Skrótowe opisy historii wybranych linii, ciekawostki.

1

Linia 1 obecnie wciąż jeszcze nawiązuje do swojej pierwotnej, powojennej wersji z lat 40. (Łęczyńska - Kalinowszczyzna - Dworzec PKP).

2

Obecna linia 2 łączy podmiejskie os. Borek przez centrum z os. Botanik i Sławinem. Na Willową dotarła w 2003, a na os. Borek - w 2004. W poprzednim wcieleniu linia ta docierała na Wrotkowską.

Zanim 2 trafiła na trasę znaną obecnie w latach 80. jeździła w relacji północ – południe, z Osiedla Szymanowskiego przez Związkową, Lubartowską, 1 Maja, Nowy Świat na Żeglarską. W 1990 roku została zdegradowana do roli linii szczytowej i dodatkowo podzielona tak jakby na dwie linie: „2” w relacji Osiedle Szymanowskiego – Dworzec PKP i „33” w relacji Żeglarska – Unicka - potem wydłużana do Związkowej, Rapackiego i w końcu w 2001 roku do Osiedla Szymanowskiego czym wchłonęła ówcześnie funkcjonującą „2”, co w praktyce oznaczało powrót na trasę z lat 80. tyle że pod szyldem „33”. Ostatecznie linia o takim przebiegu została zlikwidowana w 2006 roku.

3

Linia 3 trafiła na ul. Wyzwolenia i Głuską 1 wrzesnia 2003 r. Wówczas trójka pojawiła się w postaci Głusk - Dąbrowica. Bywały okresy, że trasa była podzielona na pół i do Głuska jeździła 30 lub 51. Było też 703 w czasie remontu Głuskiej. Do Dominowa wariantowymi kursami linia 3 została wydłużona (najprawdopodobniej) od 1 lutego 2005 roku. 51 na odcinku Dominów/Głusk - Centrum istniało od 4 września 2006 do 5 listopada 2010.

Linia 3 dłużej niż z Głuskiem związana jest z Dąbrowicą, gdzie jeździła od 1991 r. Wcześniej trójka kursowała dalej, do Uniszowic. Na ulicę Nałęczowską linia 3 dociera już od końca lat 60.

4

Numer 4 jest związany z Wieniawą od drugiej połowy lat 60. Wcześniej czwórka była linią jeżdżącą na Dziesiątą - zdaje się do 1961 r., gdy wydłużono sieć trolejbusową do Abramowic.

5

Obecnie (2019 r.) linia 5 od 10.08.2015 kursuje spod Bramy Krakowskiej do Świdnika lub Mełgwi. Dawna linia 5 do 2013 r. łączyła Sławinek z Ponikwodą. Linia ta od 1974 r. do końca lat 80. kursowała z Wojciechowskiej. Wcześniej piątka jeździła na Lubartowską, Spółdzielczości Pracy i do Elizówki.

6

Od okolic 1973 r. po reorganizacji linii szóstka łączyła Wrotkowską na południu z ul. Lwowską na północy miasta. Na przełomie lat 70. i 80. linię 6 wydłużono do ul. Trześniowskiej. Linia 6 dotarła do pętli Niepodległości co najmniej w 1989 r.

7

Linia 7 od lat wiąże się z Felinem. Zanim dotrze ona na os. Jagiellońskie, przemierza przemysłowe obszary i nieużytki, nieopodal ogromnej stacji rozrządowej. Ciekawostką jest fakt, ze z wiaduktu na Grygowej widoczne są wieżowce os. Słowackiego przy ul. Wileńskiej.

8

Linia 8 od dawna jest związana z południową częścią miasta. Już w latach 50. i 60. dojeżdżała na Rury i ul. Wąwozową. W 1975 r. ósemka dotarła na Janowską, a w 1991 r. do Zemborzyc.

