Skrótowe opisy historii wybranych linii, ciekawostki.

0

W 1949 r. linia 0 kursowała z dworca PKP do centrum. Na krótko pojawiła się w 1958 r. łącząc centrum z Fabryczną.

Linia 0 od 1995 r. połączyła plac Dworcowy z centrum. W 1998 r. docierała na ul. Chodźki. Zlikwidowano ją po 1999 r. Kolejne wcielenie łączyło w niedziele Bronowice z Majdankiem i funkcjonowało od 2006 do 2013 r.

1

Linia 1 obecnie wciąż jeszcze nawiązuje do swojej pierwotnej, powojennej wersji z lat 40. (Łęczyńska - Kalinowszczyzna - Dworzec PKP).

2

Obecna linia 2 łączy podmiejskie os. Borek przez centrum z os. Botanik i Sławinem. Na Willową dotarła w 2003, a na os. Borek - w 2004. W poprzednim wcieleniu linia ta docierała na Wrotkowską.

Zanim 2 trafiła na trasę znaną obecnie w latach 80. jeździła w relacji północ – południe, z Osiedla Szymanowskiego przez Związkową, Lubartowską, 1 Maja, Nowy Świat na Żeglarską. W 1990 roku została zdegradowana do roli linii szczytowej i dodatkowo podzielona tak jakby na dwie linie: „2” w relacji Osiedle Szymanowskiego – Dworzec PKP i „33” w relacji Żeglarska – Unicka - potem wydłużana do Związkowej, Rapackiego i w końcu w 2001 roku do Osiedla Szymanowskiego czym wchłonęła ówcześnie funkcjonującą „2”, co w praktyce oznaczało powrót na trasę z lat 80. tyle że pod szyldem „33”. Ostatecznie linia o takim przebiegu została zlikwidowana w 2006 roku.

3

Linia 3 trafiła na ul. Wyzwolenia i Głuską 1 wrzesnia 2003 r. Wówczas trójka pojawiła się w postaci Głusk - Dąbrowica. Bywały okresy, że trasa była podzielona na pół i do Głuska jeździła 30 lub 51. Było też 703 w czasie remontu Głuskiej. Do Dominowa wariantowymi kursami linia 3 została wydłużona (najprawdopodobniej) od 1 lutego 2005 roku. 51 na odcinku Dominów/Głusk - Centrum istniało od 4 września 2006 do 5 listopada 2010.

Linia 3 dłużej niż z Głuskiem związana jest z Dąbrowicą, gdzie jeździła od 1991 r. Wcześniej trójka kursowała dalej, do Uniszowic. Na ulicę Nałęczowską linia 3 dociera już od końca lat 60.

4

Numer 4 jest związany z Wieniawą od drugiej połowy lat 60. Wcześniej czwórka była linią jeżdżącą na Dziesiątą - zdaje się do 1961 r., gdy wydłużono sieć trolejbusową do Abramowic.

5

Obecnie (2019 r.) linia 5 od 10.08.2015 kursuje spod Bramy Krakowskiej do Świdnika lub Mełgwi.

Dawna linia 5 do 2013 r. łączyła Sławinek z Ponikwodą. Linia ta od 1974 r. do końca lat 80. kursowała z Wojciechowskiej. Wcześniej piątka jeździła na Lubartowską, Spółdzielczości Pracy i do Elizówki. W 1980 r. aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię 5 skierowano przez 3 Maja.

6

Od okolic 1973 r. po reorganizacji linii szóstka łączyła Wrotkowską na południu z ul. Lwowską na północy miasta. Na przełomie lat 70. i 80. linię 6 wydłużono do ul. Trześniowskiej. Linia 6 dotarła do pętli Niepodległości co najmniej w 1989 r.

7

Linia 7 od lat wiąże się z Felinem. Zanim dotrze ona na os. Jagiellońskie, przemierza przemysłowe obszary i nieużytki, nieopodal ogromnej stacji rozrządowej. Ciekawostką jest fakt, ze z wiaduktu na Grygowej widoczne są wieżowce os. Słowackiego przy ul. Wileńskiej.

8

Linia 8 od dawna jest związana z południową częścią miasta. Już w latach 50. i 60. dojeżdżała na Rury i ul. Wąwozową. W 1975 r. ósemka dotarła na Janowską, a w 1991 r. do Zemborzyc.

9

Wedle archiwalnego Kuriera Lubelskiego linia 9 od 15 lutego 1960 r. łączyła nowe osiedle LSM z centrum i fabryką FSC. W 2015 r. linia została zelektryfikowana i jest obsługiwana przez trolejbusy, przy czym numer linii zmieniono na 159.

