Poniżej zamieszczone zostały numery boczne zarezerwowane dla pojazdów poszczególnych przewoźników w latach 1993-2010. Pierwsza tabela jest posortowana według numeru, druga - według przewoźnika. W kolumnie rok podane jest, w jakim okresie na pewno dany numer był zarejestrowany.

 
NumerNazwa przewoźnikaRok   NumerNazwa przewoźnikaRok
001 Motyl Marek 2003 054 ? 1997
001 Motyl Artur 2007 123 ? 1999
002 Grabowska Elżbieta 1996 087 BERO s.c. 2004
003 Kłys Danuta 1994 090 BERO s.c. 2005
004 Kłys Danuta 1994 093 BERO s.c. 2005
005 Gorzel Edward 1995 100 BERO s.c. 2007
006 Motyl Artur 2002 205 BERO s.c. 2000
007 Motyl Marek 2003 206 BERO s.c. 2000
007 Motyl Artur 2003 091 Chojak Ewa 2001
009 Gorzel Edward 1997 098 Chojak Mirosław 1997
010 Pawłat Sylwester 1997 126 Chojak Mirosław 1997
011 Niećko Piotr 1998 126 Chojak Ewa 2002
012 Gorzel Edward 1996 223 Chojak Ewa 2001
014 Gajos Lucjan 1993 220 Cieśla Lucjan 2001
015 Pawłat Sylwester 2004 114 Filipowicz Wiesława 2000
016 Pawłat Sylwester 2005 146 Filipowicz Wiesława 1995
017 Włodarczyk Czesław 1995 218 Filipowicz Wiesława 2000
019 Pawłat Sylwester 2005 014 Gajos Lucjan 1993
020 Kłodnicki Lesław 2006 027 Gajos Lucjan 2005
020 Stefaniak Z. 2000 033 Gajos Lucjan 1997
023 Zgierski Krzysztof 2006 073 Gajos Lucjan 2006
026 Motyl Artur 1998 074 Gajos Lucjan 2001
027 Gajos Lucjan 2005 080 Gajos Lucjan 2000
027 Motyl Marek 2001 081 Gajos Lucjan 2005
028 Niećko Piotr 1995 082 Gajos Lucjan 2005
030 Pawłat Sylwester 2002 083 Gajos Lucjan 2004
033 Gajos Lucjan 1997 084 Gajos Lucjan 2008
034 Jarosz Halina 2005 212 Gajowiak Marian 2000
035 Jarosz Halina 1997 301 Gajowiak Marian 2008
039 Pawłat Sylwester 1999 302 Gajowiak Marian 2008
040 Pawłat Sylwester 1996 303 Gajowiak Marian 2008
041 Pawłat Sylwester 1998 304 Gajowiak Marian 2009
042 Gorzel Piotr 2006 107 Gąbka Leszek 1995
043 Gorzel Piotr 1997 144 Gąbka Leszek 1995
044 Gorzel Piotr 2005 005 Gorzel Edward 1995
044 Motyl Artur (?) 1996 009 Gorzel Edward 1997
046 Gorzel Piotr 2001 012 Gorzel Edward 1996
047 Gorzel Edward 2005 042 Gorzel Piotr 2006
050 Ziętek Roman 1997 043 Gorzel Piotr 1997
051 Ziętek Roman 1999 044 Gorzel Piotr 2005
052 Ziemiak Karol 1994 046 Gorzel Piotr 2001
053 Ziemiak Karol 1996 047 Gorzel Edward 2005
054 ? 1997 064 Gorzel Piotr 1999
055 Grabowski Zbigniew 2005 065 Gorzel Edward 2000
056 Szadkowski D. 1999 086 Gorzel Edward 1999
059 Mazur Zbigniew 1999 104 Gorzel Edward 1994
061 Motyl Marek 2003 105 Gorzel Edward 1994
062 Motyl Artur 2005 114 Gorzel Edward 1996
064 Gorzel Piotr 1999 122 Gorzel Edward 1999
065 Gorzel Edward 2000 130 Gorzel Edward 1999
066 Motyl Artur 1999 134 Gorzel Edward 2005
067 Kłys Danuta 2005 135 Gorzel Edward 2005
073 Gajos Lucjan 2006 208 Gorzel Piotr 2000
074 Gajos Lucjan 2001 210 Gorzel Edward 2000
080 Gajos Lucjan 2000 211 Gorzel Edward 2000
081 Gajos Lucjan 2005 228 Gorzel Piotr 2003
082 Gajos Lucjan 2005 229 Gorzel Piotr 2004
083 Gajos Lucjan 2004 002 Grabowska Elżbieta 1996
084 Gajos Lucjan 2008 055 Grabowski Zbigniew 2005
085 Motyl Marek 2000 034 Jarosz Halina 2005
