1877

Uruchomiono Kolej Nadwiślańską, łączącą Lublin z Warszawą.

1895

Pierwsza rozbudowa budynku lubelskiego dworca kolejowego.

1896

Uruchomiona zostaje sieć telefoniczna.

1898

Kolej dociera z Lublina do Łukowa.

1899

Uruchomione zostają wodociągi.

1900

W Lublinie pojawiają się samochody prywatne.

1911

Pojawiają się taksówki.

1912

Uruchomiono na krótko komunikację miejską, obsługiwaną 3 autobusami Benz. Była to Lubelska Spółka Samochodowa Zborowskiego.

1915

Kolej dociera z Lublina do Rozwadowa.

1921

Na ulice wyruszyły prywatne autobusy, m. in. Edmund Narwacki z jednym autobusem.

1924

Zgodę na kursy otrzymało przedsiębiorstwo Autopol, wykorzystujące 6 autobusów do obsługi 2 linii.

1929

Uruchomiono przedsiębiorstwo Autobusy Miejskie miasta Lublina. Wykorzystywało ono autobusy Skoda z karoserią lubelskiej firmy Plage i Laśkiewicz, obsługujące 2 linie.

1933

Miejskie przedsiębiorstwo wystąpiło o koncesję na linię do Piask.

1936

Miejskie przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na linię do Nałęczowa i Kazimierza.

1937

Funkcjonuje 7 linii autobusowych.

Wprowadzono do ruchu autobusy Henschel z karoserią lubelskiej firmy Wolski.

1938

Uruchomiono zajezdnię przy ul. Garbarskiej.

1939

W chwili wybuchu wojny tabor składał się z 18 autobusów.

1942

Sprowadzono z Niemiec 4 autobusy na gaz drzewny.

1945

Rusza ponownie komunikacja miejska w Lublinie.

1946

Tabor stanowi 10 pojazdów.

1947

Trwa odbudowa zajezdni przy Garbarskiej.

1948

Odbudowano zajezdnię na ul. Garbarskiej.

Na 5 liniach komunikacji miejskiej kursowały 22 ciężarówki. Funkcjonowały też 2 linie podmiejskie.

1949

Dostarczono pierwsze Mavagi Tr-5. Były to pierwsze fabrycznie nowe autobusy po wojnie.

Trwa budowa osiedla ZOR Zachód.

1950

Zmieniono nazwę przedsiębiorstwa z Miejskiej Komunikacji Samochodowej na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).

1951

W Lublinie rusza FSC i produkcja samochodu Lublin 51, licencyjnego GAZ-51.

1953

Uruchomiono pierwszą linię trolejbusową Al. Racławickie - dworzec PKP, a niewiele później uruchomiono trasę na ul. Kunickiego.

1954

Wydłużono trasę trolejbusową do końca Al. Racławickich.

1955

Dostarczono pierwsze fabrycznie nowe trolejbusy Skoda 8Tr oraz pierwsze nieduże autobusy krajowej produkcji Star 52.

1957

Ruszyła budowa zajezdni na Helenowie.

Uporządkowano numerację autobusów. Mavagi ponumerowano w zakresie 1-19, Stary - 20-35, a Ikarusy - 36-48.

1958

Dostarczono pierwsze Sany H-01B. Były to pierwsze duże autobusy krajowej produkcji. Niestety ich konstrukcja okazała się nietrwała, co utrudniało obsługę komunikacji autobusowej w kolejnych latach.

1959

Zbudowano trasę trolejbusową na ul. Lubartowskiej.

1960

Doprowadzono komunikację autobusową do LSM.

Oddano do użytku pierwszą halę na Helenowie.

1961

Wydłużono trasę trolejbusową na ul. Kunickiego do Abramowic. Zbudowano trasę na ul. Lipowej.

Politechnika Warszawska przygotowywała studium, które miało pomóc w usprawnieniu komunikacji miejskiej.

W Lublinie powstał pierwszy blok z elementami prefabrykowanymi.

1963

Zbudowano trasę trolejbusową na al. Warszawskiej oraz na Głębokiej do LSM.

