Poniżej znajduje się chronologiczna lista lubelskich inwestycji drogowych. Powstała ona na podstawie własnych obserwacji, analiz map, notatek ze starej prasy i książek oraz z innych stron. W miarę możliwości jest ona uzupełniana.

Mapa lat budowy ulic zbudowanych do 1989 r.:

xulice1989

 

1716

Najpewniej istniał drewniany most na Kalinowszczyźnie przez Bystrzycę na szlaku na Ruś.

 

1816

Pierwsza droga twarda w regionie - z Puław do Końskowoli.

 

1817-1826

Przebudowa traktów wylotowych z miasta wedle koncepcji Dyrektora Generalnego Dróg i Mostów Groffego wiązała się z wytyczeniem wielu ulic w istniejącym do dziś przebiegu. Drogi do innych miast zostały wyprostowane. Dla czytelności podano obecne nazwy ulic:

Lubartowska, Spółdzielczości Pracy - wytyczenie ulic - trakt na Lubartów i Brześć

Wyszyńskiego, Zamojska, Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka - wytyczenie ulic - trakt na Zamość

Al. Racławickie, Warszawska - wytyczenie ulic - trakt na Warszawę, zastępujący drogę przez Wieniawę

Krakowskie Przedmieście - uregulowanie i wybrukowanie ulicy w związku z budową placu Litewskiego (wówczas plac Musztry)

Utworzono place: Katedralny (po 1818 r.), Litewski, Łokietka

Bernardyńska - ulicę wytyczono w tym okresie

3 Maja - prawdopodobnie ulica uregulowana w związku z wytyczeniem placu Litewskiego, jeszcze niezabudowana

 

1822

Narutowicza (współczesna nazwa) - ulicę przemianowano w 1822 r. na Namiestnikowską na cześć gen. Zajączka.

 

1823

Krakowskie Przedmieście - wymieniono bruk

Al. Racławickie - prawdopodobnie też położono bruk

Drogi Królestwa Polskiego - zakończono budowę drogi Warszawa-Brześć. Wybudowano też drogi: Lublin - Puławy - Radom, Lublin - Ryki - Warszawa, Lublin - Chełm i Lublin - Zamość.

 

1836

Ukończono budowę drogi Lublin - Zamość.

 

1840

Lipowa - w tym okresie wybrukowano ulicę

 

XIX w. II połowa

Budowa mostu drewnianego w ciągu obecnej Zamojskiej

Budowa drogi Lublin - Kraśnik - Annopol i Lublin - Lubartów - Parczew - Wisznice.

 

1873

Kalinowszczyzna - budowa ulicy, przebiegała trasą starego szlaku na Ruś

 

1875

rozpoczęto budowę linii kolejowej do Lublina

 

1876

1 Maja - wytyczenie ulicy

 

1877

Kolej Nadwiślańska dotarła do Lublina

 

1883

Ogrodowa - wytyczenie ulicy

Pierwszy projekt wytyczenia przyszłej al. Piłsudskiego

 

1898

Otwarcie linii kolejowej Lublin - Łuków

 

1904

Bernardyńska - poszerzenie ulicy

Lubartowska - budowa żelbetowego, odkrytego podczas wykopów w 1966 r.

 

1908

Szopena - wytyczenie ulicy

 

1909

Zamojska - budowa mostu na Bystrzycy - most Lutosławskiego typu Hennebique

W tamtym okresie prawdopodobnie powstał też most na Kalinowszczyźnie

 

1911

Uruchomiono linię autobusową Lublin - Zamość

 

1912

Uruchomienie komunikacji autobusowej w Lublinie.

 

1915

linia kolejowa Lublin - Kraśnik - Rozwadów

 

1916

3 Maja - w 125 rocznicę uchwalenia konstytucji ulicę przemianowano z Powiatowej na 3 Maja (wedle innego źródła z Czechowskiej); dodatkowo zmieniono Gubernatorską na Kościuszki i fragment Szpitalnej na Kołłątaja

Łęczyńska - w tym okresie nazwano ulicę

al. Długosza - nadanie nazwy ulicy

Długa - ulicę wraz z Kośminkiem przyłączono do Lublina

Kunickiego - dawniej ul. Bychawska - włączona do granic Lublina

 

1918

Krakowskie Przedmieście - po I. wojnie klinkier zastąpiono kostką bazaltową. Niektóre daty z lat 1918-1939 są orientacyjne, tak podawano je w źródłach pisanych

Zamojska - kocie łby zastąpiono klinkierem

1 Maja - kocie łby zastąpiono klinkierem

w tym okresie regulacja ulic: Łęczyńska, Snopkowska, Obywatelska, Czechowska

 

1919

Nowa Droga - późniejsze al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie - prowadzono prace ziemne przy udziale bezrobotnych, ulicę budowano do 1926 r.

 

1921

Wznownienie autobusowej komunikacji miejskiej. Pierwsza prywatna linia Edmunda Nawrackiego.

 

1922

w tym okresie naprawa nawierzchni ulic: Rury Jezuickie (Nadbystrzycka), Łęczyńska, Spokojna, Lubomelska

Powódź w 1922 r. i zatopienie m. in. ulic Nadstawnej, 1 Maja.

 

1923

interwencja w dyrekcji PKP w celu przyspieszenia budowy tunelu (wiaduktu) na ul. Kunickiego

uchwalenie planu wiążącego się z wytyczeniem później ulic: Skłodowskiej, Radziszewskiego, Poniatowskiego, Sowińskiego

 

1924

Na ulice wyjechały autobusy firmy Autopol, kursującej do 1928 r.

 

1926

al. Piłsudskiego (wtedy Nowa Droga) - ukończenie budowy z drewnianym mostem

Kunickiego - wówczas Bychawska - prace przy regulacji i poszerzeniu ulicy do 7 metrów, prace przy ulicach sąsiednich, w tym Pawiej (prace orientacyjnie w tych latach)

plac Litewski, plac Łokietka - prace regulacyjne do 1930 r.

 

1928

Kunickiego - oddanie tunelu pod torami 22.10.1928 r., prace rozpoczęte były jeszcze przed I wojną światową

Turystyczna - po otwarciu rzeźni miejskiej przebudowano ulicę

1 Maja - zmiana nazwy ulicy z Foksal

Narutowicza - ulicę przemianowano z Namiestnikowskiej

W 1928 r. po wybudowaniu elektrowni rozpoczęto stosowanie oświetlenia elektrycznego.

 

1929

al. Długosza - brukowanie, prowadzone w okresie 1926-1929

Ruszyła Miejska Komunikacja Autobusowa.

 

1930

Kunickiego - kontynuowano prace przy poszerzaniu ulicy

Uniwersytecka, Weteranów - wykonywano prace przy ulicach

 

1933

Powstał plan zabudowy Lublina, przewidujący liczne trasy obwodowe i trasę N-S

Po 1930 r. po wybudowaniu klinkierni przebudowano nawierzchnie tłuczniowe na klinkierowe: Warszawa - Lublin - Zamość - Lwów, Lublin - Chełm. Drogę Lublin - Kurów przebudowano na nawierzchnię z kostki bazaltowej.

Rozpoczęto prace przy regulacji Bystrzycy na odcinku 5 km. Wcześniej uregulowano Czerniejówkę. Do 1939 r. na terenie dawnego stawu przy Czechówce powstał basen.

 

1934

Al. Racławickie - przebudowa, zniwelowanie ulicy i usunięcie budynków wchodzących w chodniki, utworzenie nawierzchni z klinkieru, ułożenie chodników z betonowych płyt (prace wykonywano w tym okresie, w trakcie kryzysu ekonomicznego lub tuż po nim)

regulacja ulic: Sowińskiego, Godebskiego (orientacyjnie w tym okresie)

plac Dworcowy - regulacja (orientacyjnie w tym okresie)

Drogi tranzytowe w regionie - prace przy ulepszaniu nawierzchni w latach 1934-1939: Warszawa - Lublin - Zamość, Lublin - Lubartów, Lublin - Kraśnik

Prusa - budowa ulicy w okresie do 1939 r.

brukowanie dalszych odcinków ulic: Godebskiego, Weteranów, Skłodowskiej, Akademickiej (w tym okresie)

Krochmalna - uporządkowanie ulicy (w tym okresie)

 

1935

budowa domów oficerskich w rejonie ul. Weteranów przez spółdzielnię mieszkaniową

budowa do 1939 r. odcinków ulic: Głowackiego, Czwartaków, Langiewicza

Dziesiąta - urządzenie ulic do 1939 r.: Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego

Kośminek - do 1939 r. brukowanie ulic; Pawia, Żelazna, Długa

 

1938

Czechówka - zasklepiono odcinek rzeki w latach 1937-1938 - od Lubartowskiej do Siennej

al. Piłsudskiego - budowa żelbetowego mostu w miejscu drewnianego

Fabryczna - budowa żelbetowego mostu w miejscu drewnianego

 

1939

Kunickiego - remont nawierzchni - z kostki

 

1940-1944

Al. Racławickie - remont nawierzchni - z klinkieru

 

1946

Nadanie nazwy ulicy Droga Męczenników Majdanka

 

1947

Al. Racławickie - remont klinkierowej nawierzchni

Remont i brukowane nawierzchni z kamienia polnego (kocie łby) na ulicach: Lipowa, Dolna Panny Maryi, Dominikańska, Lubartowska, pl. Bychawski, Staszica, Północna, Wieniawska, Okopowa, Rusałki, Kunickiego, Krakowskie Przedmieście, Narutowicza.

Zamojska - poszerzenie ulicy

Mickiewicza - odbudowa mostu

Jedyna stacja paliw funkcjonowała przy Alejach Zygmuntowskich.

 

1948

Opracowano Program Planu Zagospodarowania miasta przewidujący w zarysie przebieg tras W-Z, N-S i trasy nad Bystrzycą

Ruska, Kalinowszczyzna, Rury Jezuickie - prawdopodobnie przebudowano nawierzchnie i wybudowano chodniki

Wykonano z użyciem smoły nawierzchnię drogi Warszawa - Siedlce - Biała Podlaska - Terespol.

Wykonano 9 km nawierzchni z kostki granitowej na drodze Lublin - Warszawa na odcinku Jastków - Garbów, a także remont 9 km nawierzchni klinkierowej na drodze Lublin - Zamość.

 

1949

Kunickiego - przebudowa ulicy

Żelazna - przebudowa ulicy

Garbarska - przebudowa ulicy

Kamienna - przebudowa ulicy

Sowińskiego - rozpoczęcie budowy ulicy - budowa nasypu na odcinku od Radziszewskiego do Głębokiej

Zbudowano obwodnicę miejscowości Wysokie na drodze Lublin - Biłgoraj.

 

1951

Opracowano koncepcję trasy W-Z. Pośrodku znalazła się rezerwa terenu na kolej miejską.

Głęboka - rozpoczęcie budowy ulicy, nawierzchnia brukowana

Sowińskiego - budowa odcinka ulicy na południe od ul. Weteranów

Nawierzchnię drogi Siedlce - Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska - Terespol wykonano z betonu. Zbudowano też obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego.

 

1953

Ukończono budowę południowej obwodnicy Terespola.

 

1954

Mełgiewska - oddano wiadukt kolejowy i północną jezdnię. Do 1976 r. istniała tylko jedna jezdnia.

Krakowskie Przedmieście - nowa nawierzchnia z kostki

Wyszyńskiego - nowa nawierzchnia z kostki

Lubartowska - nowa nawierzchnia z kostki

1 Maja - nowa nawierzchnia z kostki

Legionowa - nowa nawierzchnia z kostki

Puławska - nowa nawierzchnia z kostki

Leszczyńskiego - nowa nawierzchnia z kostki

ulice Starego Miasta - nowa nawierzchnia z kostki

Trasa N-S - na tyłach zamku zbudowano krótki odcinek na wystawę X-lecia PRL

Trasa W-Z - oddano pierwszy odcinek al. Tysiąclecia pod zamkiem, od Lubartowskiej do przyszłego skrzyżowania z ul. Podzamcze. Droga była jednojezdniowa, brukowana

 

1955

Początek stosowania nawierzchni asfaltowych w Lublinie.

Kunickiego - nawierzchnia bitumiczna - odcinek Mickiewicza - Abramowice

 

1956

Początek stosowania asfaltów lanych na Lubelszczyźnie.

Grottgera - położono smołowiec

Nowotki - położono smołowiec

Pocztowa - położono smołowiec

Racławickie - na klinkier położono asfalt - odcinek KUL - Kraśnicka

Dąbrowskiego - wybrukowana klinkierem

Drogę Kaznów - Ostrów Lubelski wykonano jako pierwszą na podbudowie stabilizowanej cementem.

 

1957

Racławickie - wymieniono asfalt, gdyż ubiegłoroczny wykruszył się

Głęboka - budowa ulicy - odcinek Narutowicza - Sowińskiego

Narutowicza - remont - położono asfalt

Lubartowska - remont, nawierzchnia z kostki bazaltowej

Zamojska - remont mostu

Szopena - remont - odcinek Krakowskie Przedmieście - Sądowa, położono asfalt

Plac Wolności - remont, nawierzchnia asfaltowa

Bernardyńska - remont

Podgrodzie - remont

Wspólna - remont - odcinek Pawia - Krańcowa

Północna - remont

Drobna - remont

Zaciszna - remont

Wapienna - remont

Szambelańska - remont

Olejna - remont

Plażowa - remont

Gminna - remont

ulica od Lubartowskiej do granic miasta - asfaltowanie

Drogi w województwie - remont drogi Lubartów - Kock i Kraśnik - Annopol (nawierzchnia asfaltowa)

 

1958

Lipowa - poszerzono ulicę. Na ulicy wprowadzono oświetlenie jarzeniowe.

al. Piłsudskiego - poszerzono ulicę

Grażyny - budowa ulicy (wraz z osiedlem)

Wajdeloty- budowa ulicy (wraz z osiedlem)

Szopena - kontynowano asfaltowanie ulicy

Najbardziej obciążonym punktem w mieście był plac Łokietka pod Ratuszem.