086 Gorzel Edward 1999 035 Jarosz Halina 1997
087 BERO s.c. 2004 106 Jarosz Halina 1996
090 BERO s.c. 2005 120 Jarosz Halina 1996
091 Chojak Ewa 2001 156 Jarosz Halina 1996
091 Kłodnicki Lesław 1994 157 Jarosz Halina 1996
092 Motyl Artur 2003 202 Jarosz Halina 2002
093 BERO s.c. 2005 215 Jarosz Halina 2000
094 Kłys Danuta 1994 216 Jarosz Halina 2000
095 Kłys Danuta 1994 106 Kędzierski L. 1993
096 Kłys Danuta 2008 020 Kłodnicki Lesław 2006
098 Chojak Mirosław 1997 091 Kłodnicki Lesław 1994
100 BERO s.c. 2007 003 Kłys Danuta 1994
103 Kłys Danuta 1999 004 Kłys Danuta 1994
103 Kłys Danuta 1995 067 Kłys Danuta 2005
104 Gorzel Edward 1994 094 Kłys Danuta 1994
105 Gorzel Edward 1994 095 Kłys Danuta 1994
106 Jarosz Halina 1996 096 Kłys Danuta 2008
106 Kędzierski L. 1993 103 Kłys Danuta 1999
107 Gąbka Leszek 1995 103 Kłys Danuta 1995
110 Niećko Piotr 1997 129 Kłys Danuta 1994
111 Niećko Piotr 2005 132 Kłys Danuta 2005
112 Niećko Piotr 2005 133 Kłys Danuta 1995
113 Niećko Piotr 1994 143 Kłys Danuta 1999
114 Filipowicz Wiesława 2000 143 Kłys Danuta 1995
114 Gorzel Edward 1996 240 Kłys Danuta 2008
116 Niećko Piotr 2008 059 Mazur Zbigniew 1999
117 Niećko Piotr 1995 138 Mazur Zbigniew 1995
117 Ziętek Roman 1994 140 Mazur Edward 1994
118 Niećko Piotr 1996 001 Motyl Marek 2003
120 Jarosz Halina 1996 001 Motyl Artur 2007
121 Niećko Piotr 1999 006 Motyl Artur 2002
122 Gorzel Edward 1999 007 Motyl Marek 2003
123 ? 1999 007 Motyl Artur 2003
125 Pawłat Sylwester 1994 026 Motyl Artur 1998
126 Chojak Mirosław 1997 027 Motyl Marek 2001
126 Chojak Ewa 2002 044 Motyl Artur 1996
129 Kłys Danuta 1994 061 Motyl Marek 2003
130 Gorzel Edward 1999 062 Motyl Artur 2005
132 Kłys Danuta 2005 066 Motyl Artur 1999
133 Kłys Danuta 1995 085 Motyl Marek 2000
134 Gorzel Edward 2005 092 Motyl Artur 2003
135 Gorzel Edward 2005 209 Motyl Marek 2000
138 Mazur Zbigniew 1995 226 Motyl Marek 2002
140 Mazur Edward 1994 227 Motyl Marek 2002
140 Zgierski Krzysztof 1994 011 Niećko Piotr 1998
142 Stachyra Wiesław 1999 028 Niećko Piotr 1995
143 Kłys Danuta 1999 110 Niećko Piotr 1997
143 Kłys Danuta 1995 111 Niećko Piotr 2005
144 Gąbka Leszek 1995 112 Niećko Piotr 2005
145 Pawłat Sylwester 1995 113 Niećko Piotr 1994
146 Filipowicz Wiesława 1995 116 Niećko Piotr 2008
152 Stachyra Wiesław 1997 117 Niećko Piotr 1995
155 Niećko Piotr 1997 118 Niećko Piotr 1996
156 Jarosz Halina 1996 121 Niećko Piotr 1999
157 Jarosz Halina 1996 155 Niećko Piotr 1997
160 Niećko Piotr 1996 160 Niećko Piotr 1996
179 Włodarczyk Czesław 1998 010 Pawłat Sylwester 1997
200 TRANS-KOM s.c. 2000 015 Pawłat Sylwester 2004
201 TRANS-KOM s.c. 2000 016 Pawłat Sylwester 2005
202 Jarosz Halina 2002 019 Pawłat Sylwester 2005
204 Ziemiak Karol 1998 030 Pawłat Sylwester 2002
205 BERO s.c. 2000 039 Pawłat Sylwester 1999
206 BERO s.c. 2000 040 Pawłat Sylwester 1996
207 Włodarczyk Czesław 2000 041 Pawłat Sylwester 1998
208 Gorzel Piotr 2000 125 Pawłat Sylwester 1994
209 Motyl Marek 2000 145 Pawłat Sylwester 1995
210 Gorzel Edward 2000 222 Pawłat Sylwester 2000
211 Gorzel Edward 2000 225 Pawłat Sylwester 2002
