xh9-35-lekcjaAutosan H9-35

Miejska wersja Dziewiątki

Parametry: 10-metrowy, 2-drzwiowy, tylnosilnikowy, wysokopodłogowy

Liczba: 105 szt.
Lata eksploatacji: 1976-1984 + przewoźnicy prywatni - lata 90.

Pod koniec 1975 r. wprowadzono do produkcji miejską wersję nowego autobusu z Autosana typu H9. Do produkcji wszedł Autosan H9-35. Autobus ten był jednak niewielki i nieprzystosowany do dużego tłoku. Mimo to, masowo trafił do lubelskiej komunikacji miejskiej. W 1976-1977 dostarczono znaczną liczbę Autosanów, które skierowano na linie pospieszne, a później na szczytowe. Niska pojemność, 2 pary wąskich drzwi, konstrukcja niedostosowana do przeciążeń i grzejące się hamulce zadecydowały o tym, iż Autosany pełniły jedynie pomocniczą rolę w komunikacji miejskiej. Nie kierowano ich na rozkłady całodzienne, gdzie królowały Jelcze 272 MEX, a później PR110U.

h9-35-lekcja

Autosan H9-35 zaadaptowany na pojazd nauki jazdy. Źródło: broszura wydana na jubileusz MPK w 1979 r.

W 1976 r. dostarczono pierwsze 40 Autosanów, w 1977 - 27 szt., a w 1978 - 20 szt. Kolejna dostawa miała miejsce zapewne w 1979 r. i liczba Autosanów zamknęła się wartością 105 sztuk (wg danych z albumu B. Turżańskiego).

Autosany ponumerowano w zakresie 400-600.

Na początku lat 80. Autosany wycofano z eksploatacji. Zastąpiły je pojemniejsze Jelcze PR110M oraz przegubowe Ikarusy 280.

Pewien epizod w historii lubelskiej komunikacji stanowiły prywatne Autosany H9-35, eksploatowane na liniach miejskich w latach 90. Autobusy te wycofano przed 2001 rokiem.