Warunki użytkowania aplikacji

1. Program LBus jest rozpowszechniany na licencji freeware. Oznacza to, że:

  • używanie tego programu jest całkowicie bezpłatne.
  • dozwolone jest: nieodpłatne kopiowanie wesji instalacyjnej aplikacji, przekazywanie jej innym osobom, umieszczanie na stronie internetowej, gdzie pobieranie plików nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.
  • zabrania się pobierania opłat za rozpowszechnianie programu, odzyskiwania kodu źródłowego i publikowania zmodyfikowanych plików należących do pakietu instalacyjnego.

2. Autor dołożył wszelkich starań, by aplikacja działała prawidłowo w zakresie technicznym, a dane były poprawne pod względem merytorycznym. Nie można jednak wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Autor nie odpowiada za jakiekolwiek szkody.

3. Jeśli nie zgadzasz się chociaż z jednym z powyższych punktów, nie instaluj i nie używaj programu.


Instalacja programu

Każdy, kto instalował choć jeden program, nie będzie miał problemu z zamontowaniem tej aplikacji na swoim dysku twardym.

Po uruchomieniu instalatora należy nacisnąć "Dalej >". Pojawi się okno z warunkami licencyjnymi - Użytkownik musi się zgodzić z tymi postanowieniami, jeśli chce zainstalować aplikację. W kolejnym kroku wybiera się katalog (folder), w którym program zostanie zamontowany. Domyślnie jest to "C:\Program Files\LBus". Jeśli na dysku jest zapisana wcześniejsza wersja programu, to ścieżka dostępu zostanie wyświetlona (np. "E:\Programy\LBus"). Następnie należy wskazać, które skróty zostaną utworzone: w menu start, na pulpicie, w pasku szybkiego uruchamiania. Po wciśnięciu klawisza "Instaluj" aplikacja jest kopiowana do wybranego katalogu.


Pierwsze kroki w programie

Po uruchomieniu programu należy załadować jeden z planów. Można to zrobić klikając na przycisk "Otwórz" (który znajduje się na pasku narzędzi w zakładce Plik) lub wciskając Ctrl+O. Mapę można wybrać wskazując odpowiedni plik (z rozszerzeniem .lbus) w Eksploratorze Windows lub w dowolnym menedżerze plików. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy na ulicę lub pętlę otworzy się okno z informacją, jak nazywa się wybrana ulica/pętla oraz jakie linie tamtędy przejeżdżają.

Przesunąć mapę można za kilka sposobów - za pomocą pasków przewijania, klawiszy sterujących kursorem, prawego klawisza myszy oraz rolki myszy (po uprzednim ustawieniu w Opcjach).

Można zobaczyć też przebieg tylko jednej linii - po kliknięciu na przycisk "Trasa" (zakładka Widok) lub wciśnięciu Ctrl+T otworzy się okno, w którym wymienione zostaną ulice, przez które linia przejeżdża, a na mapie będzie zaznaczona trasa.

W przypadku starszych planów pomocne jest włączenie kolorowej mapy - do tego służy przycisk Mapa (Ctrl+M) w zakładce Widok. Dzięki tej funkcji można porównać zasięg ówczesnych linii ze stanem obecnym.

Program można dostosować do własnych upodobań - wystarczy wybrać Ustawienia (Ctrl+U) z zakładki Opcje.


Pasek narzędzi

Rozwinąć pasek narzędzi można na dwa sposoby:

- klikając lewym klawiszem myszy w jedną z zakładek;

- naciskając Ctrl+1 (zakładka Plik), Ctrl+2 (Widok), Ctrl+3 (Opcje) lub Ctrl+4 (Pomoc).

Istnieją cztery możliwości schowania paska - można je aktywować/zablokować w oknie ustawień:

- klikając lewym klawiszem myszy w puste pole paska narzędzi;

- klikając lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na mapie;

- klikając lewym klawiszem myszy po raz drugi w zakładkę;

- naciskając Ctrl+0.


zakładka Plik

Plan

Otwórz (Ctrl+O) - otwiera okno wyboru pliku z planem Lublina.

Starszy (Ctrl+F6) - wybór pliku z planem obowiązującym kilka miesięcy lub lat wcześniej.

Nowszy (Ctrl+F8) - wybór pliku z planem obowiązującym kilka miesięcy lub lat później.


Okno

Nowe (Ctrl+N) - otwiera nowe okno programu.

Zamknij (Ctrl+Q) - kończy pracę z aplikacją.

 

zakładka Widok

Skala

Powiększ (+) - powiększa plan (maksymalne powiększenie to 32x).

Pomniejsz (-) - pomniejsza plan.