Oddano w całości do użytku nową zajezdnię trolejbusową na Helenowie, przewidzianą na 100 pojazdów.

Do taboru trolejbusowego wprowadzono model Skoda 9Tr.

1964

Dnia 17.06.1964 przeniesiono dworzc PKS z placu za ratuszem na rogu ul. Lubartowskiej i Przystankowej na Podzamcze.

1965

Wprowadzono do ruchu autobusy Jelcz 272 MEX, które zdominowały komunikację miejską w latach 60. i 70.

Przenumerowano autobusy z zakresu 1-99 i 201-233 na 1-104. Trolejbusy przenumerowano z 101-162 na 501-562.

1966

Zbudowano trasę trolejbusową na Majdanek i do FSC.

W ruchu znajdowało się prawie 100 autobusów i trolejbusów, tabor składał się z około 150 pojazdów.

1967

Zlikwidowano obsługę konduktorską w autobusach.

1968

Zlikwidowano obsługę konduktorską w trolejbusach.

Pojawiły się na stałe linie autobusowe z numerami powyżej 30.

1969

Zbudowano trasę trolejbusową na Zana.

1972

Zlikwidowano trasę trolejbusową na Warszawskiej.

Linie 18 i 20 zmieniono z trolejbusowych na autobusowe.

1973

Wprowadzono nowy układ linii komunikacji miejskiej.

Linie trolejbusowe przenumerowano z 15-25 na 50-55. Autobusowe linie ponumerowano 1-23.

Linię 13 skierowano na Czechów, uruchomiono linię 21 Wojciechowska - Diamentowa, 22 z Pancerniaków na Łęczyńską, 23 z Felina na Wojciechowską.

1974

Rusza budowa Czechowa - powstaje SM Czechów.

Uruchomiono linię 19 do Ciecierzyna.

1975

Wprowadzono do ruchu radzieckie trolejbusy ZIU 9. Model ten był wykorzystywany w całym Związku Radzieckim.

Uruchomiono na niedługi okres komunikację mikrobusową obsługiwaną samochodami Nysa.

1976

Wprowadzono do ruchu autobusy Autosan H9-35.

Powstał Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku - filia lubelskiego MPK. Zakład otrzymał z lubelskiego MPK autobusy typu San H100B.

Uruchomiono linie: 25 do Prawienik, 27 do Mętowa. Prawdpodobnie w tym roku uruchomiono też linię 26.

1977

Zlikwidowano komunikację mikrobusową z powodu niskiego zainteresowania pasażerów.

Do numeracji autobusów dodane są na początku dwie jedynki, począwszy od Autosana H9-35 #11492. Miało to na celu uniknięcie dublowania się z numerami trolejbusów na 500. Numeracja wiązała się z uruchomieniem zajezdni na ul. Wojciechowskiej - zakładu eksploatującego autobusy szczytowe, przede wszystkim Autosany H9-35. Zajezdnię nazwano Zakład Komunikacji Autobusowej nr 1. Na Helenowie utworzono Zakład Komunikacji Autobusowej nr 2 i Zakład Komunikacji Trolejbusowej.

Numer 24 prawdopodobnie w 1977 r. został skierowany do Ciecierzyna.

Uruchomiono linie: 28 LSM - Majdanek, 29 Czechów - os. Kruczkowskiego, 30 do Głuska, 31 z Czechowa do FSC, 32 do Snopkowa, 33 do Płouszowic, 34 z centrum na Kalinowszczyznę, Tatary i dworzec PKP. W tym roku linie autobusowe przekraczają więc liczbę 30, a kilka lat później - 40.

1978

Wprowadzono do taboru Jelcza PR110U na licencji Berliet. Uruchomiono obsługiwaną nimi linię pospieczną A. Funkcjonowała ona tylko do lipca z powodu braku frekwencji.

Z powodu niedoboru dostaw nowego taboru nie uruchomiono żadnej nowej linii.