Skłodowskiej - asfaltowanie

 

1959

Kunickiego - położono asfalt - odcinek 1 Maja - Nowy Świat

Al. Zygmuntowskie - asfaltowanie

plac Dworcowy - położono asfalt

Pocztowa - położono asfalt

Głęboka - budowa ulicy, dwujezdniowy odcinek 700-metrowy, najprawdopodobniej pierwszy taki w mieście - Sowińskiego - przyszła Filaretów

Sowińskiego - prawdpodobnie przedłużenie do Głębokiej i nawierzchnia brukowana

miasteczko akademickie - wyasfaltowano ulice

ZOR Bronowice - wyasfaltowano ulice

Lipowa - przebudowa ulicy

Piłsudskiego - przebudowa ulicy

Mickiewicza - prawdopodobnie brukowanie

 

1960

Zamojska - remont ulicy z poszerzeniem do 4 pasów, nawierzchnia asfaltowa - odcinek Bernardyńska - most. Na moście były tylko 2 pasy

Biernackiego - remont ulicy

Kunickiego - położono asfalt - odcinek Mickiewicza - Abramowicka

rynek Starego Miasta - remont, nawierzchnia z kostki granitowej

Pawia - budowa żelbetonowego mostu - rozpoczęcie inwestycji

Krochmalna - remont brukowanej nawierzchni

Nałkowskich - budowa 1 km ulicy w czynie społecznym

Rynek - położono nawierzchnię z kostki granitowej

Racławickie - zamontowano oświetlenie jarzeniowe i przestawiono słupy pod przyszłe poszerzenie

Szopena - na fragmencie wprowadzono ruch jednokierunkowy

Głęboka - kończono brukowanie pierwszej jezdni dwujezdniowego odcinka, planowano asfaltowanie w późniejszym okresie. Odcinek przyszła Filaretów - al. Kraśnicka

Filaretów - budowa ulicy - odcinek Głęboka - Rymwida, do nowych domków jednorodzinnych

Sowińskiego - remont - odcinek Racławickie - Weteranów

 

1961

Krakowskie Przedmieście - przebudowa i asfaltowanie, asfalt położono na kostkę bazaltową. Z ulicy demontowano przedwojenne latarnie. Zamontowano oświetlenie jarzeniowe

Racławickie - poszerzenie do 13 metrów - odcinek Lipowa - Radziszewskiego

plac Łokietka - budowa ronda, pierwszego w Lublinie

Probostwo - wykonano nawierzchnię z kamieni - kocie łby

Planowano już sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Lipowej.

Głęboka - budowa drugiej jezdni dwujezdniowego odcinka Filaretów - Kraśnicka

Tatarska - remont mostu

Armii WP - remont nawierzchni

Kunickiego - remont tunelu

Podjęto decyzję o budowie trasy W-Z. Pierwszy miał być odcinek Lubartowska - Łęczyńska.

Oświetlenie rtęciowe - to ultranowoczesne, jak twierdziła prasa, rozwiązanie, planowano zamontować na ulicach Lubartowskiej, Kunickiego, Bernardyńskiej, Narutowicza i Szopena. Pierwsze lampy zamontowano na Kunickiego przy Wyścigowej

Pawia - budowa żelbetonowego mostu - kontynuacja inwestycji

Gospodarcza - budowa ulicy

Gromadzka - asfaltowanie

Wróblewskiego - asfaltowanie

Obywatelska - budowa ulicy

Drogi w województwie - zbudowano drogę asfaltową Janów Lubelski - Nisko, skracając drogę do Rzeszowa

 

1962

Droga Męczenników Majdanka - rozpoczęto budowę wiaduktu kolejowego

Fabryczna - przebudowa - rozpoczęcie inwestycji

Podzamcze - przebudowa ulicy - przewidziano drogę jako pierwszy fragment trasy N-S

Lwowska - rozpoczęcie budowy ulicy oraz sieci wodociągowej dla zatwierdzonego do realizacji osiedla Kalinowszczyzna

Wileńska - prawdopodobnie istniał już fragment ulicy

Zielona - asfaltowanie ulicy

Krakowskie Przedmieście - rok po remoncie położono drugą warstwę asfaltu

Radziwiłłowska - asfaltowanie ulicy

Wieniawska - asfaltowanie - po raz pierwszy w Lublinie zastosowano tu asfaltobetonu

Hempla - przebudowa

Niecała - przebudowa

Nowy Świat - remont

Żytnia, Placowa, Mieszczańska - remont (boczne Łęczyńskiej)

al. Warszawska - poszerzanie z 6 do 9 metrów odcinka 380 m od al. Racławickich

Sowińskiego - asfaltowanie - odcinek Radziszewskiego - Głęboka, szerokość 9m

Jasna - asfaltowanie

I Armii WP - asfaltowanie

Plac Litewski - przebudowa

Głęboka - remont na odcinku Narutowicza - Sowińskiego, położono też już asfalt na wcześniej istniejący bruk

skrzyżowanie Głęboka x Filaretów - przebudowa skrętów

drogi wojewódzkie - asfaltowanie ostatniego odcinka Frampol - Goraj na drodze Lublin - Biłgoraj, co skróciło drogę do Biłgoraja o 30 km, była to część liczącj 235 km zmodernizowanej drogi Siedlce - Łuków - Lubartów - Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Jarosław

 

1963

Fabryczna - przebudowa - kontynuacja inwestycji

Podzamcze - kontynuowano i prawdopodobnie ukończono inwestycję

Lwowska - prawdopodobnie nie prowadzono prac i ulica nie była ukończona

Świętoduska - planowano remont; planowano też asfaltowanie Peowiaków i Kościuszki

Łęczyńska - przebudowa, na ulicy wykonano remont, układanie kostki lub kamieni - odcinek Mełgiewska - tory kolejowe

Droga Męczenników Majdanka - budowa wiaduktu kolejowego - kontynuacja inwestycji

Zachodnia - remont

Nowomiejska - remont

3 Maja - remont, asfaltowanie

Dolna 3 Maja - remont, asfaltowanie

Prusa - remont, prawdopodobnie kostka

Jaczewskiego - remont, prawdopodobnie kostka

Młyńska - asfaltowanie

Dworcowa - asfaltowanie

Nadbystrzycka - asfaltowanie

plac Bychawski - asfaltowanie

1 Maja - remont, układanie kostki lub kamieni

Kalinowszczyzna - remont, układanie kostki lub kamieni

al. Kraśnicka - remont, układanie kostki lub kamieni

al. Warszawska - remont, układanie kostki lub kamieni

Karłowicza - budowa ulicy

Świętoduska - wprowadzono ruch jednokierunkowy

Zielona - wprowadzono ruch jednokierunkowy

Zmodernizowano drogi w województwie: Puławy - Kazimierz, Lublin - Michów, Chełm - Rejowiec, Lublin - Piaski; w przyszłym roku planowana modernizacja ostatnich dróg państwowych z tłucznia, robione miały być odcinki: Markuszów - Nałęczów, Alojzów - Tyszowice, Sułów - Turobin, Łęczna - Sosnowica, Lublin - Bychawa

 

1964

Droga Męczenników Majdanka - otwarcie wiaduktu kolejowego - na XX-lecie PRL, ukończenie przebudowy ulicy

Fabryczna - ukończenie przebudowy ulicy

Głęboka - konieczna była naprawa asfaltu zniszczonego po zimie, położono drugą warstwę asfaltu

Kościuszki - planowano asfaltowanie, opóźniło się to do 1966 r.

Peowiaków - planowano asfaltowanie, opóźniło się to do 1966 r.

Kołłątaja - planowano asfaltowanie, opóźniło się to do 1966 r.

Biernackiego - asfaltowanie

Lubomelska - asfaltowanie między Wieniawską a Północną, budowa mostu, remont po powodzi

Lubartowska - prawdopodobnie asfaltowanie odcinka ulicy

Wyszyńskiego - asfaltowanie

Królewska - asfaltowanie

Północna - planowano asfaltowanie, mogło się to opóźnić do 1966 r.

Młyńska - asfaltowanie

Dworcowa - asfaltowanie - rozpoczęto prace

Łęczyńska - asfaltowanie - odcinek Fabryczna - Hutnicza

Nowy Świat - asfaltowanie

Lwowska - kontynuacja inwestycji, budowa pierwszej części ulicy wraz z nową dzielnicą

Podzamcze - budowa odcinka między ul. Kalinowszczyzna a istniejącym odcinkiem trasy W-Z

al. Warszawska - przebudowa części wylotowej z miasta, droga została do jesieni wyasfaltowana, roboty drogowe również na drodze do Warszawy w rejonie Baraku i Jastkowa

Pawia - asfaltowanie i poszerzenie do 7 metrów

Krochmalna - przebudowa ulicy

Głowackiego - poszerzenie do 5 metrów i wybrukowanie nowej nawierzchni

Krakowskie Przedmieście - poszerzenie odcinka między Wieniawską a Lipową

Remont ulic uszkodzonych w wyniku powodzi: Pawia, Warszawska, Lubomelska, Firlejowska, Wspólna, Tatarska

Jesienią zamontowano pierwsze w Lublinie sygnalizacje świetlne na skrzyżowniach: Krakowskie Przedmieście x Lipowa oraz Lipowa x Narutowicza

Trasa Warszawa - Lublin - roboty drogowe na odcinku Lublin - Garbów

W 1964 r. ukończono w województwie przebudowę dróg tłuczniowych na bitumiczne.

 

1965

Kalinowszczyzna - przebudowa i asfaltowanie, budowa sieci podziemnych dla osiedla Kalinowszczyzna

Głęboka - remont uszkodzonej po zimie nawierzchni na wschodniej części ulicy

Łęczyńska - przestawienie słupów, naprawa nawierzchni po zimie

Gospodarcza - asfaltowanie

Hutnicza - asfaltowanie, budowa nowej, szerokiej jezdni

Lubomelska - przebudowa, kontynuacja prac i oddanie do użytku

Skłodowskiej - asfaltowanie

Północna - asfaltowanie, odcinek Lubomelska - Jaczewskiego

al. Spółdzielczości Pracy - ukończenie przebudowy ulicy, nawierzchnia asfaltowa

Głowackiego - asfaltowanie

Wileńska - wyasfaltowano pierwszy odcinek ulicy (lub już całą ulicę), po ulicy pojechał jesienią autobus 9 bis

Balladyny - prawdopodobnie rozpoczęto budowę ulicy

skrzyżowanie Racławickie x Lipowa - poprawiono łuk, położony nowy asfalt

skrzyżowanie Lipowa x Narutowicza - uruchomiono sygnalizację świetlną

W grudniu 1965 r. MRN uchwaliła nowe nazwy ulic: Konstantynów, Poczekajka, Ruchu Oporu, Zakole, Chabrowa, Świtezianka, Balladyny, Dłotlice, Nasutowska, Do Dysa, Hajdowska, Łagiewnicka, Jakubowicka, Zawieprzycka, Kijańska, Łuszczowska, Chemiczna, Azotowa, Krępiecka, Felin, Skrzyniecka, Sokolniki, Budowlana, Przy Bocznicy, Ku Farze

 

1966

Pogodna - budowa ulicy

Słowicza - budowa ulicy

Hertz - budowa ulicy

Zimna - budowa ulicy

Budowa pętli trolejbusowej przy Drodze Męczenników Majdanka

Farbiarska - asfaltowanie

Krucza - asfaltowanie

Orla - asfaltowanie

Spadochroniarzy - asfaltowanie

Czwartek - asfaltowanie - odcinek Szkolna-Unicka

Obywatelska - asfaltowanie

Północna - asfaltowanie - odcinek Lubomelska - Wyrwasa (Ducha)

Hempla - asfaltowanie - budowa nawierzchni ulicy

Peowiaków - asfaltowanie

Kołłątaja - asfaltowanie

Kościuszki - asfaltowanie

Ewangelicka - asfaltowanie

Długa - asfaltowanie - odcinek od Elektrycznej do Wilczej

Grabskiego - poszerzenie i asfaltowanie

Wiercińskiego - asfaltowanie

Głęboka - położono 2 warstwę asfaltu w miejscu dziur na odcinku Filaretów - Wileńska

Diamentowa - budowano ulicę

Zana - budowa ulicy - odcinek al. Kraśnicka - Wileńska. W czerwcu ulica była "w znacznym stopniu gotowa" podobno nawet na odcinku do Filaretów. W grudniu po odcinku al. Kraśnicka - Wileńska pojechała jako pierwsza linia 10, wedle prasy odcinek ten był od krótkiego czasu gotowy. Część ulicy do Filaretów zapewne była oddana w 1967 r., przy czym asfaltowano ją w 1968 r.

droga państwowa Warszawa - Lublin - przebudowa na odcinku Barak - Bogucin w okresie 23.05.1966-30.09.1966, droga była zamknięta i samochody jeździły objazdami

 

1967

Nałkowskich - przebudowa ulicy na odcinku 1 km, poszerzenie do 7 metrów, nowy asfalt

Trasa W-Z - na 650-lecie miasta oddano pierwszy przebudowany, dwujezdniowy, wyasfaltowany odcinek al. Tysiąclecia przy zamku

Zana - trwała budowy ulicy - odcinek Wileńska - Filaretów, układano krawężniki i bruk, asfalt miał być położony w 1968 r.