10

W 1958 r. przyłączono do Lublina wiele nowych terenów, w tym Węglin. W 1959 r. w czerwcu, po dostawach nowych Sanów H01B, ruszyła na Węglin linia 10 na trasie Węglin - plac Wolności (później dworzec PKP). Wzdłuż alei Kraśnickiej powstawały nowe osiedla, w wyniku czego z czasem dziesiątka stała się jedną z najważniejszych linii. W 1980 r. aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię skierowano przez ul. 3 Maja.

11

Początkowo, od 1959 r. 11 łączyła Ponikwodę z centrum. Później linię skierowano na Żeglarską. Dopiero początku lat 70. linia 11 trafiła na trasę podobną do 9, jeżdżąc z Wojciechowskiej na Mełgiewską. Taka trasa obowiązywała do 2012 r. Z kolei od 2017 r. jedenastka to już zupełnie inna linia - z Węglarza przez Nowy Świat na os. Widok.

12

Numer 12 dojeżdża na południowy zachód od Lublina, do Konopnicy i do Stasina. W latach 80. dwunastka jeździła również do Zemborzyc. Ogółem linia 12 zapewniała połączenie Czechowa przez centrum z Konopnicą od połowy lat 70. Wcześniej linia ta dojeżdżała tylko na Czechów - jeszcze zanim powstało tam blokowisko. Pierwsze wcielenie linii z lat 60. łączyło Sławin i Majdanek (1963 r.), nieco później, również w latach 60. - centrum i Felin.

13

Już w latach 60. linia 13 docierała na ulicę Ducha, w południowe rejony Sławina. Trasę skrócono, a później od okolic 1973 r. linię tę skierowano ul. Północną do obsługi nowego osiedla Wieniawskiego na Czechowie. Na przełomie lat 70. i 80. trzynastkę poprowadzono przez Wieniawę ulicą Popiełuszki. W 1979 r. linię 13 przedłużono na Czechowie, później trasa była ponownie przedłużana aż dotarła do os. Paderewskiego. W 1980 r. aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię skierowano przez pl. Wolności. W 1993 r. wraz z otwarciem al. Sikorskiego linię skierowano łącznikiem - u wylotu ul. Popiełuszki.

14

W 1963 r. linia 14 łączyła centrum z ul. Krochmalną, kończąc przy Betonowej. Kolejne wcielenie linii z początku lat 70. łączyło Czechów z dworcem PKP. W połowie lat 70. czternastka połączyła Majdanek z LSM.  Natomiast na przełomie lat 70. i 80. linię skierowano na Czechów, wiadomo że w 1979 r. trasa na Czechowie była przedłużana. Wreszcie w 1991 r. linia 14 trafiła na trasę podobną do dzisiejszej.

15

15 to ważny numer w historii lubelskiej komunikacji - była to pierwsza linia trolejbusowa w 1953 r., która połączyła dworzec PKP z al. Racławickimi. Numer połączenia trolejbusowego w 1973 r. przemianowano na 50. Początkowo w 1973 r. autobus numer 15 kursował na trasie podmiejskiej do Motycza. W 1980 r. w wyniku rozbudowy Czechowa nowa, okrężna linia 15 trafiła na trasę Koncertowa - centrum. Linia związała się z końcowym na Hempla. Później, po ok. 2000 r. był przez kilka lat podział na linie 15A i 15B, a w 2011 r. piętnastkę wydłużono na Żeglarską.

16

Linia 16 początkowo była linią trolejbusową, związaną z Dziesiątą i ul. Kunickiego. Ulica Kunickiego, niegdyś Bychawska, stanowi kręgosłup dzielnicy Dziesiąta, włączonej już przed wojną w granice Lublina. W zabudowie dominują domy jednorodzinne. Po wojnie kursowała po niej popularna linia autobusowa z numerem 4, na której kursował w 1947 r. m. in. Magirus (zwany w prasie Wielką Czwórką). Już 7.11.1953 ruszyły tędy trolejbusy, początkowo linii 16 (później zmienionej na 51 i 151). Problem dla nich stanowiła początkowo woda często zalewająca przejazd pod torami. Elektryczne pojazdy trwale wpisały się w klimat dzielnicy. Jeszcze w latach 90. często było słychać tu wyjące, radzieckie Ziutki, które z tego co pamiętam rozpędzały się do niemałych prędkości. Trasę trolejbusową dwukrotnie przedłużano, 01.01.1961 z ul. Mickiewicza do Abramowic i 28.06.2014 do ul. Szymonowica.

Od 1973 r. numer 16 przejęły autobusy na trasie Abramowice - FSC. Pod koniec lat 70. linię wydłużono do Dominowa. Pod koniec lat 80. szesnastka docierała pod odlewnię. Zlikwidowano ją na początku lat 90. wraz z redukcjami w odlewni. W 1994 r. linia pojawiła się na trasie z Abramowic do Kalinowszczyzny, zbliżonej do obecnej.