1979

Według biuletynu historii MPK z 1979 r. przedsiębiorstwo posiadało aż 352 autobusy i 54 trolejbusy. Poziom zatrudnienia sięgał 2000 osób.

Uruchomiona została linia 35 z Węglina do FSC, 36 do Zadębia.

1980

Na Helenowie uruchomiono halę do obsługi autobusów Berliet.

W lipcu ma miejsce strajk MPK jako protest wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

Uruchomiono linię 37 z Romera do FSC, 38 do Ciecierzyna, 39 z Jana Pawła II na Turystyczną. Uruchomienie 39 wiązało się z rozpoczęciem budowy Czubów.

1981

Uzbrojono teren pod nową zajezdnię autobusową Majdan Tatarski.

Występowały braki akumulatorów i opon.

Uruchomiono linię 40 do os. Nałkowskich. Jak widać już po kilku latach numeracja linii autobusowych przekroczyła numer 40.

Wprowadzono stan wojenny. MPK staje się przedsiębiorstwem zmilitaryzowanym aż do ustania stanu wojennego.

1982

Wprowadzono do ruchu przegubowe autobusy Ikarus 280.

Uruchomiono linię 41 z LSM na Mełgiewską i Tyszowiecką, 42 do Krężnicy Jarej, 43 z LSM do Radawca.

1983

W związku z rozbudową Czechowa uruchomiono pętlę os. Paderewskiego. Początkowo skierowano tam linie 14, 17, 18, 29.

Uruchomiono linię 44 z Czechowa na Czuby (os. Paderewskiego - Armii Krajowej). Linię uruchomiono w związku z rozbudową osiedli Czubów Zachodnich.

1984

Oddano pierwsze obiekty zajezdni autobusowej Majdan Tatarski przewidzianej na 300 autobusów. Zwiększono też moc podstacji.

Według biuletynu MPK z 1999 r. wycofano z ruchu modele Jelcz 272 MEX i Autosan H9-35.

Linie trolejbusowe przenumerowano z numerów na 50 i 60 na nowe, na 150 i 160.

Uruchomiono linie 45 z LSM do FSC, 48 do Radawca, 49 do Piotrowic, 50 LSM - Chemiczna, 51 do Sporniaka, 161 Zana - Unicka, 162 Unicka - Mełgiewska.

1985

Wprowadzono do ruchu autobusy Jelcz M11.

Na Majdanie Tatarskim oddano halę napraw głównych.

1986

Uruchomiono zajezdnię na Majdanie Tatarskim i przydzielono jej autobusy. Wprowadzono numerację z prefiksem 1- i 2- dla autobusów, 3- dla trolejbusów i 4- dla oddziału w Kraśniku.

Uruchomiono linie 52 Budowlana - Łagiewnicka, 53 Turystyczna - Inżynierska i 54 Kasprowicza - os. Szymanowskiego.

1987

Uruchomiono linię 55 Mełgiewska - Narutowicza - os. Świt.

Zlikwidowano pętlę trolejbusową al. Warszawska na skrzyżowaniu Al. Racławickich i al. Kraśnickiej.

1988

Wprowadzono do ruchu trolejbusy Jelcz PR110E.

1989

Po zmianach ustrojowych sytuacja finansowa MPK pogorszyła się. Wprowadzono podwyżki biletów. Zlikwidowano szereg linii podmiejskich.

Na ulice wyjeżdżają prywatne autobusy.

Uruchomiono linię 56 Dobrzańskiego - Zana i nową linię 51

1990

Zbudowano trasę trolejbusową na Węglin.

Wydzielono MPK w Kraśniku.

Zlikwidowano prefiksy w numeracji. Autobusy 2126-2135 miały już numery 4- zamiast 5-cyfrowych. Trolejbusy zachowały przedrostek 3-0 aż do 797 z Dębicy.

Linia 10bis zamieniła się w popularny numer 57.

Na początku lat 90. pojawiają się autobusy prywatne z oddzielnymi biletami. Likwidacji ulegają liczne linie podmiejskie obsługiwane dotychczas przez MPK.