Filaretów - budowa odcinka od Szenwalda do Zana z rondem, w listopadzie niwelowano teren

Droga Męczenników Majdanka - poszerzenie i asfaltowanie ulicy na odcinku Grabskiego - pętla trolejbusowa

Turystyczna - nowa nawierzchnia na odcinki 1,2 km

Zemborzycka - budowa ulicy - bruk na odcinku Kunickiego - Świętochowskiego, asfalt planowano w 1968 r.; odcinek za ul. Świętochowskiego miał być rozpoczęty pod koniec roku i prawdopodobnie był ukończony w 1968 r., gdyż pojechały wtedy nim linie autobusowe

Ewangelicka - przebudowa, poszerzenie do 7 metrów

Spokojna - przebudowa ulicy, budowa zatok

Lwowska - prowadzono prace przy ulicy i ukończono ją, odnowiono uszkodzony przez pojazdy budowlane pierwszy odcinek

Lucyny Herc - utwardzono jezdnię

Leszczyńskiego - asfaltowanie

Spadochroniarzy - asfaltowanie

Poligonowa - budowa nawierzchni w czynie społecznym

Sławinkowska - budowa nawierzchni

Hryniewieckiego - budowa nawierzchni

Podzamcze - prace na 500 m odcinku między Unicką a ul. Kalinowszczyzna

Naprawy nawierzchni asfaltowych uszkodzonych po zimie - Szopena, Narutowicza, Zamojska, Fabryczna, Racławickie

Ukończono budowę północnej obwodnicy Terespola.

 

1968

aleja Tysiąclecia - Trasa W-Z - rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji - realizacji odcinka Lubartowska - Wodopojna, początkowe prace przy zasklepieniu Czechówki

Świętoduska - przebudowa ulicy rozpoczęta w sierpniu, odsunięcie jezdni od budynków, w następnym etapie przebudowa ul. Wodopojnej

Lubartowska - asfaltowanie między pl. Łokietka a al. Tysiąclecia

Racławickie - latem rozpoczęto poszerzanie do 4 pasów, wybudowano też wiele zatok i zaślepiono wlot ul. Uniwersyteckiej, prace miały zakończyć się w 1968 r., ale potrwały do 1969 r.

Zana - kończono budowę ulicy - odcinek Wileńska - Filaretów - położono asfalt

Zemborzycka - budowa odcinka za ul. Świętochowskiego

Unicka - przebudowa między Lubartowską a Lwowską

Okopowa - przebudowa, zaślepienie wlotu ul. Orlej - ulica miała być w zamyśle bardziej przelotowa i odciążać Krakowskie Przedmieście

 

1969

Puławska - budowa ulicy - odcinek Popiełuszki - Północna

Zana - ukończenie budowy ulicy wraz z oddaniem do użytku trasy trolejbusowej - odcinek Wileńska - Filaretów

Diamentowa - wybudowanie ulicy na odcinku Zemborzycka - Wrotkowska

Filaretów - wybudowanie odcinka dwujezdniowego od Rymwida do Zana

skrzyżowanie na klinie - przebudowa - skrzyżowanie ulic: Al. Zygmuntowskie, 1 Maja, Zamojska, Fabryczna

Al. Zygmuntowskie - asfaltowanie i poszerzenie

Świętoduska - remont

Unicka - remont, asfaltowanie

Al. Racławickie - przebudowa, poszerzenie z 2 do 4 pasów - zakończono remont kapitalny

Kalinowszczyzna - położono warstwę asfaltu

Lwowska - położono nową warstwę asfaltu

Lubartowska - asfaltowanie między al. Tysiąclecia a Ruską i Biernackiego

Piłsudskiego - przebudowa ulicy między Narutowicza a mostem, wykopy, prawdopodobnie rozpoczęto sfaltowanie dotychczasowych bocznych pasów z kostki

 

1970

al. Warszawska - poszerzenie o 3 metry - odcinek od Generała Zajączka do Zbożowej

al. Kraśnicka - poszerzenie o 7 metrów między Al. Racławickimi a ul. Zana

al. Tysiąclecia - Trasa W-Z - kontynuacja inwestycji na odcinku Lubartowska - Prusa - budowa nasypu

Lubartowska - asfaltowanie - odcinek Biernackiego - Unicka

Wodopojna - przebudowa skrzyżowania z Szewską i Świętoduską

Podwale - przebudowa

Hrubieszowska - asfaltowanie

Chełmska - asfaltowanie

Filaretów - nowy asfalt na istniejącej części ulicy

Turystyczna - przebudowa na odcinku 1 km

Gliniana - nowa nawierzchnia

Diamentowa - budowa nowej ulicy łączącej Zemborzycką z Wrotkowską

al. Piłsudskiego - nowy asfalt - odcinek Narutowicza - most

Wojciechowska - asfaltowanie

Nałęczowska - poszerzenie nasypu ziemią nawiezioną z ul. Warszawskiej w ramach przygotowania do poszerzenia ulicy

Wyzwolenie - asfaltowanie odcinka 0,5 km

 

1971

al. Kraśnicka - dokończenie w lutym rozpoczętego jesienią asfaltowania poszerzonego odcinka Racławickie - Wojciechowska

al. Andersa - budowa ulicy na odcinku Lwowska - most na Bystrzycy

al. Andersa - budowa odcinka Lwowska - al. Spółdzielczości Pracy - rozpoczęto prace ziemne

Kunickiego - poszerzenie o 6 metrów - rozpoczęcie inwestycji - odcinek Krańcowa - Zemborzycka

Bohaterów Monte Cassino - rozpoczęcie budowy ulicy od Zana do al. Kraśnickiej

Ruska - budowa skarpy; przesunięcie ulicy na północ od cerkwi, budowa muru oporowego

Wodopojna - remont i przebudowa ulicy

Żeglarska - budowa ulicy - rozpoczęcie inwestycji

Głuska - remont - rozpoczęcie prac

Wyzwolenia - remont - rozpoczęcie prac

Nadbystrzycka - remont

al. Tysiąclecia - Trasa W-Z - budowa ulicy - odcinek Lubartowska - Prusa - ciąg dalszy inwestycji, rozbiórki, prace budowlane, ukończono je już w październiku 1971 r., w grudniu ulicę jeszcze zagrodzono, formalnie inwestycję przekazano 27.12.1971 r.

al. Solidarności - Trasa W-Z - budowa ulicy - odcinek Prusa - Lubomelska - rozpoczęto prace przygotowawcze i ziemne

Krochmalna - przebudowa - odcinek Betonowa - Spółdzielcza, poszerzenie i nowa podbudowa, asfalt planowany w 1972 r.

Wolska - rozpoczęcie budowy

Wojciechowska - poszerzenie

al. Spółdzielczości Pracy - remont odcinka do granic miasta

Głuska - modernizacja odcinka między Abramowicami a Głuskiem

Zemborzyce - budowa 3 km drogi między Zemborzycami a Prawiednikami

Bursaki - wybudowano pętlę przy Związkowej dla linii 18

Przebudowano ostatni na drogach państwowych most drewniany w miejscowości Osuchy na Tanwi na most betonowy.

 

1972

al. Tysiąclecia - Trasa W-Z - budowa ulicy - odcinek Lubartowska - Prusa - położono jeszcze warstwę asfaltu

al. Solidarności - Trasa W-Z - budowa ulicy - odcinek Prusa - al. Warszawska - kontynuacja inwestycji, prace ziemne, zasypanie starych basenów przy Lubomelskiej

Ruska - ukończenie inwestycji i budowy muru oporowego

Bohaterów Monte Cassino - zakończenie budowy od Zana do Kraśnickiej

Wolska - zakończenie budowy

Gliniana - zakończenie budowy

Kruczkowskiego - rozpoczęcie i prawdopodobnie zakończenie budowy

al. Andersa - w styczniu oddanie odcinka Lwowska - most na Bystrzycy

al. Andersa - budowa odcinka Lwowska - al. Spółdzielczości Pracy

Kunickiego - kontynuacja prac przy poszerzeniu - odcinek Krańcowa - Zemborzycka

Żeglarska - budowa ulicy - dokończenie inwestycji

Wyzwolenia - remont

Nałęczowska - remont, poszerzenie ulicy

Mickiewicza - remont

Lotnicza - remont

Janowska - remont

al. Spółdzielczości Pracy - remont odcinka od Związkowej do ul. Dożynkowej

Głuska - modernizacja odcinka między Abramowicami a Głuskiem - kontynuacja inwestycji

Związkowa - budowa odcina ulicy wraz z Wikliniarską

Energetyczna - budowa ulicy

Kosmowskiej - poszerzenie o 2 metry

Koryznowej - budowa ulicy

Krańcowa - rozpoczęcie przygotowań do budowy odcinka Droga Męczenników Majdanka - Długa

Zana - rozpoczęcie prac przy budowie odcinka Filaretów - Nadbystrzycka

Krochmalna - prowadzono prace ziemne

Poligonowa, Krochmalna, Leszczyńskiego były jeszcze ulicami brukowanymi

Planowane było: poszerzenie Krochmalnej, asfaltowanie Poligonowej, poszerzenie Mełgiewskiej, asfalt na Leszczyńsiego

Centralny Zarząd Dróg Publicznych w marcu 1972 r. podjął decyzję o przebudowie drogi Lublin - Piaski (droga krajowa na Chełm i Zamość) na dwujezdniową. W 1973 r. miał być opracowany projekt, a od 1974 r. - budowa odcinka Lublin - Krępiec.

Ukończono budowę obwodnicy Białej Podlaskiej.

Pokryto asfaltem beton na drodze Siedlce - Biała Podlaska.

 

1973

plac Bychawski - modernizacja z przebudową instalacji podziemnych

1 Maja - rozkopana w związku z modernizacją kanalizacji

al. Solidarności - Trasa W-Z - trwała budowa ponad 2 km odcinka od Prusa do al. Warszawskiej

al. Andersa - oddano odcinek Lwowska - al. Spółdzielczości Pracy

al. Kraśnicka - prawdopodobnie rozpoczęto przebudowę od ul. Zana do Węglina

Abramowicka - prawdopodobnie remont

Związkowa - wybudowano 500 m odcinek ulicy od al. Spółdzielczości Pracy

Energetyków - budowa ulicy

Wikliniarska - budowa ulicy

Krochmalna - ukończenie przebudowy i asfaltowania ulicy od Gazowej do Betonowej

Kunickiego - przebudowa, poszerzenie i asfaltowanie pomiędzy Nowym Światem a przejazdem pod torami

Mełgiewska - poszerzenie do 9 m od Tokarskiej do zakrętu, przebudowa jezdni od zakrętu do nowootwartej chłodni, trwała budowa drugiej jezdni przy FSC - od Gospodarczej do okolic Tokarskiej, miał być też zrobiony odcinek do Łęczyńskiej

Krochmalna - rozpoczęto budowę mostu na Bystrzycy wraz z dojazdami

Zana - rozpoczęto budowę przedłużenia ulicy do Nadbystrzyckiej

Prowadzono też prace remontowe lub przy oświetleniu na następujących ulicach: Budowlana, Mełgiewska, Krochmalna, Kunickiego, Podgrodzie, Stolarska, Dzieci Zamojszczyzny, Nałęczowska

droga Lublin - Piaski - przebudowa jezdni na odcinku 1,9 km od Kalinówki do Kazimierzówki, nowy asfalt i podbudowa, pierwsza jezdnia przyszłej 2-jezdniowej drogi; zbudowano też drugą jezdnię od Kalinówki do skrzyżowania z drogą ze Świdnika

 

1974

al. Solidarności - Trasa W-Z - dnia 16.07.1974 w obecności pierwszego sekretarza Edwarda Gierka na XXX-lecie PRL oddano 3,5 km odcinek od Prusa do al. Warszawskiej

al. Smorawińskiego - budowa pierwszego 1 km - odcinka sięgającego za ulicę Chodźki

Krochmalna - wykonano opóźnione asfaltowanie ulicy

Krochmalna - trwała budowa mostu na Bystrzycy

Mełgiewska - kończono odcinek za Tokarską

plac Bychawski - wykonywano ostatnią część prac przy modernizacji

Kunickiego - nowy asfalt na odcinku od pl. Bychawskiego do Krańcowej

Kapucyńska - nowy asfalt

Przechodnia - nowy asfalt

Walecznych - nowy asfalt

Godebskiego - nowy asfalt

Weteranów - nowy asfalt

Lipowa - położono drugą warstwę asfaltu

Narutowicza - nowy asfalt

Zana - budowa przedłużenia ulicy do Nadbystrzyckiej - kontynuacja prac, ukończenie i wyasfaltowanie odcinka do przejścia podziemnego

Planowano też po sierpniu nowy asfalt na następujących ulicach: Bernardyńska, Nadbystrzycka, Chodźki, budowa Zbożowej, Poligonowa, Sowińskiego, Droga Męczenników Majdanka, budowa drugiego pasma Mełgiewskiej

przebudowa drogi Lublin - Piaski (droga krajowa na Chełm i Zamość) na dwujezdniową - budowa odcinka 6 km do Wierzchowisk

przebudowa drogi Lublin - Lubartów - rozpoczęcie przebudowy odcinka Leonów - Ciecierzyn na dwujezdniowy. Wybrano ten odcinek, ponieważ tutaj dało się zmodernizować trasę na istniejącym przebiegu. Na pozostałych odcinkach ze względu na liczne miejscowości, zakręty, konieczność budowy wiaduktów i obwodnic, prace odłożono na później i w końcu ich nie zrealizowano w okresie istnienia PRL.