17

Linia docierała niegdyś na os. Widok. Obecnie, po rozbudowie sieci trolejbusowej, ten numer dociera do Abramowic. Linia 17 ma długą historię. W 1959 r. uruchomiono trasę trolejbusową na Lubartowskiej, którą obsługiwała nowa linia trolejbusowa 17. W 1973 r. zastąpiła ją linia autobusowa na zmienionej trasie. Linię wydłużono z ul. Diamentowej do os. Widok w 1996 r.

18

Pierwotnie uruchomiona jako linia trolejbusowa na al. Warszawską. Linia 18 sięga swoją historią 1963 roku. W latach 70. obsługę linii przejęły autobusy.

W 1980 r. linię 18 przedłużono ze Związkowej do Rapackiego. Aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię skierowano w tym roku przez ul. 3 Maja.

19

Linia 19 początkowo była numerem trolejbusowym. W 1964 r. jeździła z Racławickich pod dworzec PKP, w 1968 r. z Warszawskiej na Abramowice. W 1973 r. dziewiętnastka w ramach ograniczania komunikacji trolejbusowej została linią autobusową na nowej trasie, z Lubartowskiej do Zadębia. Od 1974 r. była to z kolei linia z Woli Sławińskiej do Ciecierzyna - coś jakby połączenie linii 20 i 4. W 1975 r. linia jeździła nie ze Sławinka, a z LSM i to dalej, bo do Leonowa. Taki numer też nie utrzymał się długo. Już id 1980 r. linia 19, wyodrębniona z 3 bis, kursowała z Dąbrowicy na Kruczkowskiego, łącząc LSM z obszarami przemysłowymi Wrotkowa. Linia wykorzystywała nowy odcinek ulicy Diamentowej, którą przecinał wiadukt kolejowy. Wraz z otwarciem pętli na Jana Pawła II w 1991 r. linia 19 dotarła na Porębę.

20

Numer 20 sięga historią 1963 r. i z początku była to linia trolejbusowa. 

21

Historia linii. Linia 21 zaczynała jako trolejbus. W 1964 r. był to trolejbus z Dziesiątej robiący okrężną trasę przez centrum. W 1966 r. linia jeździła z LSM na Dziesiątą. W 1973 r. trolejbus zamienił się w 52, zaś autobus 21 pojawił się na trasie Wojciechowska - Diamentowa, czyli połączenie zachodniej części miasta i centrum z Wrotkowem. I ta trasa utrzymała się długo, przy czym w latach 80. linię przedłużono do Romera. Na początku XXI wieku linia 21 uznawana była za połączenie o niskiej frekwencji i niedochodowe. W 2002 r. przekazano ją do obsługi prywatnych przewoźnikom. W 2010 r. linia 21 zamiast do zachodniej części miasta pojechała do wschodniej - na Majdanek, a później na Felin i do strefy przemysłowej.

22

Linia 22 w 1964 r. jeździła okrężną trasą z Dziesiątej do centrum. W 1968 r. jeździła za to z Zana na Majdanek, nieco później - z Warszawskiej. W 1973 r. trolejbus zamienił się w 53, a autobusowa linia 22 pojechała na trasie z Pancerniaków przez Łęczyńską na Mełgiewską. Pod koniec lat 80. linia dotarła na Majdan Tatarski. Przełom lat 80. i 90. doprowadził do zmian gospodarczych i zniknięcia linii. W końcu, w połowie lat 90. pojawia się linia 22 z centrum do Pliszczyna. Jako nierentowna, zostaje przekazana w 2002 r. przewoźnikom prywatnym. Od 2010 r. linią znów można było jechać na biletach sieciowych.

23

Linia 23 - początkowo trolejbus - w 1964 r. łączyła LSM z dworcem PKP. W 1973 r. uruchomiono w jej miejsce linię autobusową 23 na trasie Felin - Wojciechowska. Trasa ta utrzymała się do początku lat 90. W 1994 r. uruchomiono nową linię 23 - z Felina do centrum. W 1996 r. linia jeździła już na Czechów.

24

Historia linii. Linia 24 - początkowo trolejbus - w 1964 r. łączyła LSM z Unicką. W 1973 r. trolejbus zmienił numer na 54. Z kolei już w 1977 r. autobus z numerem 24 dojechał z centrum do Ciecierzyna. Początkowy zmienił się z czasem na Ruską, a linia utrzymała się do 2011 r. do czasu połączenia linii 4 i 24. Linię wznowiono w 2018 r.

