Skrótowe opisy historii wybranych linii, ciekawostki.

1

Linia 1 obecnie wciąż jeszcze nawiązuje do swojej pierwotnej, powojennej wersji z lat 40. (Łęczyńska - Kalinowszczyzna - Dworzec PKP).

4

Numer 4 jest związany z Wieniawą od drugiej połowy lat 60. Wcześniej czwórka była linią jeżdżącą na Dziesiątą - zdaje się do 1961 r., gdy wydłużono sieć trolejbusową do Abramowic.

6

Od okolic 1973 r. po reorganizacji linii szóstka łączyła Wrotkowską na południu z ul. Lwowską na północy miasta. Na przełomie lat 70. i 80. linię 6 wydłużono do ul. Trześniowskiej. Linia 6 dotarła do pętli Niepodległości co najmniej w 1989 r.

8

Linia 8 od dawna jest związana z południową częścią miasta. Już w latach 50. i 60. dojeżdżała na Rury i ul. Wąwozową. W 1975 r. ósemka dotarła na Janowską, a w 1991 r. do Zemborzyc.

9

Wedle archiwalnego Kuriera Lubelskiego linia 9 od 15 lutego 1960 r. łączyła nowe osiedle LSM z centrum i fabryką FSC. W 2015 r. linia została zelektryfikowana i jest obsługiwana przez trolejbusy, przy czym numer linii zmieniono na 159.

13

Już w latach 60. linia 13 docierała na ulicę Ducha, w południowe rejony Sławina. Trasę skrócono, a później od okolic 1973 r. linię tę skierowano ul. Północną do obsługi nowego osiedla Wieniawskiego na Czechowie. Na przełomie lat 70. i 80. trzynastkę poprowadzono przez Wieniawę ulicą Popiełuszki. W 1993 r. wraz z otwarciem al. Sikorskiego linię skierowano łącznikiem widocznym na zdjęciu. U wylotu ul. Popiełuszki znajduje się charakterystyczna kładka, z której można zrobić ładne zdjęcie.

16

Linia 16 początkowo była linią trolejbusową, związaną z Dziesiątą i ul. Kunickiego. Ulica Kunickiego, niegdyś Bychawska, stanowi kręgosłup dzielnicy Dziesiąta, włączonej już przed wojną w granice Lublina. W zabudowie dominują domy jednorodzinne. Po wojnie kursowała po niej popularna linia autobusowa z numerem 4, na której kursował w 1947 r. m. in. Magirus (zwany w prasie Wielką Czwórką). Już 7.11.1953 ruszyły tędy trolejbusy, początkowo linii 16 (później zmienionej na 51 i 151). Problem dla nich stanowiła początkowo woda często zalewająca przejazd pod torami. Elektryczne pojazdy trwale wpisały się w klimat dzielnicy. Jeszcze w latach 90. często było słychać tu wyjące, radzieckie Ziutki, które z tego co pamiętam rozpędzały się do niemałych prędkości. Trasę trolejbusową dwukrotnie przedłużano, 01.01.1961 z ul. Mickiewicza do Abramowic i 28.06.2014 do ul. Szymonowica.

17

Linia docierała niegdyś na os. Widok. Obecnie, po rozbudowie sieci trolejbusowej, ten numer dociera do Abramowic. Linia 17 ma długą historię. W 1959 r. uruchomiono trasę trolejbusową na Lubartowskiej, którą obsługiwała nowa linia trolejbusowa 17. W 1973 r. zastąpiła ją linia autobusowa na zmienionej trasie. Linię wydłużono z ul. Diamentowej do os. Widok w 1996 r.

18

Pierwotnie uruchomiona jako linia trolejbusowa na al. Warszawską. Linia 18 sięga swoją historią 1963 roku.

20

Numer 20 sięga historią 1963 r. i z początku była to linia trolejbusowa. 

25

Linia 25 od drugiej połowy lat 70. łączy Zemborzyce z rejonem centrum, a od początku lat 80. wydłużono ją do Prawiednik.

32

Obecna linia 32 kursuje ul. Filaretów z os. Widok do centrum i na ul. Niepodległości. od drugiej połowy lat 90. Wcześniej, w latach 80., numer ten oznaczał połączenie podmiejskie do Snopkowa.

37

Linia 37 uruchomiona w obecnej wersji mniej więcej w 2004 r. daje bezpośrednie połączenie Sławinka i LSM.

39

Historia linii 39 sięga okresu 1981 roku i związana jest z budową osiedli z wielkiej płyty na Czubach. Trasa ta od początku zapewniała połączenie Filaretów z centrum.

42

Pierwotnie w latach 80. numer ten oznaczał połączenie z Krężnicą Jarą. Druga, istniejąca obecnie odsłona linii 42 z Czechowa na Czuby istnieje od 1991 r.

47

Linia 47 od początku XXI wieku łączy Felin i Czechów (od 2016 roku również Sławinek). Przez ładnych parę lat była to linia przydzielona do obsługi przewoźnikom prywatnym. W drugiej połowie lat 80., gdy numeracja linii autobusowych przekroczyła liczbę 45, numer 47 nosiła linia podmiejska łącząca centrum i Jakubowice (później Krasienin).

150

Linię 150 zlikwidowano w 2016 r. Jej wcześniejszym numerem do 1984 r. był 50, a do 1973 r. - była to linia nr 15, czyli pierwsza linia trolejbusowa w Lublinie (od 1953 r.).

151

Połączenie Węglina i Abramowic przez centrum. Od czasu zbudowania trasy trolejbusowej na Kraśnickiej w 1990 r. trolejbusy mają duże znaczenie w obsłudze zachodniej części miasta.

154

Obecna linia 154 prowadzi nową trasą trolejbusową na ul. Unickiej, Podzamcze i al. Unii Lubelskiej, uruchomioną - 31.10.2014 r.

161

Obecna linia 161, to elektryczne wcielenie linii 28.