Puławy - przekazano wiadukt kolejowy

 

1975

Krochmalna - budowa mostu na Bystrzycy, obiekt był ukończony we wrześniu, lecz niepodłączony do sieci ulicznej do 1976 r., kiedy wybudowano pierwszą jezdnię nowego przebiegu ul. Nadbystrzyckiej

al. Solidarności - nowa warstwa asfaltu między Lubartowską a Dolną 3 Maja

Zana - oddanie do użytkowania - cały odcinek Filaretów - Nadbystrzycka

Narutowicza - poszerzenie do 13 metrów - rozpoczęcie inwestycji - odcinek Lipowa - Głęboka

Nadbystrzycka - rozpoczęto przebudowę ulicy na dwujezdniową od ul. Zana na południe

Kunickiego - planowano nowy asfalt na odcinku Zemborzycka - Abramowice

Bernardyńska - nowy asfalt

Zamojska - nowy asfalt

Zamojska - remont mostu na Bystrzycy

Łęczyńska - nowy asfalt

Mełgiewska - remont nawierzchni przy chłodni

Mełgiewska - budowa drugiej jezdni

Nadbystrzycka - remont

Janowska - asfaltowanie

Zbożowa - rozpoczęcie budowy ulicy z pętlą autobusową

Łęczyńska - nowy asfalt

Parysa - budowa ulicy

Judyma - budowa ulicy

Plac Wolności - nowy asfalt

Ponikwoda - remont

Koryznowej - budowa ulicy

Wyszyńskiego - nowy asfalt

Królewska - nowy asfalt

Pawia - nowy asfalt

Chodźki - nowy asfalt

Sowińskiego - nowy asfalt

Krańcowa - budowa ulicy

Lipowa - nowy parking

Filaretów - budowa 380 odcinka ulicy na południe od ul. Zana

Świdnik - ukończono wiadukt kolejowy

przebudowa drogi Lublin - Piaski na dwujezdniową - zakończenie prac

przebudowa drogi Lublin - Lubartów - budowa dwujezdniowego odcinka Leonów - Ciecierzyn - przerwanie prac

sygnalizacja świetnla - skrzyżowania Ruska x Lubartowska i Nowy Świat x Kunickiego

W tym okresie zbudowano wiadukt na drodze Warszawa - Lublin w Lubicach, blisko Kołbieli, nad torami kolejowymi linii Pilawa - Mińsk Mazowiecki, a także wiadukt nad torami kolejowymi w Rykach.

 

1976

al. Smorawińskiego - trwała już budowa ulicy - prace ziemne

al. Kompozytorów Polskich - trwała już budowa ulicy - prace ziemne

Braci Wieniawskich - trwały pierwsze prace ziemne

Łęczyńska - remont, układanie asfaltu

sygnalizacja na skrzyżowaniach Kunickiego x Nowy Świat, Ruska x Lubartowska - uruchomiona w lutym

Zbożowa - budowa ulicy z pętlą, nawierzchnia asfaltowa, inwestycja była rozpoczęta w 1975 r., pętla autobusowa na Zbożowej została uruchomiona 12.06.1976

Romera - nadano nazwę ulicy, prawdopodobnie miały miejsce dopiero pierwsze prace przy budowie ulicy

Lwowska - budowa kładki

skrzyżowanie Dolna 3 Maja x Solidarności - z powodu wypadków zaślepiono przejazd nawprost i zbudowano dwie zawrotki przez pas rozdzielający

Nadbystrzycka - trwała przebudowa ulicy na dwujezdniową wraz z włączeniem przez most na Bystrzycy do Krochmalnej, ukończono pierwszą jezdnię

al. Witosa - już w sierpniu wyasfaltowany był dwujezdniowy odcinek Doświadczalna - Kalinówka

Mełgiewska - dobudowano drugą jezdnię - odcinek Łęczyńska - FSC

Janowska - rozpoczęcie inwestycji

Kunickiego - remont, układanie asfaltu - rozpoczęcie inwestycji między Reja a Abramowicką, przed końcem roku nie ukończono z powodu nieukończenia uzbrojenia

Wrotkowska - remont - rozpoczęcie inwestycji, przynajmniej planowane - ulica była w złym stanie

al. Kraśnicka - remont - rozpoczęcie inwestycji, prawdopodobnie odcinek Zana - Bohaterów Monte Cassino, w grudniu prace były wstrzymane z powodu kłopotów z realizacją uzbrojenia

skrzyżowanie Krakowskie Przedmieście x Chopina - sygnalizacja świetlna (podobno kilka lat wcześniej też była w tym miejscu)

skrzyżowanie Lipowa x Skłodowskiej - sygnalizacja świetlna

al. Spółdzielczości Pracy - remont, poszerzanie odcinków od Bursaków do granicy miasta, prace trwały prawdopodobnie do 1978 r.

Hiacyntowa - budowa ulicy

Cedrowa - budowa ulicy

Strażacka - budowa ulicy

Fabryczna - remont

Nadłączna - budowa ulicy

al. Długosza - remont

Kurantowa - budowa ulicy, jedna z pierwszych 2 ulic na Czechowie w os. Moniuszki

Skołuby - budowa ulicy, jedna z pierwszych 2 ulic na Czechowie w os. Moniuszki

drogi w złym stanie wedle doniesień prasy z grudnia 1976 r. - Wrotkowska - najprawdopodobniej kocie łby, nawierzchnia nieremontowana od kilkunastu lat; Nałkowskich - z wielkimi dołami; Janowska - doły

Krańcowa - realizowano inwestycję

Garbarska i Elektryczna - planowane, ale nierozpoczęte

Parysa i Judyma - planowane, ale nierozpoczęte

Związkowa - istniał już odcinek ulicy do ul. Ceramicznej oraz ulice Bursaki, Ceramiczna i Rapackiego

Od 1976 budowano pobocza asfaltowe, do końca 1983 r. powstały na drogach: Lublin - Kraśnik, Lublin - Kurów, Lublin - Lubartów, Lublin - Zamość, Lublin - Chełm.

Ukończono obwodnicę Goraja i I etap obwodnicy Biłgoraja.

 

1977

Wrotkowska - nowa nawierzchnia

Nadbystrzycka - modernizacja w trakcie, trwała budowa drugiej jezdni

Kunickiego - modernizacja w trakcie

Abramowicka - modernizacja w trakcie

Krańcowa - prace w toku

al. Kraśnicka - modernizacja w trakcie, poszerzono już ulicę do Bohaterów Monte Cassino, rozpoczęto roboty na dalszym odcinku

Janowska - w budowie, część ulicy była wyasfaltowana, brakowało kilkuset metrów asfaltu do zalewu

al. Piłsudskiego - nowa nawierzchnia, prac nie ukończono

skrzyżowanie Bernardyńska x Zamojska - przebudowa, montaż sygnalizacji świetlnej, budowa wysepki

al. Smorawińskiego - w grudniu oddano 50-metrowe wiadukty

al. Kompozytorów Polskich - budowa w toku

Braci Wieniawskich - prawdopodobnie w tym okresie wybudowano ulicę

Kosmowskiej - budowa - odcinek od Braci Wieniawskich do al. Kompozytorów Polskich

Jana Pawła II - rozpoczęcie budowy ulicy

przebudowa drogi Lublin - Piaski na dwujezdniową - modernizacja starej jezdni - nowa, druga była wybudowana obok istniejącej

przebudowa drogi Lublin - Lubartów - przebudowa odcinka Leonów - Ciecierzyn na dwujezdniowy - wznowienie prac, prawdopodobnie w tym roku je zakończono,  1979 r. dwujezdniowa droga była już użytkowana

 

1978

al. Kraśnicka - prowadzono remont, poszerzano odcinek od Bohaterów Monte Cassino

Kunickiego i Abramowicka - prowadzono remont

al. Kompozytorów Polskich - w lipcu oddano pierwszą jezdnię do ruchu, trwały prace nad drugą jezdnią

al. Smorawińskiego - trwała budowa ulicy

Kopernika - nowa nawierzchnia

Krzywa - nowa nawierzchnia

Wrotkowska - nowa nawierzchnia

Wyzwolenia - nowa nawierzchnia

Nadbystrzycka - kontynuowano prace przy drugiej jezdni

Jana Pawła II - trwała budowy ulicy

Mełgiewska - planowana była przebudowa kolejnego odcinka ulicy

Romera - kończono budowę ulicy

Janowska - kończono ostatni 300-metrowy odcinek

al. Spółdzielczości Pracy - zakończono poszerzanie odcinka do granic miasta

al. Tysiąclecia - w lipcu oddano pierwszą jezdnię od zamku do Mełgiewskiej, oddano nowy most na Bystrzycy i zamknięto stary, trwały prace przy drugim równoległym moście na Bystrzycy, przedłużeniu Turystycznej i Andersa do nowej ulicy, rozpoczęto budowę ronda przy zamku które miało być gotowe na lipiec 1979 r.

al. Unii Lubelskiej - rozpoczęto budowę pierwszego mostu na Bystrzycy

Nie dokończono budowy ul. Janowskiej, ul. Rusałka, ani asfaltowania al. Piłsudskiego

Sygnalizacja świetlna - skrzyżowanie al. Piłsudskiego x Al. Zygmuntowskie

 

1979

Diamentowa - oddano wiadukt kolejowy

al. Tysiąclecia pomiędzy zamkiem a Mełgiewską - oddanie drugiego pasma ruchu do użytkowania

Jana Pawła II - oddanie do ruchu pierwszego odcinka między Nadbystrzycką a Filaretów

Filaretów - prawdopodobnie budowano odcinek od Jana Pawła II do planowanego wiaduktu nad wąwozem

Nadbystrzycka - oddanie do ruchu - druga jezdnia odcinka Zana - Jana Pawła II - Krochmalna

Koncertowa - oddano odcinek Braci Wieniawskich - al. Kompozytorów Polskich

al. Kompozytorów Polskich - oddanie drugiej jezdni - odcinek Północna - Koncertowa - od 20.07.1979 r. 

al. Smorawińskiego - oddano pierwszą jezdnię między Chodźki a al. Kompozytorów Polskich - od 20.07.1979 r.

al. Smorawińskiego - trwała budowa między al. Kompozytorów Polskich a Trasą W-Z - al. Solidarności

Lubomelska - budowa drugiej jezdni i ronda na skrzyżowaniu Lubomelska - al. Solidarności - al. Kompozytorów Polskich

Romera - ukończenie budowy ulicy

Krańcowa - pod koniec roku ukończono budowę odcinka Droga Męczenników Majdanka - Długa

al. Spółdzielczości Pracy - asfaltowanie, prawdopodobnie ostatni odcinek przy granicy miasta

Smoluchowskiego - asfaltowanie

Osmolicka - asfaltowanie

Krężnicka - asfaltowanie

Raabego - asfaltowanie

Parysa - asfaltowanie

Judyma - asfaltowanie

Wyścigowa - asfaltowanie

Wojenna - asfaltowanie

 

1980

al. Tysiąclecia - oddanie węzła przy Mełgiewskiej między al. Andersa i Turystyczną - mostu na Bystrzycy przy Turystycznej (19.03.1980) i drugiej jezdni biegnącej od zamku do Mełgiewskiej z wiaduktem (dokładna data oddania: 29.11.1980)

al. Tysiąclecia - trasa W-Z - budowa mostu nad Bystrzycą między młynem Krauzego a Hutniczą

Łęczyńska - zamknięcie wlotu od Hutniczej

al. Witosa - odcinek Grabskiego (dawna Bohaterów ORMO) - Doświadczalna

al. Witosa - Trasa W-Z - od Grabskiego do Kalinówki - budowa ulicy, ukończona 31 października

al. Solidarności - przywrócono skręt w Dolną 3 Maja dla wygody ruchu komunikacji miejskiej

Związkowa - oddanie do użytku pętli autobusowej - być może chodziło o pętlę po remoncie

Nałkowskich - remont

Armii Krajowej - trwała budowa ulicy od Bohaterów Monte Cassino do zachodniego odcinka Jana Pawła II

Jana Pawła II - trwała budowa ulicy od Filaretów do przyszłej Armii Krajowej

Osterwy - otwarto wlot do Krakowskiego Przedmieścia

Koncertowa - budowa odcinka ulicy na północ od al. Kompozytorów Polskich, oświetlenie lampami sodowymi

al. Smorawińskiego - budowa odcinka od al. Kompozytorów Polskich do wąwozu przy os. Lipińskiego

al. Smorawińskiego - jesienią otwarto drugą jezdnię między Chodźki a al. Kompozytorów Polskich

al. Andersa, Smorawińskiego - ukończenie budowy od Mełgiewskiej do al. Solidarności (trasa W-Z) bez węzła drogowego z W-Z i Poniatowskiego z braku środków

wiadukt w Konopnicy - ukończenie budowy - oddano 21.07.1980

Filaretów - był już oddany odcinek od Jana Pawła II pod przyczółek wiaduktu nad wąwozem - kursowała tu już od 1980 r. linia 39

Północna - nowy asfalto od Lubomelskiej do Puławskiej

al. Unii Lubelskiej - trwała budowa mostu na Bystrzycy

 

1981

Gospodarcza - remont nawierzchni

1 Maja - zamknięcie ulicy (z wyjątkiem komunikacji miejskiej) z powodu budowy kolektora sanitarnego (kwiecień - wrzesień 1981)

Nadbystrzycka - asfaltowanie na odcinku Krochmalna - Janowska (wrzesień 1981)

Armii Krajowej - trwała budowa

Jana Pawła II - trwała budowa ulicy od Filaretów do przyszłej Armii Krajowej

Koncertowa - ukończono budowę ulicy

al. Tysiąclecia - trwała budowa drugiej jezdni od estakady przy młynie Krauzego do Łęczyńskiej

 

1982

skrzyżowanie Łęczyska x Hutnicza - rozpoczęcie przebudowy

Armii Krajowej - trwała budowa ulicy

Jana Pawła II - trwała budowa ulicy od Filaretów do przyszłej Armii Krajowej

al. Tysiąclecia - trwała budowa drugiej jezdni od estakady przy młynie Krauzego do Łęczyńskiej

Harnasie - remont nawierzchni

Orkana - w I kwartale planowano rozpoczęcie budowy ulicy

Pokryto drugą warstwą asfaltu beton na drodze Siedlce - Biała Podlaska.

