejscu znajduje się parking, stacja paliw oraz budynki usługowe. fot. Krzysztof Zet

Hale remontowe TOS, a później LZNS, znajdowały się też przy ul. Wieniawskiej 5. W 1948 r. istniejąca już hala została adaptowana na potrzeby remontów autobusów PKS. W 1975 r. w związku z przebudową bazaru na Podzamczu przeniesiono handel do obiektu na Wieniawskiej. Obiekty były użytkowane przez LZNS do lat 90., do momentu upadłości. Hala użytkowana przez autobusy istnieje do tej pory. Do dziś znajduje się w niej sklep. Główne obiekty LZNS znajdowały się przy Drodze Męczenników Majdanka.

W latach 1950-1953. powstała zajezdnia PKS przy Hutniczej, gdzie umieszczono stację obsługi i biurowiec. Około 1966 oddano nową, dużą zajezdnię PKS przy ul. Hutniczej na 120 wozów. Po 2000 roku w miarę ograniczania funkcjonowania firmy coraz kolejne tereny dosyć sporej zajezdni były przeznaczane na użytek innych firm. W 2018 r. tereny po zajezdni PKS przy Hutniczej były użytkowane przez firmy LLA i Irex. Garażował tam też PKS Zielona Góra w trakcie wykonywania kontraktu dla ZTM.

W 1948 r. funkcjonowała Spółdzielnia Kierowców i Pracowników Samochodowych - SKPS, uruchomiona 03.09.1944 r. Obsługiwała połączenia autobusowe m. in. do Lubartowa, Włodawy, Międzyrzeca. Pierwszym obiektem był warsztat przy Wieniawskiej, w którym w latach 50. był już PKS. Baza spółdzielni znajdowała się następnie na ul. Żabiej 6. Prawdopodobnie w latach 60. zmieniono nazwę na Transped po połączeniu z drugą spółdzielnią transportową, prawdopodobnie SKW. Spółdzielnia transportowa Transped miała nadal w latach 60. warsztat przy ul. Żabiej - czyli bocznej uliczce odchodzącej od ul. 1 Maja, w miejscu obecnej ul. Lubelskiego Lipca 80. Zarząd znajdował się w budynku na ul. Młyńskiej. Transped jesienią 1967 r. przeniósł się do nowej zajezdni autobusowej przy al. Spółdzielczości Pracy. Transped zlikwidowano w 2013 r., kursy zawieszono od 01.07.2013 r. Następnie likwidacji uległa zajezdnia przy al. Spółdzielczości Pracy.