25

W 1967 r. linia trolejbusowa 25 połączyła LSM i FSC. Trolejbus w 1973 r. zamienił się w 55. Od 1976 r. linia autobusowa 25 połączyła Zemborzyce z centrum Lublina. Pierwsza trasa wiodła z ul. Królewskiej do Zemborzyc Kościelnych. Od początku lat 80. linię wydłużono do Prawiednik. W latach 90. linię skrócono do ul. Mickiewicza, a około 2004 r. wydłużono do Fabrycznej pod park Bronowice.

26

W 1968 r. linia 26 byłą okrężną linią z FSC do centrum. W 1973 r. trolejbus o tym numerze łączył Unicką z FSC. Później 26 zamieniono w połączenie autobusowe. Pod koniec lat 70. funkcjonowała linia autobusowa 26 z Węglina przez Wileńską, Sowińskiego, 3 Maja, Lubartowską na Choiny i dalej do Jakubowic. W połowie lat 80. linia docierała już tylko do Paderewskiego, ale już przez nową wówczas ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II. Pod koniec lat 80. trasa była już taka jak obecnie.

27

W 1973 r. funkcjonowała linia autobusowa 27 z numerem powyżej zakresu trolejbusów - 15-26. Już wcześniej po drogach jeździł już autobus z numerem 30. Linia 27 w 1973 r. jeździła z Wojciechowskiej na Diamentową przez Głęboką i Kunickiego. Ponownie numer 27 pojawia się w 1976 r. jako połączenie podmiejskie do Mętowa. Linia była związana z Abramowicką aż do 2015 r., gdy zastąpiła ją linia 17 na zmienionej trasie.

28

W połowie lat 70. istniały już na LSM osiedla: Krasińskiego, Sienkiewicza, Prusa; były one położone na południe od ulic Bohaterów Monte Cassino i Zana. Mieszkańcy nowych bloków potrzebowali dodatkowych linii.

Stąd numer 28 pojawia się w 1977 r. jako połączenie z Bohaterów Monte Cassino z Majdankiem przez dworzec PKP. Linia korzystała z nowego wtedy mostu na Bystrzycy na ul. Krochmalnej, oddanego w 1975 r. Na początku lat 90. linia 28 ociera się o Porębę, a później od 1992 r. zadomawia na os. Świt., po czym na przełomie wieków dociera na Felin i od 2010 r. na Porębę. W 2015 r. następuje zmiana numeru na 161 i taboru na trolejbusy.

29

W miarę rozbudowy Czechowa uruchamiano nowe linie. Jedną z nich była 29, która początkowo - od 1977 r. - kończyła na Kompozytorów Polskich, a z drugiej strony na os. Kruczkowskiego. W 1979 r. jej trasę przedłużono na Czechowie. W 1980 r. aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię skierowano przez al. Tysiąclecia, Świętoduską i Wyszyńskiego. Linia dotarła w latach 80. na Paderewskiego. Rolą linii 29 był dowóz w rejony przemysłowe Wrotkowa. Specyfiką trasy tej linii jest przejazd wzdłuż ulicy Północnej aż do Kosmowskiej. 

30

W 1977 r. linie autobusowe przekraczają numer 30 i szybko przybywa kolejnych połączeń. Numer 30 połączył w 1977 r. Głusk z centrum. Linia kończyła na ul. Hempla. W 2003 r. trzydziestkę zastąpiła linia 3 na wydłużonej trasie.

31

Od 1977 r. funkcjonowała linia 31 z chłodni na Mełgiewskiej i FSC na Czechów. W 1979 r. trasa była przedłużana na Czechowie. Wraz ze zmianami ustrojowymi na przełomie lat 80. i 90. linia zniknęła z ulic. W połowie lat 90. pojawia się linia 31 ze Związkowej na Porębę, która okazuje się wkrótce jedną z najbardziej obciążonych linii.

32

Obecna linia 32 kursuje ul. Filaretów z os. Widok do centrum i na ul. Niepodległości. od drugiej połowy lat 90. Wcześniej od 1977 r. i przez lata 80., numer ten oznaczał połączenie podmiejskie do Snopkowa, zaczynające na ul. Hempla.

33

Od 1977 r. funcjonowała linia 33 z Warszawskiej do Płouszowic (Kolonia Płouszowice). W 1987 r. linię wydłużono do Tomaszowic. Wraz z likwidacją połączeń podmiejskich na początku lat 90. linia 33 pojawiła się w nowej odsłonie - na trasie Nałkowskich - Unicka. Później wydłużono ją do Rapackiego. Zlikwidowano ją w końcu w 2006 r. W 2015 r. wznowiono linię podmiejską 33 na trasie historycznej - z Kraśnickiej do Tomaszowic.