 

1983

al. Tysiąclecia - ukończono drugą jezdnię od estakady przy młynie Krauzego do Łęczyńskiej (15.08.1983)

oddanie pętli autobusowej os. Paderewskiego

Związkowa - prawdopodobnie w tym roku oddano odcinek Ceramiczna - Choiny, pojechały po niej już autobusy

Elsnera - prawdopodobnie ukończona w tym roku

Armii Krajowej - budowa ulicy i wiaduktu, w 1983 r. ulica była oddana do użytku

Remonty bieżące: al. Tysiąclecia (odcinek Browarna - al. Kompozytorów Polskich), rondo przy Krochmalnej, pl. Bychawski, pętla Harnasie.

Wileńska - nowy asfalt

sygnalizacja świetlna - Głęboka x Narutowicza, Mełgiewska x Gospodarcza

 

1984

Rozpoczęto budowę al. Unii Lubelskiej (dawna Gomułki)

al. Długosza - przebudowa skrzyżowania z Snopkowskią i Leszczyńskiego (lwiecień)

Filaretów - oddanie wiaduktu nad wąwozem do użytkowania (dokładna data: 1984-07-23)

al. Unii Lubelskiej (dawna Gomułki) - zakończenie budowy mostu na Bystrzycy

Zamojska (dawna Buczka) - zamknięcie dla ruchu starego mostu na Bystrzycy, zakaz nie dotyczył pojazdów komunikacji miejskiej (dokładna data: 1984-12-06)

Jana Pawła II na zachód od Armii Krajowej - rozpoczęcie realizacji

al. Warszawska - poszerzenie o pobocza od Zbożowej do granic miasta

3 Maja - poszerzenie - odcinek Krakowskie Przedmieście - Radziszewskiego

Puławska - remont nawierzchni

Popiełuszki - remont odcinka do Legionowej

Lipowa - nowy asfalt - odcinek cmentarz - Al. Racławickie

al. Spółdzielczości Pracy - nowy asfalt

Wieniawska - otwarcie wlotu w Krakowsie Przedmieście

sygnalizacja świetlna - skrzyżowanie Gospodarcza x Mełgiewska

Lista ulic, na których Miejski Zarząd Dróg i Mostów planował wykonanie remontów kapitalnych i bieżących w 1984 r.:
al. Tysiąclecia - odcinek Lubartowska - rondo pod zamkiem
Cienista
Osmolicka
Wiejska - odcinek brukowany
Kamienna - odcinek brukowany
Reja - odcinek brukowany
Kwiatowa
Krasińskiego
Wysockiego
Graniczna
Głęboka - odcinek Sowińskiego - Narutowicza
Grzybowa
Kasprowicza - odcinek bitumiczny
Abramowicka - odcinek Makowa - granice miasta
Północna - odcinek Kosmowskiej - al. Kompozytorów Polskich
Warszawska - odcinek Zbożowa - granice miasta - poszerzenie
Puławska
al. Spółdzielczości Pracy - od al. Andersa do ul. Dożynkowej
Wielkopolska
Wylotowa
Leszczyńskiego
skrzyżowanie Leszczyńskiego - Długosza
Mickiewicza - odcinek Kunickiego - Dunikowskiego
Elektryczna - odcinek Garbarska - Lotnicza
Krzemionki - odcinek Łęczyńska - przejazd kolejowy
Lipowa - cmentarz - Krakowskie Przedmieście
skrzyżwonie 3 Maja - Krakowskie Przedmieście
al. Kraśnicka - odcinek Nałęczowska - Wojciechowska
Diamentowa - odcinek Wrotkowska - Zemborzycka
Bursaki
Ceramiczna
Rapackiego
Związkowa
Doświadczalna

1985

Zamojska (dawna Buczka) - całkowite zamknięcie dla ruchu starego mostu na Bystrzycy, skierowanie autobusów i trolejbusów na nowy most (dokładna data: 1985-02-08).

3 Maja - nowa nawierzchnia i poszerzenie o 1 pas ruchu na odcinku Dymitrowa (ob. Radziwiłłowska) - Krakowskie Przedmieście, wybudowanie zatoki przystankowej przy pl. Litewskim (lipiec)

Fabryczna (dawna Armii Krajowej) - budowa ronda (lipiec - grudzień)

Ogrodowa - asfaltowanie

Diamentowa - nowy asfalt na odcinku 2,2km

Wyszyńskiego - nowy asfalt

Żeglarska - nowy most w miejsce dotychczasowego drewnianego (lipiec)

Nałkowskich - nowy asfalt

Romera - nowy asfalt

al. Warszawska - nowy asfalt - odcinek Zbożowa - granice miasta

Nadbystrzycka - nowy asfalt - odcinek Zachodnia - Zana

Al. Zygmuntowskie - nowy asfalt

Lwowska - nowa nawierzchnia

Spokojna - nowa nawierzchnia

Łabędzia - nowa nawierzchnia

Walecznych - nowa nawierzchnia

Browarna - nowa nawierzchnia

Spadochroniarzy - nowa nawierzchnia

Cedrowa - nowa nawierzchnia

Zagrodzka - nowa nawierzchnia

Zbożowa - nowa nawierzchnia

al. Warszawska - nowa nawierzchnia

Sądowa - nowa nawierzchnia

Konopnickiej - nowa nawierzchnia

Dolna Panny Marii - nowa nawierzchnia

Staszica - nowa nawierzchnia

Radziwiłłowska - nowa nawierzchnia

Zbożowa - nowa nawierzchnia

 

1986

al. Unii Lubelskiej - budowa ulicy

Dolna 3 Maja - remont ulicy ze złagodzeniem łuków

ul. Choiny - najprawdpodobniej zbudowano ulicę między al. Smorawińskiego i Elsnera/Związkową

Jana Pawła II - oddano odcinek od ul. Armii Krajowej w kierunku południowo-zachodnim do wiaduktu

Grygowej - najprawdopodobniej oddano wiadukt nad torami

wiadukt na Filaretów w stronę Starego Gaju - prawdopodobnie rozpoczęto wtedy inwestycję

Orkana - gotowa była już część ulicy

Narutowicza - przebudowa instalacji podziemnych i nowy asfalt

pl. Bychawski - przebudowa instalacji podziemnych, nowy asfalt, przebudowa skrzyżowania z 5-wlotowego na 4-wlotowe ze zmianą sygnalizacji

1 Maja - zaślepiono wlot ulicy od pl. Bychawskiego

Osmolicka - nowy asfalt

Krężnicka - nowy asfalt

Romera i Nałkowskich - prace asfaltowe

Roboty asfaltowe: fragment trasy W-Z, Gliniana

skrzyżowanie Wieniawska x Krakowskie Przedmieście - sygnalizacja świetlna

Ulice naprawiane w okresie do września 1986 r.:

Gliniana
Ogrodowa
Wyszyńskiego
Abramowicka - uporządkowanie
Diamentowa
Romera
Zemborzycka
Krańcowa - dwujezdniowy odcinek

W złym stanie były: al. Warszawska od pierwszej górki do Zbożowej, Droga Męczenników Majdanka, al. Andersa od Kalinowszczyzny do al. Spółdzielczości Pracy

 

1987

Al. Racławickie - na w miarę równą nawierzchnię położono 2 nowe warstwy asfaltu - około kwietnia-maja

rogatka warszawska - przebudowa skrzyżowania: likwidacja pętli, rozpoczęcie przygotowań do budowy ronda i wlotu do planowanej al. Sikorskiego (sierpień)

rozpoczęcie budowy sieci trakcyjnej na ul. Wolskiej

skrzyżowanie Łęczyńska x Fabryczna x Wolska x Droga Męczenników Majdanka - przebudowa i poszerzenie, budowa sygnalizacji świetlnej, pierwotnie miała tu być pierwsza sygnalizacja na wysięgnikach

Wojciechowska - nowy asfalt

Filaretów - odcinek Głęboka - Zana - nowy asfalt

Głęboka - odcinek Sowińskiego - Kraśnicka - nowy asfalt

Peowiaków - nowy asfalt

Kościuszki - nowy asfalt

al. Unii Lubelskiej - latem oddano drugą jezdnię do użytku

rondo al. Unii Lubelskiej x al. Tysiąclecia - sygnalizacja świetlna

skrzyżowanie al. Andersa x al. Spółdzielczości Pracy - sygnalizacja świetlna

rozpoczęto przygotowanie budowy wiaduktu nad al. Solidarności na przedłużeniu al. Smorawińskiego. Palowano grunt pod filary wiaduktu Poniatowskiego

prowadzono prace przy budowie wiaduktu kolejowego nad al. Witosa - trasa W-Z

rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy kolektora kanalizacyjnego na terenie przyszłej al. Sikorskiego

Roboty nawierzchniowe w kwietniu planowano na ulicach:
pl. Bychawski
skrzyżowanie Łęczyńska x Wolska
Dworcowa - odcinek Młyńska - park
al. Spółdzielczości Pracy - odcinek al. Andersa - Unicka
Zielona
Serwaczyńskiego
Rejtana
Droga Męczenników Majdanka - odcinek Polmozbyt - granica miasta, I etap
Głęboka - odcinek Sowińskiego - al. Kraśnicka
Filaretów - odcinek Głęboka - Zana
Wojciechowska
I Armii WP
Akademicka
Wodopojna
Świętoduska
Radzikowska
Piekarska
Włościańska
Przeskok
Spółdzielcza
Krochmalna - odcinek przejazd kolejowy - Jana Pawła II
Czechowska
Peowiaków
Kościuszki
Legionowa
Zuchów
1 Maja - odcinek pl. Bychawski - klin (Fabryczna)
Chopina
Krasickiego
Głowackiego
Ciepła
Betonowa
Wyrwasa
Nowickiego
Szymańskiego
Findera

W 1987 r. zmodernizowano następujące drogi w regionie lubelskim:
Warszawa - Lublin - kontynuowano budowę 2-metrowych poboczy na odcinku Ryki - granica województwa, nowa nawierzchnia asfaltowa
Kurów - poszerzenie mostu
Lublin - Kraśnik - kontynuowano poszerzenie drogi, zmodernizowano już drogę i zbudowano pobocza od Kraśnika do Strzeszkowic, w 1987 r. poszerzano odcinek Strzeszkowice - Niedrzwica, 2-metrowe pobocza, poszerzenie wewnętrznej jezdni o 1 metr, nowa nawierzchnia asfaltowa, ostatni odcinek od Niedrzwicy do Lublina pozostawiono na 1988 r.
Lubartów - Kock - modernizacja i poszerzenie drogi
Piaski - Chełm - modernizacja i poszerzenie drogi - planowano ukończenie jesienią 1988 r.
droga Warszawa - Moskwa - nowa nawierzchnia ścieralna, budowa poboczy o szerokości 2,5 m po obu stronach
Tomaszów - Bełżec - modernizacja drogi
Janów - Nisko - modernizacja drogi

1988

al. Warszawska - remont nawierzchni - poszerzenie odcinka al. Solidarności - Zbożowa do 4 pasów

Krańcowa - rozpoczęcie budowy przedłużenia ulicy od Drogi Męczenników Majdanka do budowanej trasy W-Z (al. Witosa) (sierpień)

Trasa W-Z - prowadzono prace przy budowie odcinka Grabskiego - Łęczyńska

Choiny - modernizacja jezdni i wybudowanie drugiej nitki ulicy na odcinku od Związkowej do os. Paderewskiego (wrzesień)

rogatka warszawska - otwarcie południowej części ronda na skrzyżowaniu Al. Racławickich i al. Kraśnickiej (październik)

al. Sikorskiego - rozpoczęcie budowy

Orkana - oddanie całej ulicy w czerwcu

wiadukt Poniatowskiego - prowadzono pierwsze prace przy budowie 

Wedle archiwalnego dokumentu SITK o drogownictwie, latach 1988-1997 dramatycznie spadły nakłady na remont dróg krajowych i wojewódzkich, w wyniku czego bardzo pogorszył się ich stan.