9

Wedle archiwalnego Kuriera Lubelskiego linia 9 od 15 lutego 1960 r. łączyła nowe osiedle LSM z centrum i fabryką FSC. W 2015 r. linia została zelektryfikowana i jest obsługiwana przez trolejbusy, przy czym numer linii zmieniono na 159.

10

W 1958 r. przyłączono do Lublina wiele nowych terenów, w tym Węglin. W 1959 r. w czerwcu, po dostawach nowych Sanów H01B, ruszyła na Węglin linia 10 na trasie Węglin - plac Wolności (później dworzec PKP). Wzdłuż alei Kraśnickiej powstawały nowe osiedla, w wyniku czego z czasem dziesiątka stała się jedną z najważniejszych linii.

11

Początkowo, od 1959 r. 11 łączyła Ponikwodę z centrum. Później linię skierowano na Żeglarską. Dopiero początku lat 70. linia 11 trafiła na trasę podobną do 9, jeżdżąc z Wojciechowskiej na Mełgiewską. Taka trasa obowiązywała do 2012 r. Z kolei od 2017 r. jedenastka to już zupełnie inna linia - z Węglarza przez Nowy Świat na os. Widok.

12

Numer 12 dojeżdża na południowy zachód od Lublina, do Konopnicy i do Stasina. W latach 80. dwunastka jeździła również do Zemborzyc. Ogółem linia 12 zapewniała połączenie Czechowa przez centrum z Konopnicą od połowy lat 70. Wcześniej linia ta dojeżdżała tylko na Czechów - jeszcze zanim powstało tam blokowisko. Pierwsze wcielenie linii z lat 60. łączyło Sławin i Majdanek (1963 r.), nieco później, również w latach 60. - centrum i Felin.

13

Już w latach 60. linia 13 docierała na ulicę Ducha, w południowe rejony Sławina. Trasę skrócono, a później od okolic 1973 r. linię tę skierowano ul. Północną do obsługi nowego osiedla Wieniawskiego na Czechowie. Na przełomie lat 70. i 80. trzynastkę poprowadzono przez Wieniawę ulicą Popiełuszki. W 1993 r. wraz z otwarciem al. Sikorskiego linię skierowano łącznikiem widocznym na zdjęciu. U wylotu ul. Popiełuszki znajduje się charakterystyczna kładka, z której można zrobić ładne zdjęcie.

14

W 1963 r. linia 14 łączyła centrum z ul. Krochmalną, kończąc przy Betonowej. Kolejne wcielenie linii z początku lat 70. łączyło Czechów z dworcem PKP. W połowie lat 70. czternastka połączyła Majdanek z LSM. Natomiast w latach 80. linię skierowano na Czechów, by wreszcie w 1991 r. linia 14 trafiła na trasę podobną do dzisiejszej.

15

Historia linii. 15 to ważny numer w historii lubelskiej komunikacji - była to pierwsza linia trolejbusowa w 1953 r., która połączyła dworzec PKP z al. Racławickimi. Numer połączenia trolejbusowego w 1973 r. przemianowano na 50. Początkowo w 1973 r. autobus numer 15 kursował na trasie podmiejskiej do Motycza. Na przełomie lat 70. i 80. w wyniku rozbudowy Czechowa nowa, okrężna linia 15 trafiła na trasę Koncertowa - centrum. Linia związała się z końcowym na Hempla. Później były linie 15A i 15B, a w 2011 r. piętnastkę wydłużono na Żeglarską.