 

Okna

Info (Ctrl+I) - wświetla okno z informacją o wybranej ulicy lub pętli.

Trasa (Ctrl+T) - pokazuje okno, które umożliwia podgląd trasy wybranej linii autobusowej, mikrobusowej lub trolejbusowej.


Dodatki

Trakcja (Ctrl+K) - zaznacza ulice, nad którymi wisiała trakcja trolejbusowa używana w ruchu liniowym.

Nocne (Ctrl+E) - pokazuje, którędy kursowały linie nocne.

Sezonowe (Ctrl+Z) - oznacza ulice, którymi jeździły autobusy linii sezonowych.

Bezpłatne (Ctrl+B) - podświetla ulice, po których kursowały autobusy linii hipermarketowych.


Plan

Mapa (Ctrl+M) - wyświetla współczesną mapę Lublina, pomocną przy oglądaniu starych planów


zakładka Opcje

Narzędzia

Ustawienia (Ctrl+U) - otwiera okno, w którym można dostosować aplikację do własnych upodobań.

Na wierzchu (Ctrl+W) - sprawia, że okno aplikacji nie będzie zasłaniane przez okna innych programów.

Aktualizacja (Ctrl+A) - sprawdza, czy w internecie są dostępne nowsze wersje programu. Po otwarciu nowego okna należy wcisnąć "Sprawdź". Jeśli okaże się, że została opublikowana nowsza wersja programu, to przycisk "Wejdź na stronę WWW" będzie odblokowany. Kliknięcie go spowoduje otwarcie strony www.lubus.vot.pl/lubus.


zakładka Pomoc

Dokumentacja

Pomoc (F1) - wyświetla ten dokument;

Autorzy (F4) - pokazuje okno z informacjami o osobach, dzięki którym powstał program.


Zmiana ustawień

Przyciski w oknie ustawień

Pomoc - wyświetla plik pomocy;

Domyślne - przywraca fabryczne ustawienia programu;

Zastosuj - zatwierdza zmiany, ale nie zapisuje ich i nie zamyka okna dialogowego;

Zapisz i zamknij - zatwierdza i zapisuje zmiany oraz zamyka okno dialogowe;

Anuluj - cofa wszystkie zmiany, nawet te zatwierdzone przyciskiem "Zastosuj".Po uruchomieniu programu

Nie otwieraj żadnego planu - po uruchomieniu aplikacji żaden plan nie zostanie otworzony;

Pokaż okno wyboru pliku - wyświetla okno wyboru, tak jak po wciśnięciu przycisku "Otwórz" na pasku narzędzi;

Otwórz ostatnio wybrany plan - otwiera plan, który był używany przez zamknięciem aplikacji;

Wyświetl najnowszą mapę - wybiera plan z obecnie obowiązującymi trasami.

Uwaga: powyższe ustawienia nie są uwzględniane, jeśli dokonano wyboru plików z poziomu Eksploratora Windows lub menedżera plików (typu Total Comander, 7Zip File Manager, FreeCommander).

Przywróć otwarte okna - jeśli pole jest zaznaczone, wyświetla okna "Info" i "Trasy", jeśli były otwarte przed zamknięciem programu.

Przywróć ustawienia skali - jeśli pole jest zaznaczone, to ustawia powiększenie tak, jak to było przed zakończeniem pracy z aplikacją; w przeciwnym wypadku wybiera powiększenie 2x.


Ukrywanie paska narzędzi

Umożliwia wybranie sposobu chowania paska narzędzi - za pomocą kliknięcia myszą lub skrótu klawiszowego.


Inne

Potwierdź wyjście z programu - przed zamknięciem okna aplikacji pojawia się monit, w którym należy zatwierdzić swoją decyzję.

Użyj rolki do przewijania - wybranie tej opcji umożliwia przewijanie mapy za pomocą rolki myszy; aby włączyć przewijanie, należy ponownie uruchomić aplikację.

Kolor paska narzędzi - można zmienić kolor na czarny, niebieski lub srebrny.


Kolory

Ulica - kolor ulic i pętli;

Wybrany odcinek - kolor fragmentu ulicy, do którego odnosi się informacja o liniach autobusowych i trolejbusowych;

Wybrana ulica - kolor całej ulicy;

Trakcja trolejbusowa - kolor ulic z trakcją trolejbusową (po wybraniu "Trakcja" z paska "Widok");

Zasięg linii - kolor ulic z liniami nocnymi, sezonowymi lub hipermarketowymi (po wybraniu "Nocne", "Sezonowe" lub "Bezpłatne" z paska "Widok");

Trasa normalna - kolor używany dla linii autobusowej, trolejbusowej lub mikrobusowej;

Objazdy - kolor używany w przypadku objazdów;

Warianty - kolor używany dla odcinków, po których wybrana linia dojeżdża wybranymi kursami;

Pierwszy kierunek, drugi kierunek, oba kierunki - kolory dla odcinków, po których linia kursuje w jednym lub w obydwu kierunkach.