W 1988 r. planowano remonty kapitalne i bieżące ulic:
skrzyżowanie Łęczyńska - Wolska
Mełgiewska
Droga Męczenników Majdanka
Krasickiego
al. Spółdzielczości Pracy
al. Warszawska
Gospodarcza
al. Tysiąclecia - odcinek al. Warszawska - Puławska
Al. Zygmuntowskie
Dworcowa
Lubartowska (rejon pl. Łokietka)
Zielona
Podgrodzie
Mickiewicza - odcinek Kunickiego - Wyzwolenia
Pawia
Koncertowa
Unicka
Krochmalna
Północna
Reja
Jana Pawła II - odcinek Nadbystrzycka - Filaretów
Głowackiego

W 1988 r. zmodernizowano następujące drogi w regionie lubelskim:
Warszawa-Moskwa - odcinek granica woj. siedleckiego - Biała Podlaska - poszerzenie o pobocza i nowy asfalt
Warszawa - Lublin - modernizacja i poszerzenie na odcinku od Niwy Babickiej do mostu na Wieprzu, a także na odcinku Kurów - Ryki. Cała droga miała być poszerzona do 1990 r.
Lublin - Zamość - gotowy i poszerzony był już odcinek Piaski - Krasnystaw, kontynuowano prace na odcinku Izbica - Stary Zamość, pozostałe odcinki miały być gotowe w 1990 r.
Tomaszów Lubelski - Bełżec - modernizacja
Hrebenne - planowane otwarcie przejścia granicznego
Lublin - Kraśnik - poszerzenie odcinka Lublin - Niedrzwica, rozpoczęcie budowy wiaduktu nad linią kolejową, wiadukt i trasa miały być gotowe w 1989 r.
Lublin - Frampol - budowa pasów wolnego ruchu na wzniesieniach w rejonie Goraja i Frampola

 

1989

al. Tysiąclecia - odcinek Łęczyńska - Krańcowa - oddanie do ruchu po latach budowy (dokładna data: 1989-11-10)

wiadukt Poniatowskiego - rozpoczęcie inwestycji

al. Tysiąclecia - wyprostowanie odcinka Wodopojna - Lubartowska

Lubartowska - remont całej infrastruktury podziemnej i nawierzchni na odcinku Przystankowa - Ruska

Romanowskiego - rozpoczęcie budowy ulicy, kontynuowane w kolejnych latach

droga osiedlowa na Felinie - rozpoczęcie budowy ulicy 1,5 km

Inżynierska - rozpoczęto remont

Judyma - rozpoczęcie remontu

Parysa - rozpoczęcie remontu

Wilcza - rozpoczęcie remontu

Grochowska - rozpoczęcie remontu

Ukończono I etap obwodnicy Krasnegostawu.

Planowane remonty i kapitalne w Lublinie w 1989 r.:
al. Warszawska - gen. Zajączka - Zbożowa
al. Solidarności - Warszawska - Puławska oraz jezdnia południowa Lubomelska - Wodopojna i Wodopojna - al. Unii Lubelskiej
wiadukt drogowy ul. Mełgiewska z dojazdami
al. Piłsudskiego - Narutowicza - most
Droga Męczenników Majdanka - nawierzchnia i budowa zatoki przy ul. Lotniczej
zatoki przy skrzyżowaniu Al. Racławickie x al. Długosza
zatoki przy skrzyżowaniu al. Kraśnicka x Zana
skrzyżowanie Nałęczowska x al. Kraśnicka
zatoka Droga Męczenników Majdanka x Słowicza
skrzyżowanie Kunickiego x Mickiewicza
Gospodarcza
Lubartowska
al. Andersa - Lwowska - Mełgiewska
kładka Tumidajskiego i Andersa
Wrotowska
Wolska
Smoluchowskiego
Ofelii
Nowogródzka
Wileńska - zatoki autobusowe przy targu
Głęboka - zatoka przy skrzyżowaniu Narutowicza
Lwowska - zatoka przy SP37
Inżynierska
Parysa
Judyma
pętla nawrotna MPK w os. Świt - zbieg ulic Podhalańska - Wielkopolska
Grochowskiego - skrzyżowanie Sulisławicka, Tetmajera, Kossaka
Wilcza
W lutym 1989 r. przewidywano, że w 1990 r. będą wykonywane roboty nawierzchniowe na ulicach:
al. Solidarności - odcinek Puławska - Lubomelska jezdnia południowa oraz Grabskiego - granica miasta
al. Kraśnicka - Zana - Roztocze bez skrzyżowania z ul. Zana
Narutowicza i skrzyżowanie z al. Piłsudskiego

 

1991

wiadukt na ulicy Filaretów (osiedle Widok) - oddanie do ruchu, inwestycja realizowana od 1988 r.

budowa drogi na Felinie 1,5 km - trwała już od 1989 r.

Romanowskiego - budowa ulicy realizowana od 1989 r.

Jana Pawła II - trwała budowa ulicy realizowana od 1984 r., planowane ukończenie w 1992 r.

al. Sikorskiego - trwała budowa ulicy realizowana od 1988 r.

Wrońska - rozpoczęcie budowy ulicy

Wolska - ukończenie inwestycji - modernizacji, w pobliżu budowano kolektor sanitarny dla Felina

al. Kraśnicka - Węglin - utwardzenie nowej pętli trolejbusowej

Inżynierska - remont ukończono, prowadzono od 1989 r.

Judyma - remont ukończono, prowadzono od 1989 r.

Parysa - remont ukończono, prowadzono od 1989 r.

Wilcza - remont ukończono, prowadzono od 1989 r.

Grochowska - remont ukończono, prowadzono od 1989 r.

Sulisławicka - remont

Harcerska - remont

Biernackiego - remont

Sieroca - remont, kontynuowany jeszcze w 1993 r.

al. Tysiąclecia - położono warstwę ścieralną kończąc remont między Lubomelską a Wodopojną

Wyszyńskiego - nowy asfalt

Żeglarska - nowy asfalt

Mełgiewska - nowy asfalt

Droga Męczenników Majdanka - nowy asfalt - odcinek Krańcowa - Sulisławicka

Smoluchowskiego - nowy asfalt, przebudowa skrzyżowania z ul. Nowy Świat

skrzyżowanie al. Kraśnicka x Bohaterów Monte Cassino - sygnalizacja świetlna

skrzyżowanie al. Andersa x al. Spółdzielczości Pracy - sygnalizacja świetlna

skrzyżowania al. Kraśnicka x Głęboka x Nałęczowska - sygnalizacja świetlna

skrzyżowanie Sowińskiego x Filaretów x Głęboka - dobudowanie dodatkowych pasów

skrzyżowanie al. Kompozytorów Polskich x Braci Wieniawskich - sygnalizacja świetlna

1992

Felin - ukończenie drogi osiedlowej budowanej od 1989 r.

Sikorskiego - budowa uzbrojenia, inwestycja prowadzona od 1989 r.

Wrońska - prace nad ulicą i uzbrojeniem rpwoadzono jeszcze w 1993 r.

Węglin - montaż oświetlenia pętli

Wrotkowska - remont w larach 1992-1993

Gliniana - odcinek Nadbystrzycka - Janowska - remont

Akademicka - odcinek Radziszewskiego - Raabego - remont, kontynuowany w 1993 r.

Obrońców Pokoju - odcinek Uniwersytecka - Lipowa - remont, kontynuowany w 1993 r.

remont przepustu na ul. Dolnej 3 Maja

 

1993

al. Sikorskiego - najprawdopodobniej ukończenie budowy ulicy, prowadzonej od 1989 r.

Wrońska - kontynuacja inwestycji

osiedle Felin droga osiedlowa - realizacja drugiego zadania, odcinek 0,4 km - prace prowadzone w latach 1989-1994

Wyżynna - odcinek 0,5 km

Obrońców Pokoju - odcinek Uniwersytecka - Lipowa - remont - ukończenie

Akademicka - odcinek Radziszewskiego - Raabego - remont - ukończenie

Sieroca - ukończenie remontu na odcinku Biernackiego - Obywatelska

skrzyżowanie Okopowa - Narutowicza - Hempla - montaż sygnalizacji świetlnej

modernizacja skrzyżowania al. Kraśnicka x ul. Bohaterów Monte Cassino, montaż sygnalizacji świetlnej

 

1994

Wrońska - ukończenie inwestycji

osiedle Felin - ukończenie drogi - zadanie 2

Szeligowskiego na południe od al. Smorawińskiego - rozpoczęcie budowy

Bazylianówka - budowa ulicy

trwały też prace przy jakiejś ul. Wiadukt?

Jana Pawła II - montaż sygnalizacji na przejściu dla pieszych w rejonie os. Górki

skrzyżowanie Lubartowska - Unicka - montaż sygnalizacji

al. Sikorskiego - ukończenie inwestycji

rozpoczęcie kolejnego etapu prac przy węźle Poniatowskiego

Okopowa - prawdopodobnie remont ulicy

Hempla - prawdopodobnie remont ulicy

Krakowskie Przedmieście - rozpoczęcie remontu ulicy i przebudowy na deptak, prace na odcinku pl. Łokietka (ratusz) - 3 Maja

Świętoduska - remont - rozpoczęcie inwestycji

Przystankowa - remont

Prusa - remont - odcinek Tysiąclecia - Biernackiego

Kosmowskiej - remont - odcinek Północna - Braci Wieniawskich

Kunickiego - remont - odcinek wiadukt - Wyścigowa - rozpoczęcie inwestycji

al. Warszawska - remont

al. Kraśnicka - rozpoczęcie przebudowy ulicy na dwujezdniową, odcinek od Al. Racławickich

 

1995

Szeligowskiego - kontynuacja inwestycji prowadzonej od 1994 r.

skrzyżowanie Kompozytorów Polskich x Braci Wieniawskich - sygnalizacja

Czeremchowa - budowa ulicy - rozpoczęcie inwestycji

skrzyżowanie Lubartowska - Obywatelska - kontynuacja inwestycji, sygnalizacja świetlna

Mościckiego - rozpoczęcie budowy ulicy, kontynuowane w kolejnych latach

węzeł Poniatowskiego - kontynuacja inwestycji

Krakowskie Przedmieście - przebudowa, I i II etap, odcinki Lipowa - 3 Maja oraz 3 Maja - Staszica

Kunickiego - kontynuacja przebudowy na odcinku wiadukt - Wyścigowa

Kosmowskiej - kontynuacja remontu na odcinku Północna - Braci Wieniawskich

Wodopojna - ukończenie remontu

Świętoduska - ukończenie remontu

Nadbystrzycka - remont - odcinek Gliniana - Głęboka

Narutowicza - prowadzono prace na odcinku Głęboka - Lipowa, prawdopodobnie nie był to szeroko zakrojony remont

al. Spółdzielczości Pracy - remont na odcinku Obywatelska - Smorawińskiego

al. Witosa - remont jezdni północnej do ul. Doświadczalnej

skrzyżowanie al. Tysiąclecia x al. Unii Lubelskiej - remont

Północna - remont - odcinek Wyrwasa - Szymańskiego

Turystyczna - remont na odcinku do przejazdu kolejowego, kontynuowany w kolejnych latach

most na al. Piłsudskiego - rozpoczęcie przebudowy

al. Kraśnicka - poszerzenie odcinka do Bohaterów Monte Cassino, modernizacja skrzyżowań z Wojciechowską i Zana, z Bohaterów Monte Cassino, z Głęboką i boczną ul. Wojciechowską - czyli ul. Morwową, budowa ulicy Morwowej, budowa odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino, rozpoczęcie prac ziemnych przy przebudowie wlotu ul. Nałęczowskiej w al. Kraśnicką

Bohaterów Monte Cassino - budowa odcinka ulicy do ul. Powstańców Styczniowych

 

1996

ul. Szeligowskiego - kontynuacja inwestycji

Czeremchowa - ukończenie inwestycji

Mościskiego - kontynuacja inwestycji

Romanowskiego - budowa ulicy, odcinek 0,3 km

Generała Zajączka - budowa ulicy, odcinek 0,4 km

węzeł Poniatowskiego - kontynuacja inwestycji, kontynuacja prac przy wiadukcie i połączenia do ul. Popiełuszki

skrzyżowanie al. Spółdzielczości Pracy x Związkowa - sygnalizacja

skrzyżowanie Lubomelska x Czechowska - sygnalizacja

budowa ścieżki rowerowej z Kinu do Janowskiej, kontynowana w kolejnych latach

skrzyżowanie Krańcowa x Pogodna - sygnalizacja

al. Kraśnicka - sygnalizacja przy szpitalu

budowa 50 szt. wiat, od poprzedniego roku budowano nowe zatoki autobusowe z kostki, w 1996 r. wykonano ich 11

oświetlenie - Diamentowa, Willowa

al. Kraśnicka - kontynuacja inwestycji, prace na skrzyżowaniach z Nałęczowską i Głęboką - przebudowanie wlotu ul. Nałęczowskiej

Krakowskie Przedmieście - kontynuacja inwestycji, odcinek 3 Maja - pl. Łokietka

Kunickiego - przebudowa - odcinek Wyścigowa - Matejki

al. Tysiąclecia - prowadzono prace w latach 1995-1998

Turystyczna - kontynuacja inwestycji na odcinku do przejazdu kolejowego

Zamkowa - remont w latach 1996-1997

most na Krochmalnej - prace remontowe

al. Piłsudskiego - kontynuacja prac nad mostem, budowa kładek

Koncertowa - remont prowadzony w latach 1995-1997

Nadbystrzycka na odcinku Gliniana - Zana - remont

al. Warszawska - odcinek Sławinkowska - Zbożowa - remont

budowa chodnika ul. Nałęczowska

Ukończono wiadukt nad linią kolejową w Dęblinie.