34

W 1977 r. ruszyła linia 34 z placu Wójtowicza na ul. Ruską. W 1980 r. linia 34 funkcjonowała jako okrężna z dworca PKP na Kalinowszczyznę i Tatary. Powstała ona w związku z rozbudową Kalinowszczyzny. W połowie lat 80. linia była już wydłużona do rozbudowującego się Czechowa.

35

W 1979 r. linię 35 przekształcono z szczytowej w całodzienną. W 1980 r. linia 35 funkcjonowała na trasie z Węglina (Wielkopolskiej) do FSC, później też do Zadębia. W 1980 r. aby odciążyć Krakowskie Przedmieście linię skierowano przez ul. 3 Maja. Na początku lat 90 linia trafiła na krótko os. Świt. W 1991 r. linia łączyła okrężną trasą Zadębie z centrum, później kończąc na Ruskiej. Ostatecznie numer znikł w 2001 r. W 2016 r. nowa linia 35 połączyła Felin ze Świdnikiem przez Kalinówkę.

36

W 1979 r. skrócono linię 10, a w zamian uruchomiono linię 36 z Zadębia na ul. Lubartowską. W 1980 r. linia 36 kursowała już z Czechowa do FSC. Później linia docierała również do odlewni. W 2000 r. linię skierowano na Felin, przy czym liczba kursów wykonywana w ciągu dnia była bardzo niewielka.

37

2 czerwca 1980 r. uruchomiono linię 37 z Romera do FSC. Zlikwidowano ją na początku lat 90.

Linia 37 uruchomiona w obecnej wersji mniej więcej w 2004 r. daje bezpośrednie połączenie Sławinka i LSM.

38

W 1980 r. uruchomiono linię 38 z LSM do Ciecierzyna i Leonowa. Zlikwidowano ją na początku lat 90. W 1991 r. uruchomiono nową linię 38 - z Wrotkowa na Kalinowszczyznę, istniała ona jednak bardzo krótko. W 2003 krótko fukcjonowała linia 38 z Czechowa na Turystyczną. W 2016 r. uruchomiono z kolei nową linię - Węglin - Czuby - Zalew Zemborzycki - Abramowice.

39

Historia linii 39 sięga początku lat 80. i związana jest z budową osiedli z wielkiej płyty na Czubach. Trasa ta od momentu uruchomienia w 1980 r. zapewniła połączenie ul. Jana Pawła II z centrum i ul. Turystyczną. Linia początkowo ruszyła na trasie podobnej do linii 8, z tym że skręcała w ul. Jana Pawła II.

Historię zakręconego przebiegu linii 39 można prześledzić na starych mapach. Przed ukończeniem wiaduktu na Filaretów 39 kończyło po prostu przed wiaduktem od południowej strony. W rezultacie historycznych zmian tras, z ul. Filaretów do centrum na al. Tysiąclecia można dojechać z obu stron ulicy - po drugiej stronie jest 31 jadące inną trasą.

40

W 1981 r. linia 40 pojechała z rejonu nowego osiedla Nałkowskich, z ulicy Romera, do centrum na Narutowicza. Na początku lat 90. linia jeździła już na Nałkowskich, później na Żeglarską i na drugim końcu na Krakowskie Przedmieście, a w 2004 r. - na Chodźki.

41

Od pierwszej połowy lat 80. linia 41 jeździła z Zana przez Piłsudskiego na Mełgiewską i Tyszowiecką, zapewniając dojazd do FSC. Pod koniec lat 80. linię wydłużono na Majdan Tatarski. Od 1991 r. linia jeździła znów tylko na Mełgiewską, utrzymując się jeszcze w 2011 r. W końcu jednak uległa likwidacji.

42

Pierwotnie w latach 80. numer ten oznaczał połączenie z Krężnicą Jarą. Druga, istniejąca obecnie odsłona linii 42 z Czechowa na Czuby istnieje od 1991 r.

43

Linia 43 jeździła od połowy lat 80. z Zana na lotnisko w Radawcu. W 1991 r. zniknęła z mapy.

44

Dawno, dawno temu linia 44, zwana przez niektórych "czwórkami", kończyła trasę na Poczekajce, na skraju osiedlu Krasińskiego, na przystanku na Bohaterów Monte Cassino. Kiedyś linia 44 kręciła duże koło po całych Czubach, zapewniając dojazd m. in. studentom politechniki. Linię uruchomiono w 1983 r. na trasie os. Paderewskiego - Armii Krajowej. Zapewniała ona obsługę nowych osiedli na zachodnich Czubach. Jej uruchomienie było możliwe, gdyż w latach 1979-1983 wybudowano nowe ulice: Jana Pawła II i Armii Krajowej.