Kolory w oknach informacyjnych

Ustawienia dotyczą okien "Info" i "Trasa". Można dostosować kolory tła i tekstu oraz krój i wielkość czcionki. Po wybraniu "Użyj kolorów systemowych" ustawienia kolorów są ignorowane i wybierane te zapisane w systemie.


Nazwy ulic

Używaj tylko WIELKICH liter - nazwy ulic będą zawierały tylko wielkie litery (np. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE);

Tylko Pierwsza Wielka Litera - w nazwach tylko pierwsza litera będzie duża (np. Krakowskie Przedmieście);

Przed właściwymi nazwami ulic dodawaj "aleja" bądź "Aleje" - odznaczenie pola spowoduje, że zamiast "Aleje Racławickie" pojawi się samo "Racławickie"


Wyświetlanie ówczesnych i obecnie obowiązujących nazw - pomocne przy oglądaniu starszych planów.

Tylko ówczesne nazwy - np. aleja Świerczewskiego;

Współczesna nazwa w nawiasie - np. aleja Świerczewskiego (aleja Piłsudskiego);

Ówczesna nazwa w nawiasie - np. aleja Piłsudskiego (aleja Świerczewskiego);

Tylko współczesne nazwy - np. aleja Piłsudskiego.


Dodatkowe informacje

Jak interpretować zapis przebiegu linii

Pętle oznaczone są porubioną czcionką, a w nawiasach są oznaczone trasy wariantowe.

[Żeglarska - Nałkowskich] - Romera - Diamentowa - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - 1 Maja - aleja Unii Lubelskiej - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - aleja Tysiąclecia - plac Singera - Kalinowszczyzna - aleja Andersa - Mełgiewska - Mełgiewska Daewoo - [Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia - [Metalurgiczna - Grygowej - Zajezdnia MPK]]

Podstawowa trasa linii to Romera - Mełgiewska Daewoo, wybrane kursy jeźdżą z Żeglarskiej, niektóre są wydłużone do Odlewni, a część z nich dodatkowo dojeżdża do zajezdni.


osiedle Świt - Roztocze - aleja Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Nadbystrzycka - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - Droga Męczenników Majdanka - Majdanek - [Droga Męczenników Majdanka - Dobrzańskiego] - [Droga Męczenników Majdanka - Doświadczalna - osiedle Jagiellońskie]

Podstawowa trasa linii to osiedle Świt - Majdanek. Niektóre kursy są wydłużone do Dobrzańskiego, a część - do osiedla Jagiellońskiego.


osiedle Świt - Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Jana Pawła II - Filaretów - osiedle Widok - Filaretów - Jana Pawła II - Krochmalna - Gazowa - Dworcowa - Młyńska - plac Bychawski - Wolska - [Fabryczna - Fabryczna park] - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska Daewoo - [Mełgiewska - Metalurgiczna - Odlewnia]

Podstawowa trasa linii to osiedle Świt - Mełgiewska Daewoo. Cześć kursów jest skrócona do Fabrycznej, niektóre są wydłużone do Odlewni przy Metalurgicznej.


Jak wspomóc rozwój aplikacji

Jest wiele sposobów na to, żeby dołączyć do zespołu pracującego nad rozwojem programu.

  • powiadomić o błędzie w aplikacji, który może przeszkadzać lub uniemożliwiać obsługę (błędy techniczne);
  • napisać o nieprawidłowej trasie linii w danym czasie (błędy merytoryczne);
  • podzielić się własnymi pomysłami, informacjami o liniach z okresu, który nie został jeszcze uwzględniony.


Autorzy

Pomysł i opracowanie: Michał Krawczyk (Mikra);

Uwagi i koncepcje: Rafał Falkiewicz (Fafik), Jacek Pudło;

Udostępnienie źródeł: Piotr Adamczyk, Piotr Cękalski, Rafał Falkiewicz (Fafik), Mariusz Kosiński, Michał Krawczyk (Mikra), Paweł Lis (PL2251), Michał Malczewski (Meesha), Bohdan Turżański, Łukasz Watras (MKM.);

Dodatki: Dodatki: Giorgio Brausi (okno wyboru planu), Michael Margold (tablica LED), Adriano Paladini (pasek narzędzi), Richard Wells i Light Templer (pasek statusu).