 

1997

Mościckiego - kontynuacja inwestycji, skrzyżowania z ul. Narutowicza i Dolną Maryji Panny

węzeł Poniatowskiego - kontynuacja inwestycji

Szeligowskiego - kontynuacja inwestycji

Romanowskiego - kontynuacja inwestycji, 0,3 km

Generała Zajączka - kontynuacja inwestycji, 0,4 km

Koncertowa - odcinek al. Kompozytorów Polskich - granica miasta 0,8 km

parking przy Grottgera i Skłodowskiej - budowa

przedłużenie trakcji trolejbusowej do ul. Chodźki - rozpoczęcie inwestycji

skrzyżowanie al. Kompozytorów Polskich - Północna - sygnalizacja

skrzyżowanie Zemborzycka x Kruczowskiego - sygnalizacja

skrzyżowanie Diamentowa x Romera - sygnalizacja

oświetlenie na ul. Mełgiewskiej odcinek FSC - chłodnia (w latach 1997-1998)

montaż wiat z Budotechniki na przystankach

remont chodnika ul. Nałęczowska 1996-1997

Krakowskie Przedmieście - prace remontowe na odcinku 3 Maja - pl. Łokietka i ul. Zielonej 1994-1997

Nadbystrzycka - remont odcinka Zana - Nowomiejska 1995-1998

most na al. Piłsudskiego 1995-1997

al. Kraśnicka - odcinek Bohaterów Monte Cassino - Roztocze, zakończenie prac na skrzyżowaniach z Głęboką i Nałęczowską (wedle budżetu inwestycja na lata 1993-1999)

Turystyczna - dalsze prace remontowe 1995-1999

Koncertowa - remont na odcinku Braci Wieniawskich - al. Kompozytorów Polskich 1996-1998

Długosza - Leszczyńskiego - Czechowska remont w latach 1997-1998

remont schodów na pl. Zamkowym 1996-1997

przygotowanie dokumentacji dla inwestycji al. Tysiąclecia - Łęczyńska 1997-1998

Ukończono budowę obwodnicy Radzynia Podlaskiego.

 

1998

wiadukt Poniatowskiego - włączenie do ruchu

Mościckiego - kontynuacja prac - budżet planowany na lata 1995-2002

Szeligowskiego - kontynuacja prac

Tysiąclecia - Hutnicza - Mełgiewska - kontynuacja prac przy węźle

ścieżka wzdłuż Bystrzycy - kontynuacja prac 1996-1999

parking przy Wodopojnej - budowa

sieć trakcyjna i inwestycje drogowe na Chodźki - kontynuacja inwestycji przewidzianej na lata 1997-2002

skrzyżowanie Filaretów x Głęboka x Sowińskiego - modernizacja 1998-1999

montaż 20 wiat Budotechniki

Zielona - remont - kontynuacje prac

Staszica - remont

Nadbystrzycka - remont, kontynuacja inwestycji 1995-1999

Turystyczna - budowa chodnika

Kunickiego - remont - odcinek Mickiewicza - Zemborzycka, inwestycja 1994-2000

skrzyżowanie al. Kraśnicka x Roztocze x Judyma - modernizacja

dokumentacja dla modernizacji al. Spółdzielczości Pracy

Grottgera - remont 1998-1999

skrzyżowanie Obywatelska x Chodźki - remont

Wrotkowska - budowa kanalizacji deszczowej 1998-2000

Ukończono przebudowę obwodnicy Sandomierza.

 

1999

al. Smorawińskiego - przedłużenie do ul. Popiełuszki

skrzyżowanie Muzyczna x Głęboka - niewielka przebudowa

trakcja Chodźki, modernizacja ulic - kontynuacja inwestycji

Grottgera - ukończenie inwestycji

Wrotkowska - kontynuacja inwestycji

Bursztynowa - rozpoczęcie budoway ulicy

Wrońska - remont

skrzyżowanie al. Kraśnicka na Konstantynowie - kontynuacja remontu

ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy - kontynuacja inwestycji

Mościckiego - kontynuacja inwestycji

Szeligowskiego - ukończenie inwestycji

węzeł Tysiąclecia - Hutnicza - Mełgiewska - kontynuacja inwestycji

skrzyżowanie Filaretów x Głęboka - ukończenie inwestycji

rozpoczęcie przygotowania budowy Trasy Zielonej - etap I i II, prace związane z dokumentacją

Nadbystrzycka - kontynuacja i ukończenie remontu

Kunickiego - remont - odcinek Wyścigowa - Zemborzycka

al. Kraśnicka - kontynuacja prac

Nałęczowska - nieduże prace remontowe

Długosza - Leszczyńskiego - Czechowska - kontynuacja inwestycji

 

2000

Wrotkowska - przebudowa na dwujezdniową - kontynuacja inwestycji

Bursztynowa - dokończenie przebudowy

Willowa - niwelacja terenu

budowa trakcji trolejbusowej na Chodźki z modernizacją skrzyżowania w ul. Obywatelskiej

budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy na południe od Muzycznej, budowa kładki przy LKJ

węzeł Poniatowskiego - dokończenie budowy 2 łącznic, budowa kładki

Mościckiego - dokończenie inwestycji

al. Tysiąclecia - węzeł od Hutniczej do Mełgiewskiej

al. Kraśnicka - modernizacja odcinka od ul. Roztocze do Paśnikowskiego

Długosza, Leszczyńskiego, Czechowska - modernizacja

Szeligowskiego - dokończenie inwestycji

al. Spółdzielczości Pracy - dokumentacja, wykupy gruntów

Turystyczna - odwodnienie od ul. Zawieprzyckiej

Kunickiego - chodniki między Zemborzycką a Głuską

Nałęczowska - chodniki

Trasa Zielona - prace ziemne między 1 Maja a Młyńską

Filaretów - budowa fundamentów kładki

 

2001

Agatowej - budowa ulicy

węzeł Poniatowskiego - budowa kładek, magistrali ciepłowniczej, prace przy ul. Północnej

Wojciechowska - budowa nawierzchni asfaltowej za Polfą

Mościckiego - budowa murów oporowych

Turystyczna - kanalizacja deszczowa 700 m

al. Kraśnicka - odcinki Roztocze - Paśnikowskiego oraz Paśnikowskiego - Bohaterów Monte Cassino

Nałęczowska - budowa chodnika, rejon Zimnych Dołów

al. Spółdzielczości Pracy - dokumentacja

Narutowicza - od Bernardyńskiej do Okopowej - remont

Kapucyńska - remont

Wróblewskiego - remont

Królewska - rozpoczęcie przebudowy

Trasa Zielona - roboty ziemne i rozbiórkowe

Doświadczalna - dokumentacja dla poszerzenia ulicy

Pagi - przygotowanie do budowy ulicy

Bohaterów Monte Cassino - rozpoczęcie budowy przedłużenia do Wojciechowskiej

skrzyżowanie al. Racławickie x Długosza - modernizacja

węzeł Tysiąclecia - Hutnicza - Mełgiewska - kontynuacja inwestycji

Krańcowa - przedłużenie do Kunickiego - sprawy terenowe i prawne

Wrotkowska - prace budowlane

Willowa - rozpoczęcie budowy

przebudowa pętli na Unickiej, montaż sygnalizacji, remont na Obywatelskiej i Chodźki

ścieżka rowerowa nad Bystrzycą od LKJ do wiaduktu

budowa schodów w rejonie ul. Wyżynnej

otwarcie wlotu ul. Orlej

Inżynierska - rozpoczęcie przebudowy

 

2002

węzeł Poniatowskiego - budowa łącznika al. Kompozytorów Polskich - al. Tysiąclecia, prace przy ul. Wyrwasa

Wrotkowska - przebudowa na 2-jezdniową pomiędzy Diamentową a przejazdem kolejowym przy Smoluchowskiego

rondo Zana-Wileńska - remont

Wojciechowska - odcinek Polfa - Lipniak - ukończenie inwestycji

rondo Zana-Filaretów

skrzyżowanie Racławickie x Długosza - remont z włączaniem Łopacińskiego - ukończenie inwestycji

Zana - remont nawierzchni - odcinek Jana Sawy - Filaretów

Długa – remont nawierzchni – odcinek Wilcza - Krańcowa

Bernardyńska - remont nawierzchni

Turystyczna - remont od przejazdu kolejowego do granic miasta

al. Kraśnicka - ukończenie prac od Paśnikowskiego do Bohaterów Monte Cassino

Leszczyńskiego - ukończenie remontu

Narutowicza - modernizacja od Bernardyńskiej do Okopowej - kontynuacja inwestycji

Królewska - ukończenie inwestycji

skrzyżowanie Smorawińskiego x Szeligowskiego - sygnalizacja

modernizacja ulic Poniatowskiego i Sowińskiego - przygotowanie dokumentacji, inwestycja niezrealizowana

skrzyżowanie Zana x Nadbystrzycka - sygnalizacja

modernizacja sygnalizacji na al. Solidarności

skrzyżowanie Budowlana x Zemborzycka - modernizacja

Trasa Zielona - kontynuacja inwestycji

Pagi - kontynuacja inwestycji

skrzyżowanie Racławickie x Spadochroniarzy - sygnalizacja świetlna

węzeł Tysiąclecia - Hutnicza - kontynuacja prac, roboty ziemne

Willowa - roboty drogowe

Frankowskiego - budowa ulicy

Szewska - przygotowanie inwestycji

Stefczyka - włączenie do Związkowej

ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy - budowa od mostu kolejowego do zalewu

Inżynierska - kontynuacja inwestycji

budowa chodnika między Garbarską a Wolską

 

2003

Droga Męczenników Majdanka - remont nawierzchni - odcinek Fabryczna - Lotnicza

Bohaterów Monte Cassino - odcinek Powstania Styczniowego - Wojciechowska - oddanie do ruchu

Leszczyńskiego - remont nawierzchni

Narutowicza - remont - odcinek Plac Wolności - Okopowa

al. Solidarności - remont nawierzchni - odcnek al. Sikorskiego - Wieniawska

Nadbystrzycka - remont nawierzchni - odcinek Narutowicza/Głęboka - Zana

Kowalska - remont

Willowa - kontynuacja prac

al. Spółdzielczości Pracy - rozpoczęcie inwestycji

Trasa Zielona - kontynuacja inwestycji

węzeł Poniatowskiego - kontynuacja inwestycji

Królewska - dodatkowe prace remontowe

Pagi - budowa ulicy - rozpoczęcie prac

al. Kraśnicka - kontynuacja modernizacji

węzeł Tysiąclecia - Hutnicza - kontynuacja prac

skrzyżowanie Budowlana x Zemborzycka - modernizacja

skrzyżowanie Al. Racławickie x al. Długosza - przebudowa

przygotowanie przedłużenia Jana Pawła II do Kraśnickiej

ulice na Starym Mieście: Jezuicka, Olejna, Szambelańska - remont, nowa nawierzchnia z kostki

Inżynierska - remont

Wyżynna - prace związane z budową przedłużenia

skrzyżowanie Bursaki x Smorawińsiego - przebudowa

Ukończono I etap budowy obwodnicy Lubartowa.

 

2004

al. Warszawska - remont nawierzchni - odcinek Zbożowa - al. Solidarności

al. Spółdzielczości Pracy - przebudowa na 2-jezdniową, odcinek al. Andersa – Związkowa - ukończenie odcinka, prace przy dalszym odcinku do granic miasta

Pagi – budowa ulicy - ukończenie inwestycji

Orkana - remont nawierzchni, budowa sygnalizacji na skrzyżowaniach - odcinek Roztocze - Zwycięzka + 100m w stronę Armii Krajowej

Wileńska - remont nawierzchni

Willowa - rozpoczęcie odcinka Tarasowa - Sławinkowska

Trasa Zielona - przebudowa sieci na al. Piłsudskiego

węzeł Poniatowskiego - poszerzenie jezdni al. Solidarności

remont pl. Katedralnego

przedłużenie ul. Jana Pawła i Krańcowej, przebudowa Poniatowskiego - sprawy terenowe i prawne

Budowlana - Zemborzycka - Smoluchowskiego - przebudowa

Wyżynna - roboty budowlane

Bursaki - połączenie z al. Smorawińskiego

S17: droga do Chełma, Zamościa - oddano obwodnicę Piask

 

2005

Willowa - budowa (osiedle Botanik - Sławinkowska + rondo)

al. Spółdzielczości Pracy - przebudowa na 2-jezdniową, odcinek Związkowa - granica miasta

Trasa Zielona - przebudowa 0,4 km al. Piłsudskiego

węzeł Poniatowskiego - budowa 2 łącznic

al. Tysiąclecia - budowa łącznicy między Hutniczą a Mełgiewską, remont odcinka od mostu na Bystrzycy do Hutniczej

rozpoczęcie budowy przedłużenia Jana Pawła II

Dolna 3 Maja - remont nawierzchni po naprawie instalacji wodociągowej

dokumentacja - poszerzenie al. Kraśnickiej od ul. Roztocze do granic miasta

Krańcowa - remont na odcinku al. Witosa - Długa - rozpoczęcie prac

Jana Pawła II - remont - rozpoczęcie prac

Choiny - rozpoczęcie remontu

Szeligowskiego - rozpoczęcie remontu

skrzyżowanie Zana - Nadbystrzycka - sygnalizacja

Magnoliowa - al. Spółdzielczości Pracy - Bursaki

Wyżynna - odcinek Szczytowa - Nadbystrzycka

Czwartek - remont

Majdan Tatarski - remont ulicy

Gnieźnieńska - rozpoczęcie inwestycji

 

2006

Grafa – druga nitka

Lipowa - remont nawierzchni (odcinek Okopowa - Narutowicza)

skrzyżowanie Fabryczna - Wolska

Krańcowa - remont nawierzchni - odcinek Długa - al. Witosa - ukończenie inwestycji

Choiny - remont nawierzchni - odcinek Związkowa - Paderewskiego - ukończenie inwestycji