16

Linia 16 początkowo była linią trolejbusową, związaną z Dziesiątą i ul. Kunickiego. Ulica Kunickiego, niegdyś Bychawska, stanowi kręgosłup dzielnicy Dziesiąta, włączonej już przed wojną w granice Lublina. W zabudowie dominują domy jednorodzinne. Po wojnie kursowała po niej popularna linia autobusowa z numerem 4, na której kursował w 1947 r. m. in. Magirus (zwany w prasie Wielką Czwórką). Już 7.11.1953 ruszyły tędy trolejbusy, początkowo linii 16 (później zmienionej na 51 i 151). Problem dla nich stanowiła początkowo woda często zalewająca przejazd pod torami. Elektryczne pojazdy trwale wpisały się w klimat dzielnicy. Jeszcze w latach 90. często było słychać tu wyjące, radzieckie Ziutki, które z tego co pamiętam rozpędzały się do niemałych prędkości. Trasę trolejbusową dwukrotnie przedłużano, 01.01.1961 z ul. Mickiewicza do Abramowic i 28.06.2014 do ul. Szymonowica.

Od 1973 r. numer 16 przejęły autobusy na trasie Abramowice - FSC. Pod koniec lat 70. linię wydłużono do Dominowa. Pod koniec lat 80. szesnastka docierała pod odlewnię. Zlikwidowano ją na początku lat 90. wraz z redukcjami w odlewni. W 1994 r. linia pojawiła się na trasie z Abramowic do Kalinowszczyzny, zbliżonej do obecnej.

17

Linia docierała niegdyś na os. Widok. Obecnie, po rozbudowie sieci trolejbusowej, ten numer dociera do Abramowic. Linia 17 ma długą historię. W 1959 r. uruchomiono trasę trolejbusową na Lubartowskiej, którą obsługiwała nowa linia trolejbusowa 17. W 1973 r. zastąpiła ją linia autobusowa na zmienionej trasie. Linię wydłużono z ul. Diamentowej do os. Widok w 1996 r.

18

Pierwotnie uruchomiona jako linia trolejbusowa na al. Warszawską. Linia 18 sięga swoją historią 1963 roku.

20

Numer 20 sięga historią 1963 r. i z początku była to linia trolejbusowa. 

25

Linia 25 od drugiej połowy lat 70. łączy Zemborzyce z rejonem centrum, a od początku lat 80. wydłużono ją do Prawiednik.

29

W miarę rozbudowy Czechowa uruchamiano nowe linie. Jedną z nich była 29, która początkowo - od przełomu lat 70. i 80. - kończyła na Kompozytorów Polskich, a później na Paderewskiego. Jej rolą był dowóz w rejony przemysłowe Wrotkowa. Specyfiką trasy tej linii jest przejazd wzdłuż ulicy Północnej aż do Kosmowskiej.

32

Obecna linia 32 kursuje ul. Filaretów z os. Widok do centrum i na ul. Niepodległości. od drugiej połowy lat 90. Wcześniej, w latach 80., numer ten oznaczał połączenie podmiejskie do Snopkowa.

37

Linia 37 uruchomiona w obecnej wersji mniej więcej w 2004 r. daje bezpośrednie połączenie Sławinka i LSM.

39

Historia linii 39 sięga okresu 1981 roku i związana jest z budową osiedli z wielkiej płyty na Czubach. Trasa ta od początku zapewniała połączenie Filaretów z centrum.

Historię zakręconego przebiegu linii 39 można prześledzić na starych mapach. Przed ukończeniem wiaduktu na Filaretów 39 kończyło po prostu przed wiaduktem od południowej strony. W rezultacie historycznych zmian tras, z ul. Filaretów do centrum na al. Tysiąclecia można dojechać z obu stron ulicy - po drugiej stronie jest 31 jadące inną trasą.

42

Pierwotnie w latach 80. numer ten oznaczał połączenie z Krężnicą Jarą. Druga, istniejąca obecnie odsłona linii 42 z Czechowa na Czuby istnieje od 1991 r.