1991

MPK zostaje przekształcone z przedsiębiorstwa państwowego w komunalny zakład budżetowy.

1993

Wprowadzono do ruchu używane autobusy zakupione z Niemiec - MAN SG192 i Mercedes O305.

1994

Wprowadzono bilety jednorazowe czasowe.

Wycofano trolejbusy z obsługi Krakowskiego Przedmieścia.

1995

Na ulice miasta wyruszają pierwsze niskopodłogowe autobusy - Jelcz M121M, M121MB i przegubowy M181MB.

1996

Na ulice miasta wyruszają pierwsze zmodernizowane Jelcze M121M i Neoplany N4020, które odmieniły oblicze komunikacji miejskiej. Pojawia się malowanie żółto-czerwono-zielone

1998

Wprowadzono do ruchu trolejbusy typu Jelcz 120MT.

1999

MPK obsługiwało 50 linii autobusowych i 9 trolejbusowych. Tabor wynosił ponad 250 autobusów i powyżej 70 trolejbusów.

2000

Zbudowano trasę trolejbusową na Chodźki.

2001

Wprowadzono do ruchu pierwszy niskopodłogowy trolejbus Jelcz M121E.

Po ulicach miasta kursowało kilkadziesiąt prywatnych autobusów.

2002

Przewoźnicy prywatni zostali zmuszeni do przejęcia kilku nierentownych linii. Dotychczas koncentrowali się oni na trasach najbardziej dochodowych.

2003

MPK zlikwidowało bilety sieciowe na całą sieć komunikacyjną, co spotkało się z protestami studentów. W ramach "odwetu" wysiadający pasażerowie podawali skasowane bilety jednorazowym wsiadającym. Spontaniczna akcja trwała przez kilka lat.

2004

Podniesiono ceny biletów.

2005

MPK powraca do zakupów używanych autobusów. W taborze pojawiają się Mercedesy O405N2.

2006

Wprowadzono do ruchu pierwszy autobus na gaz CNG, jednak w kolejnych latach zrezygnowano z tego paliwa.

2007

Zbudowano trasę trolejbusową na Orkana.

Wprowadzono do ruchu pierwszy w pełni niskopodłogowy trolejbus z napędem asynchronicznym - Solaris Trollino 12.

2009

Utworzono ZTM Lublin.

2010

Przewoźnicy prywatni zostali włączeni do systemu biletowego wspólnego z MPK.

2014

Przedłużono linię trolejbusową z Abramowic do Szymonowica, wydłużono trasę z Majdanku na Felin, uruchomiono trasę na al. Unii Lubelskiej i Zemborzyckiej.

Wprowadzono do ruchu przegubowe trolejbusy Solaris Trollino 18.

Wycofano z eksploatacji trolejbusy Jelcz PR110E, które sprzedano na Ukrainę do Łucka i Równego.

Obsługę linii w ramach przetargu ZTM rozpoczyna PKS Zielona Góra.

2015

Uruchomiono trasę trolejbusową na Porębę oraz na Krochmalnej i Diamentowej.

Uruchomiono nową zajezdnię trolejbusową na Majdanie Tatarskim.

2016

Uruchomiono nowe odcinki tras trolejbusowych na ulicach: Lwowskiej, Nadbystrzyckiej, Zana, Filaretów, Krochmalnej.

Wyburzono zamkniętą zajezdnię trolejbusową na Helenowie.

PKS Zielona Góra zostaje wycofany z obsługi komunikacji miejskiej w wyniku nienależytej realizacji usług.

Do obsługi linii wkracza Warbus z fabrycznie nowymi autobusami Mercedes Conecto.

 

Literatura:

Archiwalne numery Kuriera Lubelskiego i Życia Lubelskiego.

Zawiślak E., 50 lat komunikacji miejskiej w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1979

Musur A., Podsiadły S., 70 lat komunikacji miejskiej w Lublinie 1929-1999, Wydawnictwo ARS Servis, Lublin 1979

T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin, dzieje miasta. Tom III. XIX i XX wiek. Wydawnictwo Multico, 2000

Obserwacje własne.