45

Linia 45 to - możnaby kiedyś powiedzieć - linia przemysłowa. Jej zadaniem był dowóz do dzielnic przemysłowych, zakładów pracy z osiedli mieszkalnych. Uruchomiono ją w 1984 r. i docierała z LSM do FSC i odlewni Ursus. W 1993 r. linia dotarła na os. Świt. Wraz z kresem odlewni, a potem i Daewoo, linia zaczęła tracić na znaczeniu.

46

Linia 46 w połowie lat 80. jeździła z al. Warszawskiej, a później Nałęczowskiej, do Jastkowa. Trwało to do 1990 r.

47

Linia 47 od początku XXI wieku łączy Felin i Czechów (od 2016 roku również Sławinek). Przez ładnych parę lat była to linia przydzielona do obsługi przewoźnikom prywatnym. W drugiej połowie lat 80., gdy numeracja linii autobusowych przekroczyła liczbę 45, numer 47 nosiła linia podmiejska łącząca centrum i Jakubowice (później Krasienin).

48

W 1984 r. uruchomiona została linia podmiejska nr 48 Węglin - Radawiec. W 1991 r. połączenie już nie funkcjonowało. Później autobusy MPK można było spotkać w Radawcu przy okazji dożynek.

49

Jeśli chodzi o nieobecne na drogach numery linii, to w 1984 r. uruchomiona została linia 49 z ul. Mickiewicza do Piotrowic. W latach 80. rozwijano sieć połączeń podmiejskich, które zwinęły się ze zmianą ustrojową.Na początku lat 90. numer 49 był już linią z centrum pod odlewnię. Później do Piotrowic kursowała linia M, która z czasem też została zlikwidowana.

50

Przenumerowana z 15 w 1973 r. linia trolejbusowa łączyła zachodnią część miasta z dworcem PKP.

W latach 80. trolejbus 50 przenumerowano na 150. Uruchomiono natomiast linię autobusową 50 z LSM i Czubów do Wrotkowa i na Majdan Tatarski.

51

Trolejbus o numerze 51 w 1973 r. połączył Racławickie z Abramowicami. W połowie lat 80. linie trolejbusowe przenumerowano na zakres 150 i tak powstała linia 151.

W 1985 r. numer 51 nosiło połączenie autobusowe al. Kraśnicka - Motycz - Sporniak. Później linia dotarła też do Wojciechowa, jednak w 1991 r. już nie istniała.

Kolejne autobusowe 51 na odcinku Dominów/Głusk - Centrum istniało od 4 września 2006 do 5 listopada 2010.

52

Przenumerowana z 21 w 1973 r. linia trolejbusowa 52 łączyła LSM z Dziesiątą. W połowie lat 80. linie trolejbusowe przenumerowano na zakres 150.

Pod koniec lat 80. autobusowa linia 52 kursowała z ul. Budowlanej przez al. Unii Lubelskiej na Łagiewnicką.

Numer 52 na początku XXI wieku nosiła przez pewien czas część linii 2 z os. Borek do centrum.

53

Przenumerowana z 22 w 1973 r. linia trolejbusowa 53 łączyła Zana i Majdanek. W połowie lat 80. linie trolejbusowe przenumerowano na zakres 150.

Pod koniec lat 80. uruchomiono autobusową linię 53 z Inżynierskiej przez Krańcową na Turystyczną. Linię zlikwidowano po 2005 r.

54

Przenumerowana z 24 w 1973 r. linia trolejbusowa 54 łączyła LSM z Unicką. W połowie lat 80. linie trolejbusowe przenumerowano na zakres 150, i tak 54 zamieniło się w 154.

Pod koniec lat 80. autobusowa linia 54 ruszyła z os. Szymanowskiego na Majdan Tatarski. W 1991 r. linia ta znikła z mapy.

Współczesna linia autobusowa o numerze 54 zapewnia dojazd z Szerokiego i Konopnicy oraz Stasina na Zana, umożliwiając dojazd do szkół, centrów handlowych, a także możliwość przesiadki na inne linie miejskie. Jej obecna historia, pełna zmian tras, sięga 2006 roku. W latach 80. numer 54 oznaczał linię trolejbusową z Zana na Unicką, a po zmianie trolejbusów na 150 - linię z Czechowa (os. Szymanowskiego) na Majdan Tatarski, zlikwidowaną na początku lat 90.

55

Przenumerowana z 25 w 1973 r. linia trolejbusowa 55 łączyła LSM i FSC. W połowie lat 80. linie trolejbusowe przenumerowano na zakres 150, i tak 55 zamieniło się w 155.

Pod koniec lat 80. autobusowa linia 55 połączyła Roztocze przez Głęboką i al. Unii Lubelskiej z Mełgiewską. Linii tej nie było jednak już od 1992 r.

