xh9-35-lekcjaAutosan H9-35

Miejska wersja Dziewiątki

Parametry: 10-metrowy, 2-drzwiowy, tylnosilnikowy, wysokopodłogowy

Liczba: 105 szt.
Lata eksploatacji: 1976-1984 + przewoźnicy prywatni - lata 90.

Pod koniec 1975 r. wprowadzono do produkcji miejską wersję nowego autobusu z Autosana typu H9. Do produkcji wszedł Autosan H9-35. Autobus ten był jednak niewielki i nieprzystosowany do dużego tłoku. Mimo to, masowo trafił do lubelskiej komunikacji miejskiej. W 1976-1977 dostarczono znaczną liczbę Autosanów, które skierowano na linie pospieszne, a później na szczytowe. Niska pojemność, 2 pary wąskich drzwi, konstrukcja niedostosowana do przeciążeń i grzejące się hamulce zadecydowały o tym, iż Autosany pełniły jedynie pomocniczą rolę w komunikacji miejskiej. Nie kierowano ich na rozkłady całodzienne, gdzie królowały Jelcze 272 MEX, a później PR110U.

h9-35-lekcja

Autosan H9-35 zaadaptowany na pojazd nauki jazdy. Źródło: broszura wydana na jubileusz MPK w 1979 r.

W 1976 r. dostarczono pierwsze 40 Autosanów, w 1977 - 27 szt., a w 1978 - 20 szt. Kolejna dostawa miała miejsce w 1979 r. - 6 szt. Ostatnie dwie dostawy trafiły już w całości do Kraśnika w 1981 - 10 szt. i 1982 - 2 szt., i liczba Autosanów zamknęła się wartością 105 sztuk (wg danych z albumu B. Turżańskiego).

Część Autosanów skierowano do oddziału w Kraśniku. Ich numery to:

- z 1976 r. - 386, 392, 393, 401, 406, 421, 426, 433, 437

- z 1977 r. - 474, 477, 1492, 1503

- z 1978 r. - 1527-1531

- z 1979 r. - 1582-1590

- z 1981 r. - 1656-1658, 1664-1668

Autosany ponumerowano w zakresie od 386 do 1690 (przy przekroczeniu 1500 w 1977 r. pojawiła się 1 z przodu ze względu na numerację trolejbusów w zakresie powyżej 500).

Znane numery Autosanów, niepodane powyżej, to: 402, 405, 408, 409, 429, 1537, 1538, 1540.

Na początku lat 80. Autosany wycofano z eksploatacji. Zastąpiły je pojemniejsze Jelcze PR110M oraz przegubowe Ikarusy 280.

Pewien epizod w historii lubelskiej komunikacji stanowiły prywatne Autosany H9-35, eksploatowane na liniach miejskich w latach 90. Autobusy te wycofano przed 2001 rokiem.

 

Tabela dostaw
Rok Numery Liczba
1976 386, 392, 393, 401, 402, 405, 406, 408, 421, 426, 429, 433, 437 ? 40
1977 474, 477, 1492, 1503, ? 27
1978 1527-1531, 1537-1538, 1540 ? 20
1979 1582-1590, ?  6
1981 1656-1658, 1664-1668, 1675-1676 10
1982 1689-1690 2
SUMA 105

Źródło danych o dostawach: kronika MPK (za okres 1976-1978), raport MPK z 1984 r., strona MPK Kraśnik