212 Gajowiak Marian 2000 142 Stachyra Wiesław 1999
213 TRANS-KOM s.c. 2000 152 Stachyra Wiesław 1997
214 TRANS-KOM s.c. 2000 020 Stefaniak Z. 2000
215 Jarosz Halina 2000 056 Szadkowski D. 1999
216 Jarosz Halina 2000 200 TRANS-KOM s.c. 2000
217 Włodarczyk Czesław 2000 201 TRANS-KOM s.c. 2000
218 Filipowicz Wiesława 2000 213 TRANS-KOM s.c. 2000
220 Cieśla Lucjan 2001 214 TRANS-KOM s.c. 2000
222 Pawłat Sylwester 2000 017 Włodarczyk Czesław 1995
223 Chojak Ewa 2001 179 Włodarczyk Czesław 1998
225 Pawłat Sylwester 2002 207 Włodarczyk Czesław 2000
226 Motyl Marek 2002 217 Włodarczyk Czesław 2000
227 Motyl Marek 2002 023 Zgierski Krzysztof 2006
228 Gorzel Piotr 2003 140 Zgierski Krzysztof 1994
229 Gorzel Piotr 2004 052 Ziemiak Karol 1994
240 Kłys Danuta 2008 053 Ziemiak Karol 1996
301 Gajowiak Marian 2008 204 Ziemiak Karol 1998
302 Gajowiak Marian 2008 050 Ziętek Roman 1997
303 Gajowiak Marian 2008 051 Ziętek Roman 1999
304 Gajowiak Marian 2009 117 Ziętek Roman 1994

 

 

205 BERO s.c. 2000
206 BERO s.c. 2000
091 Chojak Ewa 2001
098 Chojak Mirosław 1997
126 Chojak Mirosław 1997
126 Chojak Ewa 2002
223 Chojak Ewa 2001
220 Cieśla Lucjan 2001
114 Filipowicz Wiesława 2000
146 Filipowicz Wiesława 1995
218 Filipowicz Wiesława 2000
033 Gajos Lucjan 1997
080 Gajos Lucjan 2003
083 Gajos Lucjan 2004
107 Gąbka Leszek 1995
144 Gąbka Leszek 1995
005 Gorzel Edward 1995
009 Gorzel Edward 1997
012 Gorzel Edward 1996
043 Gorzel Piotr 1997
046 Gorzel Piotr 2001
064 Gorzel Piotr 2000
104 Gorzel Edward 1994
105 Gorzel Edward 1994
114 Gorzel Edward 1996
208 Gorzel Piotr 2000
210 Gorzel Edward 2000
211 Gorzel Edward 2000
228 Gorzel Piotr 2003
229 Gorzel Piotr 2004
002 Grabowska Elżbieta 1996
055 Grabowski Zbigniew 2005
034 Jarosz Halina 2005
035 Jarosz Halina 1997
035 Jarosz Halina 2005
106 Jarosz Halina 1996
120 Jarosz Halina 1996
156 Jarosz Halina 1996
157 Jarosz Halina 1996
215 Jarosz Halina 2000
216 Jarosz Halina 2000
091 Kłodnicki Lesław 1994
003 Kłys Danuta 1994
004 Kłys Danuta 1994
094 Kłys Danuta 1994
095 Kłys Danuta 1994
103 Kłys Danuta 1999
103 Kłys Danuta 1995
129 Kłys Danuta 1994
132 Kłys Danuta 2005
133 Kłys Danuta 1995
133 Kłys Danuta 2005
143 Kłys Danuta 1999
143 Kłys Danuta 1995
059 Mazur Zbigniew 1999
138 Mazur Zbigniew 1995
001 Motyl Marek 2003
006 Motyl Artur 2002
007 Motyl Marek 2003
209 Motyl Marek 2000
226 Motyl Marek 2002
227 Motyl Marek 2002
028 Niećko Piotr 1995
113 Niećko Piotr 1994
117 Niećko Piotr 1995
118 Niećko Piotr 1997
155 Niećko Piotr 1997
160 Niećko Piotr 1996
040 Pawłat Sylwester 1996
125 Pawłat Sylwester 1994
145 Pawłat Sylwester 1995
222 Pawłat Sylwester 2000
225 Pawłat Sylwester 2002
152 Stachyra Wiesław 1997
200 TRANS-KOM s.c. 2000
201 TRANS-KOM s.c. 2000
213 TRANS-KOM s.c. 2000
214 TRANS-KOM s.c. 2000
017 Włodarczyk Czesław 1995
179 Włodarczyk Czesław 2002
207 Włodarczyk Czesław 2000
217 Włodarczyk Czesław 2000
052 Ziemiak Karol 1994
053 Ziemiak Karol 1996
204 Ziemiak Karol 2000
050 Ziętek Roman 1999
050 Ziętek Roman 1997
051 Ziętek Roman 1999
117 Ziętek Roman 1994