W XXI wieku autobusowa linia 55 połączyła Felin z centrum.

56

W 1977 r. uruchomiono linię trolejbusową 56 z Majdanku na Unicką. W 1985 r. przenumerowano ją na 156.

Przed 1989 r. numeracja linii autobusowych nie przekroczyła numeru 55. Dopiero w 1990 r. ruszyła linia 56 z Dobrzańskiego na Zana. Zlikwidowano ją 1 września 2015 r. W ostatnich latach funkcjonowania linii kursowała już linia 55 przez al. Witosa, a także trolejbusy w rejon zajezdni na Majdanie Tatarskim.

57

W 1980 r. lub 1981 r. trolejbus 57 połączył Al. Racławickie z FSC przez Krakowskie Przedmieście. Linię przenumerowano w 1985 r. na 157.

W 1990 r. powstała linia autobusowa 57 z zachodu miasta do FSC. Szybko stała się popularną trasą.

58

Trolejbusową linię szczytową z Unickiej na pl. Dworcowy uruchomiono w 1980 r.

Po przenumerowaniu trolejbusów na zakres powyżej 150 numer ten długo nie był obsadzony. W 1991 r. uruchomiono autobusową linię 58 z Mełgiewskiej na Czechów, wydłużoną w 1999 r. do Zadębia. Zlikwidowano ją po 2003 r.

59

W 1982 r. uruchomiono linię trolejbusową z Zana przez Głęboką na Mełgiewską, w 1985 r. przenumerowaną na 159.

60

W 1982 r. uruchomiono linię trolejbusową z Abramowic na Unicką, w 1985 r. przenumerowaną na 160.

70

W 2014 r. uruchomiono okrężną linię na Felinie startującą z ul. Doświadczalnej i obsługującą m. in. ul. Brzegową.

72

Mikrobusowa linia w latach 2008-2010 dojeżdżała z rejonu Parku Bronowice na ul. Wygodną.

73

W 2001 r. linia 73 ruszyła z Chodźki do Głuska. Później skrócono ją do ul. Hempla, a następnie do Fabrycznej. W 2015 r. linię skierowano na Felin.

74

Linia 74 była przez długi czas, począwszy od 2001 r., prywatną linią autobusową kursującą z okolic Paderewskiego na Żeglarską. Od 2010 r. zmieniła trasę - jeździła z Rudnika pod KUL już w sieci ZTM.

75

W latach 2012-2015 linia kursowała z pętli na Zbożowej do miejscowości Smugi.

76

Linia 76 była linią prywatną, w 2001 r. obsługiwaną przez LKK - Lubelską Korporację Komunikacyjną. Kursowała z Parysa do Szymonowica. W 2003 r. przejęło ją MPK, ale taka linia przetrwała tylko rok. Linia powróciła w latach 2007-2010 obsługując ulicę Parysa i docierając na Grottgera.

77

Podobnie jak 76, linia 77 była linią prywatną. W 2001 r. jeździła z Choin na Kasprowicza. W 2003 r. przejęło ją MPK, a w 2004 r. zastąpiła ją linia 2. W latach 2007-2009 linia 77 jeździła z Zana na Cienistą.

Numer 77 był też wykorzystywany przez Transped. Transpedowa linia 77 kursowała w ramach połączenia z dworca Transpedu przy al. Tysiąclecia, obok cerkwi, dojeżdżając w rejon  Jastkowa. Trasa biegła trasą W-Z, al. Sikorskiego, al. Warszawską, Zbożową, Sławinkowską, dalej przez Snopków i Smugi.

78

W 2006 r. uruchomiono linię z Zana na Krężnicką, która wydłużono do Zemborzyc Podleśnych.

79

W 2003 r. uruchomiono linię 79 spod ówczesnej zajezdni MPK na Helenowie do Motycza. Stało się to możliwe po wyasfaltowaniu Wojciechowskiej w rejonie Lipniaka. Ciekawostką było że na obsłudze linii pojawiał się turystyczny, wycieczkowy Ikarus 256 z MPK. Od 2004 r. linia otrzymała trasę okrężną. Często gościły na niej Mercedesy O405NK. Z biegiem lat obsługę linii przejęło LLA, kursujące MAZem lub Solbusem.

80

Numer 80 około 2002 r. przez kilka lat oznaczał numer prywatnej linii Świt Trans z alei Kraśnickiej przez al. Sikorskiego i Tysiąclecia do Świdnika.

85

W 2008 r. ruszyła linia 85 z Węglina do Motycza.

88

Tymczasowa linia z Janowskiej do Marina w okresie 2005-2006.