Szeligowskiego - remont nawierzchni - odcinek Smorawińskiego - Związkowa - ukończenie inwestycji

Jana Pawła II - remont nawierzchni - Poręba - Nadbystrzycka bez wiaduktu na Porębie - ukończenie inwestycji

Wyzwolenia – remont nawierzchni – odcinek Wilcza – Mickiewicza

Roztocze – remont nawierzchni

 

2007

al. Smorawińskiego - remont nawierzchni - odcinek al. Kompozytorów Polskich - Poniatowskiego

estakada nad Witosa przy Carrefour - budowa

al. Witosa - remont nawierzchni - odcinek Doświadczalna - granica miasta

skrzyżowanie Zemborzycka i Kunickiego - remont

al. Andersa - remont nawierzchni - odcinek Lwowska - al. Spółdzielczości Pracy

Kunickiego - przebudowa ze zwężeniem

Nadbystrzycka - remont nawierzchni - odcinek Zana - Jana Pawła II

Długa (w okolicach Głuskiej, nie pamiętam dokładnie)

plac Bychawski - remont z przebudową

Lubelskiego Lipca 80 (Trasa Zielona) - oddanie do ruchu po 8 latach budowy pierwszego odcinka - odcinek al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego

Wyżynna - budowa ulicy

S17: droga do Warszawy - oddano obwodnicę Garwolina

 

2008

Krochmalna - remont północnego mostu

Jana Pawła II - budowa odcinka Poręba-Kraśnicka

al. Warszawska - remont nawierzchni - odcinek al. Kraśnicka - al. Solidarności

Hutnicza - remont nawierzchni

Gospodarcza - remont nawierzchni

Mełgiewska - remont nawierzchni - odcinek Gospodarcza - d. Fabryka Samochodów

Grygowej - przebudowa na 2-jezdniową - odcinek Pancerniaków - al. Witosa

Pancerniaków - przebudowa na 2-jezdniową (przy Felicity)

Pawia i Lotnicza – remont nawierzchni – odcinek Droga Męczenników Majdanka – most na Czerniejówce

Wilcza - remont nawierzchni - odcinek Długa - Grochowskiego

Dywizjonu 303 - początek budowy

 

2009

Krochmalna - remont południowego mostu

Wyzwolenia - remont od Mickiewicza do Głuskiej

 

2010

Granitowa - budowa ulicy wraz z pętlą autobusową

Roztocze - budowa odcinka os. Świt - Jana Pawła II

Mełgiewska - remont nawierzchni jezdni północnej - odcinek Andersa - al. Tysiąclecia

Dywizjonu 303 - zakończenie budowy przedłużenia Krańcowej (Długa - Kunickiego)

 

2011

Związkowa - remont ulicy

Dekutowskiego - budowa odcinka al. Witosa - ul. Droga Męczenników Majdanka

Krochmalna - remont nawierzchni

Lwowska - remont nawierzchni

Diamentowa - remont nawierzchni - odcinek Krochmalna - Medalionów (to była wybitnie zdewastowana ulica)

 

2012

Do Dysa i Wojtasa - budowa ulicy

Długa - wymiana nawierzhcni na odcinku od ul. Pawiej do ul. Krańcowej

Koncertowa - remont ulicy - odcinek al. Kompozytorów Polskich - przyszła Zelwerowicza

al. Kompozytorów Polskich - remont ulicy - odcinek al. Smorawińskiego - Koncertowa

Węglarza - budowa ulicy - odcinek do Walecznych

 

2013

Abramowicka - remont ulicy - odcinek Sierpińskiego - Sadowa

Głuska - rozpoczęcie remontu

Droga Męczenników Majdanka - remont ulicy - odcinek Lotnicza - pętla Majdanek i Dekutowskiego - Felin

Doświadczalna - remont ulicy

Filaretów - remont nawierzchni - odcinek Głęboka - Zana, poszerzenie odcinka między Grażyny a Głęboką

skrzyżowanie Lubartowska x Obywatelska - remont

Główna - rozpoczęcie remontu nawierzhcni i budowy wiaduktu nad al. Solidarności

Podzamcze - remont nawierzchni

Mełgiewska i Metalurgiczna - przebudowa na 2-jezdniowe

skrzyżowanie Zemborzycka x Diamentowa - przebudowa, dodatkowe pasy

Mickiewicza - remont nawierzchni

Lucyny Herc - remont nawierzchni

Plewińskiego - budowa ulicy

Pliszczyńska - budowa nowego śladu w rejonie obwodnicy

Rataja - remont ulicy z poszerzeniem - od Grygowej do ul. Felin

al. Kompozytorów Polskich x Koncertowa - budowa pierwszego ronda turbinowego

skrzyżowanie Bohaterów Monte Cassino x al. Kraśnicka - przebudowa

S17 - odcinek Kurów - Jastków

S17 - przebudowa dwujezdniowej DK17 z lat 70. między Lublinem a Piaskami na drogę ekspresową, ukończona w 2013 r.

 

2014

Armii Krajowej - remont ulicy - odcinek Orkana - Jana Pawła II

Filaretów - ukończenie remontu nawierzchni na odcinku Zana - Jana Pawła II

Gębali (oraz Fijałkowskiego) - budowa ulicy - odcinek Chodźki - Szeligowskiego

Główna - zakończenie budowy wiaduktu nad al. Solidarności

Głuska - ukończenie remontu

Grabskiego - wymiana nawierzhcni na odcinku od Drogi Męczenników Majdanka do al. Witosa

Łęczyńska - remont ulicy

Młyńska x Gazowa - budowa ronda

Narutowicza - remont ulicy - odcinek Okopowa - al. Piłsudskiego, z przyległymi ulicami

Poligonowa - przebudowa na dwujezdniową - rozpoczęcie inwestycji

al. Solidarności - oddanie do użytkowania przedłużenia od al. Warszawskiej do granicy miasta i obwodnicy

al. Smorawińskiego - remont wiaduktów między al. Kompozytorów Polskich a Szeligowskiego

al. Warszawska - oddanie do użytkowania wiaduktu nad al. Solidarności

al. Witosa - wymiana nawierzchni na drodze serwisowej od okolicy wiaduktu do ul. Hutniczej

Zelwerowicza - budowa ulicy od ul. Choiny do Poligonowej

S17 - odcinek Jastków - Lublin

Obwodnica Lublina - oddanie do użytkowania północnej części od węzła Sławinek do węzła Witosa

 

2015

ul. Lubelskiego Lipca 80 - oddanie wiaduktu

Armii Krajowej - remont ulicy - odcinek Bohaterów Monte Cassino - Orkana

Poligonowa - oddanie do użytkowania nowego dwujezdniowego przebiegu od ul. Willowej do obwodnicy Lublina

Strzembosza - budowa ulicy

Obwodnica Lublina - w budowie zachodnia obwodnica od węzła Sławinek do Konopnicy

al. Piłsudskiego - remont nawierzchni

ul. Dunikowskiego - budowa ulicy

al. Kraśnicka - remont nawierzchni - odcinek Roztocze - Jana Pawła II

al. Kraśnicka - przebudowa skrzyżowania DK19 u DW747 na granicy miasta Lublin i Konopnicy

ul. Dziewanny - remont nawierzchni

ul. Walecznych - remont nawierzchni

ul. Koncertowa - remont nawierzchni

ul. Wyszyńskiego - remont nawierzchni

ul. Romantyczna - remont

ul. Symfoniczna - remont

 

2016

wiadukt na al. Solidarności na skrzyżowaniu z al. Sikorskiego - rozpoczęcie inwestycji

ul. Muzyczna, przedłużenie z mostem - rozpoczęcie inwestycji

ul. Narutowicza - remont (odcinek al. Piłsudskiego - Głęboka)

al. Kompozytorów Polskich - remont (odcinek al. Solidarności - al. Smorawińskiego)

Obwodnica Lublina - oddanie odcinka Lublin Sławinek - Lublin Węglin

 

2017

ul. Bohaterów Monte Cassino - budowa ulicy (odcinek al. Solidarności - Wojciechowska)

ul. Bohaterów Monte Cassino - remont nawierzchni (odcinek Zana - al. Kraśnicka)

wiadukt na al. Solidarności na skrzyżowaniu z al. Sikorskiego - ukończenie inwestycji

ul. Muzyczna, przedłużenie z mostem 700-lecia Lublina - ukończenie inwestycji

plac Litewski - ukończenie modernizacji, ul. Kapucyńska staje się jednokierunkowa, ul. Krakowskie Przedmieście zamienia się w deptak na odcinku od Kapucyńskiej do 3 Maja

al. Tysiąclecia - remont nawierzchni (odcinek Lubartowska - Podzamcze)

Droga Męczenników Majdanka - budowa skrzyżowania z ul. Garbarską

Droga Męczenników Majdanka - przebudowa skrzyżowania z ul. Lotniczą

Krężnicka - remont na odcinku na południe od Żeglarskiej

 

2018

Grygowej - wiadukt - rozbiórka w celu remontu, a dokładniej - zastąpienia nową budowlą

Grygowej - przebudowa ulicy na dwujezdniową na odcinku Metalurgiczna - Pancerniaków

skrzyżowanie Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - przebudowa

skrzyżowanie Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza - przebudowa

Krochmalna - rozbiórka i remont wiaduktu kolejowego nad ulicą

Krochmalna - przebudowa skrzyżowania z Diamentową

ul. Bohaterów Monte Cassino - dokończenie budowy ulicy (odcinek al. Solidarności - Wojciechowska)

Wojciechowska - remont nawierzchni - odcinek Morwowa - Polfa

budowa ulicy między Kunickiego i Wrotkowską przez jednostkę wojskową

Choiny - przebudowa ulicy na dwujezdniową na odcinku Zelwerowicza - granica miasta

Al. Zygmuntowskie - remont ulicy

rondo Al. Zygmuntowskie x al. Unii Lubelskiej - rozpoczęcie przebudowy

Kalinowszczyzna - rozpoczęcie remontu ulicy

Al. Racławickie - nieudany przetarg na przebudowę ulicy, oferty znacznie przekroczyły kosztorys

S17 - rozpoczęto budowę obwodnicy Kołbieli

 

2019

Grygowej - ciąg dalszy rekonstrukcji wiaduktu z przebudową ulicy i ukończenie prac

Al. Zygmuntowskie - remont ulicy

Lubelskiego Lipca 80 - remont ronda

Fabryczna - remont ulicy z mostem na Czerniejówce

Choiny - przebudowa ulicy od pętli Paderewskiego do granic miasta na dwujezdniową

Fantastyczna - remont nawierzchni

Rycerska - remont nawierzchni

Tarasowa - budowa ulicy

Krochmalna - kontynuacja i ukończenie przebudowy

Abramowicka - kontynuacja i ukończenie przebudowy

Wyścigowa - odcinek Wrotkowska - Kunickiego - budowa ulicy, oddanie do użytku

Kasztanowa - przebudowa

Kaskadowa - budowa ulicy

Firlejowska - przebudowa

Balladyny  - przebudowa

Boya-Żeleńskiego - budowa ulicy

Kalinowszczyzna - kontynuacja przebudowy

Pawia - zastąpienie starego mostu nowym

Chabrowa - budowa ulicy

Rozmarynowa - budowa ulicy

Diamentowa - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Droga Męczenników Majdanka - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

remonty ulic: ul. Halickiego i ul. Barcickiego, budowa ul. przebudowa ul. Piaskowej, rozbudowa ul. Pana Tadeusza

S17 - oddanie odcinka Garwolin - Kurów z obwodnicą Ryk

2020

Aleje Racławickie - rozpoczęcie przebudowy

Lipowa - rozpoczęcie przebudowy

Poniatowskiego - rozpoczęcie przebudowy 

Kalinowszczyzna - ukończenie przebudowy ulicy

Franczaka Lalka - rozpoczęcie budowy pętli

Zbożowa - rozpoczęcie budowy pętli

Janowska - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Diamentowa - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Droga Męczenników Majdanka - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Dworzec Metropolitalny - rozpoczęcie budowy dworca w rejonie ul. Dworcowej, Gazowej i Młyńskiej, przy Dworcu PKP

S17 - oddanie obwodnicy Kołbieli i odcinka do Zakrętu 

 

2021 

Aleje Racławickie - kontynuacja i planowane zakończenie przebudowy

Lipowa - kontynuacja i planowane zakończenie przebudowy

Poniatowskiego - kontynuacja i planowane zakończenie przebudowy

Nałkowskich - rozpoczęcie przebudowy - odcinek Romera - Żeglarska

Leszka - budowa ulicy

Ziemowita - budowa ulicy

al. Kraśnicka przy ul. Wróbla - rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego

Granitowa - rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego

Osmolicka - rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego

Janowska - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Diamentowa - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Droga Męczenników Majdanka - trwała przebudowa wiaduktu kolejowego

Krochmalna przy Cukrowniczej - przebudowa ulicy, budowa placów postojowych

Dworzec Metropolitalny - budowa w toku

 

_ _ _ _ _

 

Specjalne podziękowanie za uzupełnienia należą się dla wymienionych niżej osób:

- Michał Krawczyk

- mafi_lublin

- piotr_k

- mor_1

Wykorzystano kilka dat z książek:

T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, "Lublin. Dzieje Miasta. Tom II. XIX i XX wiek." Towarzystwo Miłośników Lublina, Wydawnictwo Multico

60 lat Lubelskiego Oddziału SITK RP

Kalendarium wykonano na podstawie obserwacji własnych, starych planów Lublina, archiwalnych numerów Kuriera Lubelskiego oraz fotografii dokumentujących inwestycje.