44

Dawno, dawno temu linia 44, zwana przez niektórych "czwórkami", kończyła trasę na Poczekajce, na skraju osiedlu Krasińskiego, na przystanku na Bohaterów Monte Cassino. Kiedyś linia 44 kręciła duże koło po całych Czubach, zapewniając dojazd m. in. studentom politechniki. Linię uruchomiono w 1983 r. na trasie os. Paderewskiego - Armii Krajowej. Zapewniała ona obsługę nowych osiedli na zachodnich Czubach. Jej uruchomienie było możliwe, gdyż w latach 1979-1983 wybudowano nowe ulice: Jana Pawła II i Armii Krajowej.

45

Linia 45 to - możnaby kiedyś powiedzieć - linia przemysłowa. Jej zadaniem był dowóz do dzielnic przemysłowych, zakładów pracy z osiedli mieszkalnych. Uruchomiono ją w 1984 r. i docierała z LSM do FSC i odlewni Ursus. W 1993 r. linia dotarła na os. Świt. Wraz z kresem odlewni, a potem i Daewoo, linia zaczęła tracić na znaczeniu.

47

Linia 47 od początku XXI wieku łączy Felin i Czechów (od 2016 roku również Sławinek). Przez ładnych parę lat była to linia przydzielona do obsługi przewoźnikom prywatnym. W drugiej połowie lat 80., gdy numeracja linii autobusowych przekroczyła liczbę 45, numer 47 nosiła linia podmiejska łącząca centrum i Jakubowice (później Krasienin).

48

W 1984 r. uruchomiona została linia podmiejska nr 48 Węglin - Radawiec. W 1991 r. połączenie już nie funkcjonowało. Później autobusy MPK można było spotkać w Radawcu przy okazji dożynek.

49

Jeśli chodzi o nieobecne na drogach numery linii, to w 1984 r. uruchomiona została linia 49 z ul. Mickiewicza do Piotrowic. W latach 80. rozwijano sieć połączeń podmiejskich, które zwinęły się ze zmianą ustrojową.Na początku lat 90. numer 49 był już linią z centrum pod odlewnię. Później do Piotrowic kursowała linia M, która z czasem też została zlikwidowana. 

51

51 na odcinku Dominów/Głusk - Centrum istniało od 4 września 2006 do 5 listopada 2010.

54

Linia 54 zapewnia dojazd z Szerokiego i Konopnicy oraz Stasina na Zana, umożliwiając dojazd do szkół, centrów handlowych, a także możliwość przesiadki na inne linie miejskie. Jej obecna historia, pełna zmian tras, sięga 2006 roku. W latach 80. numer 54 oznaczał linię trolejbusową z Zana na Unicką, a po zmianie trolejbusów na 150 - linię z Czechowa (os. Szymanowskiego) na Majdan Tatarski, zlikwidowaną na początku lat 90.

150

Linię 150 zlikwidowano w 2016 r. Jej wcześniejszym numerem do 1984 r. był 50, a do 1973 r. - była to linia nr 15, czyli pierwsza linia trolejbusowa w Lublinie (od 1953 r.).

151

Połączenie Węglina i Abramowic przez centrum. Od czasu zbudowania trasy trolejbusowej na Kraśnickiej w 1990 r. trolejbusy mają duże znaczenie w obsłudze zachodniej części miasta.

154

Obecna linia 154 prowadzi nową trasą trolejbusową na ul. Unickiej, Podzamcze i al. Unii Lubelskiej, uruchomioną - 31.10.2014 r.

157

Uruchomiona 01.03.2016 linia 157 wykonuje ogromne koło po mieście, jadąc z ul. Zana na Mełgiewską przez Diamentową, Zemborzycką, Kunickiego i al. Unii Lubelskiej, pomijając przy tym centrum. Linia zapewnia bezpośrednie połączenie między osiedlem Kruczkowskiego a dzielnicami Rury i Kalinowszczyzna. Częstotliwość kursowania: 30 minut. Poprzednie wcielenie linii 157 zlikwidowano w 2004 r., również była to trasa robiąca duże koło.

161

Obecna linia 161, to elektryczne wcielenie linii 28.

 

 

Specjalne podziękowania dla: MKM.