100

W latach 80. numerację na 100 miały linie nocne, np. setka jeździła z Zana do Abramowic. Zlikwidowano je po 1991 r. Od lat 90. numer 100 nosiła specjalna linia cmentarna, uruchamiana wraz z cmentarną linią 200, łącząca w okresie Święta Zmarłych lubelskie cmentarze. Z czasem zmieniono numery linii na 200 i 201.

150

Linię 150 zlikwidowano w 2016 r. Jej wcześniejszym numerem do 1984 r. był 50, a do 1973 r. - była to linia nr 15, czyli pierwsza linia trolejbusowa w Lublinie (od 1953 r.).

151

W 1985 r. linia 51 zamieniła się w 151. W latach 80. linia kursowała z Warszawskiej (pętla na końcu Racławickich) na Abramowice. Obecnie to połączenie Węglina i Abramowic przez centrum. Od czasu zbudowania trasy trolejbusowej na Kraśnickiej w 1990 r. trolejbusy mają duże znaczenie w obsłudze zachodniej części miasta.

152

W 1985 r. linia 52 zamieniła się w 152.  W latach 80. linia 152 łączyła Abramowice z Zana przez Krakowskie Przedmieście i Głęboką. W latach 90. linia otrzymała trasę okrężną przez Racławickie i Głęboką. W 2011 r. wyprostowano trasę: Abramowice - Głęboka - Zana. Od 2016 r. linia pojechała na Porębę, a od 2017 r. jeździ nowym mostem nad Bystrzycą.

153

W 1985 r. linia 53 zamieniła się w 153. Od lat 80. docierała z Majdanka na Warszawską. Od 1991 r. trafiła na Węglin. W 2007 r. skierowano ją do obsługi nowej trasy trolejbusowej na Wileńskiej i Orkana. Od 2013 r. linia dojechała na Pancerniaków.

154

Obecna linia 154 prowadzi nową trasą trolejbusową na ul. Unickiej, Podzamcze i al. Unii Lubelskiej, uruchomioną - 31.10.2014 r., z początku na Zana, a od 2016 r. na Węglin. Poprzednie 154 (wcześniej: 54) od 1985 r. było linią z Zana przez Krakowskie Przedmieście na Unicką - do czasu likwidacji sieci trolejbusowej na Krakowskim Przedmieściu. Aktualną linię 154 poprowadzono od 2017 r. nowym mostem na Muzycznej.

155

W 1985 r. linia trolejbusowa 55 Zana - Mełgiewska zamieniła się w 155.

156

W 1985 r. linia trolejbusowa 56 Majdanek - Unicka zamieniła się w 156.

157

Uruchomiona 01.03.2016 linia 157 wykonuje ogromne koło po mieście, jadąc z ul. Zana na Mełgiewską przez Diamentową, Zemborzycką, Kunickiego i al. Unii Lubelskiej, pomijając przy tym centrum. Linia zapewnia bezpośrednie połączenie między osiedlem Kruczkowskiego a dzielnicami Rury i Kalinowszczyzna. Częstotliwość kursowania: 30 minut. Poprzednie wcielenie linii 157, mające genezę w połowie lat 90., zlikwidowano w 2004 r. Również była to trasa robiąca duże koło.

Pierwsza linia 157 powstała w 1985 r. z przenumerowania linii 57 łączącej Racławickie z FSC.

158

W 1985 r. linię 58 z Unickiej na dworzec PKP przenumerowano na 158. W 1992 r. linii zmieniono trasę na Zana - Majdanek. Od 2014 r. linia dotarła na Felin.

159

W 1985 r. przenumerowano linię 59 z Zana przez Głęboką na Mełgiewską na 159. W latach 1991-1993 była to linia okrężna z Majdanku, a 1994-1996 - z Zana. Od 2015 r. numer 159 nosi linia autobusowa 9 Poręba - Mełgiewska po konwersji na trolejbusową.

160

W 1985 r. linię trolejbusową 60 z Abramowic na Unicką przenumerowano na 160. W 2000 r. przedłużono ją na Chodźki, a od 2014 r. pojechała na Porębę zamiast autobusowej linii 17.

161

W latach 80. linia trolejbusowa 161 jeździła z Unickiej na Zana, a potem na Kraśnicką aż do 1994 r.

Obecna linia 161 istniejąca od 2016 r. to elektryczne wcielenie linii 28 Poręba - Felin, kursujące z Poręby na Felin.

162

W latach 80. uruchomiono linię z Unickiej na Mełgiewską, która istniała do 1990 r. W latach 2010-2011 linia łączyła Abramowice i Majdanek. Wznowiono ją w latach 2014-2015.

200

Numer 200 nosiła od lat 90. specjalna linia cmentarna łącząca lubelskie cmentarze w okresie Święta Zmarłych.

 

Specjalne podziękowania dla: MKM.